Home

Brochures

Voor haar cliënten en geïnteresseerden heeft VDT speciale brochures samengesteld, die in vogelvlucht in een zo begrijpelijk mogelijk taalgebruik inzicht geven in een specifiek onderwerp.
 
Aan de totstandkoming van alle brochures is de grootst mogelijke zorg besteed. Desalniettemin kunnen aan de brochures geen afzonderlijke rechten worden ontleend. Het auteursrecht op alle brochures berust zeer uitdrukkelijk bij VDT.

Algemene voorwaarden

Incasso, beslag en executie

Top