Over het masterplan achter onze preventieve producten.

S1A3: De preventie | VDT originals

Of het nou gaat om het klimaat, corona of processierupsen. Maar al te vaak komen mensen pas in actie als het echt niet anders meer kan. Als het eigenlijk gewoon te laat is. Als er een urgent probleem is dat we niet meer kunnen negeren. Pas dan gaan we echt aan de slag.

Juridisch werkt het helaas ook vaak zo. Wij zien het keer op keer. Eerst een grote claim, dan pas een grondige risico-inventarisatie. Eerst flinke ruzie tussen aandeelhouders, dan pas gaan zitten voor goede afspraken. Eerst een faillissement, dan pas het besef dat er veel meer te redden was geweest. Eerst bonje met personeel, dan pas die oude contracten reviseren. Eerst een gierend handelsconflict, dan pas de verkoopafdeling bijpraten over het nut van de kleine lettertjes. Eenmaal uit de hand gelopen, maken we er dan met veel geld en moeite het beste van.

Eerlijk is eerlijk. Ook de advocatuur is van oudsher vooral goed in symptoombestrijding. Een advocaat is op zijn best als het dossier flink uit de bocht is gevlogen. Dan komt zijn vakmanschap het beste tot zijn recht.

Maar misschien kan het ook anders

Ook bij VDT hebben we 25 jaar ervaring met het blussen van de meest complexe branden. Talloze ondernemers hebben we bijgestaan in spannende tijden, bij levensbedreigende procedures en de gemeenste conflictsituaties. En dat zullen we ook met verve blijven doen. Maar …

Net als de brandweer jou van alles kan vertellen over brandblussers, brandmelders en brandwerende materialen, zo weten wij als advocatenkantoor eigenlijk heel goed wat ondernemers juridisch allemaal zouden kunnen doen om branden te voorkomen. Of om ze snel geblust te krijgen. Dat lijkt ons zeker zo zinnig. Problemen bij de bron aanpakken dus.

Van escalatiemodel naar onderhoudsplan

Advocaten zijn dure dienstverleners. Als je dan toch kosten maakt, zullen we die allereerst gaan inzetten om jouw zaakjes goed op orde te brengen? Dat scheelt waarschijnlijk een hoop problemen. En kosten. Want wat niet fout gaat, hoef je ook niet op te lossen.

Wij bieden onze dienstverlening daarom steeds meer aan in de vorm van preventieve producten. In die producten combineren we al onze ervaringen over jouw potentiële valkuilen, met alle juridische instrumenten die jou daarbij kunnen helpen. Die implementeren we dan in jouw bedrijf.

Hoe werkt dat?

Of het nou gaat over Privacy Proof, Arbeid-Optimaal, SAFE of andere producten. De systematiek is steeds als volgt:

  1. We lichten jouw situatie door, we inventariseren de risico’s en we adviseren allerlei juridische maatregelen. Vast traject, vaste prijs.
  2. We tillen jouw bedrijf stapsgewijs naar een hoger juridisch niveau. We zorgen voor betere documentatie, we helpen jou met betere werkwijzen, en verhogen het juridisch bewustzijn. Vast traject, vaste prijs.
  3. Eenmaal op niveau? Dan is het zaak dat zo te houden! We plegen onderhoud, we sturen bij en we ontzorgen. Vaak in abonnementsvorm. Soms met aanvullende serviceproducten.
  4. Doen er zich kansen voor? Dan verzilveren we die meteen. Toch problemen? Die drukken we meteen de kop in. We zijn er tijdig bij en we weten al wat er speelt. Minimale kosten, maximaal effect.

We zijn nog lang niet waar we wezen willen. Maar we zijn er wel van overtuigd dat dit de route is waarmee we er juridisch alles uithalen wat erin zit. Dan weet jij zeker dat jij de beste Legal Businesspartner hebt die je kunt krijgen.

De VDT story continues...

De Oorsprong

Over een advocaat die het beu was

Lees S1A1

De Aanpak

De Filosofie van Drie

Lees S1A2

De Preventie

Want wat niet fout gaat

Je Leest S1A3

De Ideologie

Over een samenleving van samenwerkers

Lees S1A4

De Bondgenoten

Drie bedrijven een missie

Lees S1A5