Soms moet er een harde juridische noot gekraakt worden.

Je wilt dan de beste specialist.

Hier lees je over het steengoede werk van onze advocaten. Voor onze keigave klanten.

 
structuur

Bedrijfsstructuur

Hierin zijn deze advocaten gespecialiseerd

Dit team is gespecialiseerd in de begeleiding van koop en verkoop van grote en middelgrote (familie)bedrijven. Het hele juridische traject kunnen we uit handen nemen.

 • Intentieovereenkomsten
 • SPA’s
 • Legal Due Diligence
 • Financieringsconstructies
 • Management buy-outs
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bedrijfsopvolgingen.
 Meer informatie: Koenraad de Klerk 

Wij zijn steengoed in het begeleiden van ondernemers in zwaar weer. Wie kan dat beter dan onze advocaten, die zelf als curatoren optreden.

 • Herstructurering
 • Reorganisatie
 • Herfinanciering
 • Crediteurenakkoord
 • WHOA-trajecten
 • Surseance van betaling
Meer informatie: Ernst de Haan

Bonje tussen aandeelhouders, met bestuur of Raad van Commissarissen. Of geschillen naar aanleiding van gekochte of verkochte ondernemingen. Procederen is soms onvermijdelijk. Dat doen wij veel en goed.

 • Bodemprocedures
 • Kort geding
 • Ondernemingskamer

 

Meer informatie: Koenraad de Klerk

Een BV structuur biedt tal van kansen. Wij hebben veel ervaring bij het optimaal inrichten ervan. Om groeikansen te benutten of om tegenvallers op te vangen. Denk aan:

 • Bescherming van prive vermogen
 • Bescherming van groepsvermogen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bestuur en zeggenschap
 • Intercompany verhoudingen
 • Interne financieringen
 • FaillissementsVerzekeringen (VDT product)
Meer informatie: Koen Donkers

Extern of intern kapitaal. Onder iedere financiering ligt een juridische constructie. Dagelijkse kost voor onze specialisten. Vooral als het spannend wordt.

 • Borgstellingen
 • Verpandingen
 • Hypotheken
 • compte joint financieringen.
 • Opzeggingen
 • Intercompany financieringen

Meer informatie: Ernst de Haan

Een faillissement is niet het einde. Maar spannend en riskant is het wel. Maak gebruik van onze ervaring als curator om jou en jouw bedrijf door zijn moeilijkste tijd heen te loodsen. 

Doorstart
Bestuurdersaansprakelijkheid
Onderhandelingen met bank, fiscus, curator
Faillissementsbegeleiding

Meer informatie: Koenraad de Klerk

Groeien doe je vaak samen. Vliegend uit de startblokken is belangrijk. Maar laat het startblok niet het struikelblok worden. Leg een goede juridische basis onder jouw samenwerkingen. De wet biedt pasklare oplossingen. Maar ook contractueel kunnen onze specialisten veel borgen.

 • Joint Ventures
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, VOF-contracten
 • BV of NV
 • VOF of Maatschap
 • Cooperaties en Verenigingen
 • Franchiseconstructies

Meer informatie: Koen Donkers

0
Gem. Team rapportcijfer
 
proces

Bedrijfsprocessen

Hierin zijn deze advocaten gespecialiseerd

Foutieve levering,  te late betaling, ondeugdelijke producten, onredelijke eisen, escalerende opdrachten. Afspraak is afspraak. Onze specialisten kennen alle kneepjes van het commerciële vak. Met harde hand of met diplomatie.

 • Ontbinding
 • Opzegging
 • Incasso’s
 • Dwaling en vernietiging
 • Schadevergoeding
 • Aansprakelijkheid
 • Incasso Met Impact (VDT Product)

Meer informatie: Wouter van Veldhuizen

Natuurlijk verwerk je persoonsgegevens in jouw bedrijfsprocessen. AVG compliance heeft dus impact op iedere MKB onderneming. Wij investeren volop in privacy-rechtelijke kennis en oplossingen.

 • Privacy verklaringen
 • Verwerkingsregisters
 • Verwerkersovereenkomsten
 • AVG Awareness workshops
 • Privacy beleid
 • Privacy Proof (VDT product)

Meer informatie: Leonard Bijlsma

Systemen, netwerken, databases, software, online verkopen. Onze specialisten combineren inzicht in de techniek achter ICT en online business met grondige kennis van ICT recht en Intellectueel Eigendom.

 • Telecommunicatierecht
 • ICT contracten
 • Licentieovereenkomsten
 • Auteursrechten
 • Modellenrecht
 • Octrooien
 • Handelsnamen
 • Databases

Meer informatie: Leonard Bijlsma

Koop en verkoop. Huur en verhuur. Bouw en verbouwing.  Vergunningen en planschade. Dagelijkse kost voor onze vastgoedspecialisten.

 • Koopovereenkomsten onroerend goed
 • Verborgen gebreken en non conformiteit
 • Vereniging van Eigenaren
 • Huurovereenkomsten winkelruimte en bedrijfsruimte
 • Huurgeschillen

Meer informatie: Maurice Holtackers

In Nederland heeft de overheid vaak een flinke vinger in de pap. Daar heb je in jouw business soms mee te dealen. Wij hakken veel en vaak met het bestuursrechtelijke bijltje.

 • Handhaving
 • Bezwaar en beroep
 • Vergunningsaanvragen
 • Milieuvergunningen
 • Omgevingsvergunningen

Meer informatie: Maurice Holtackers

In een contract leg je de uitgangspunten van de samenwerking, jouw business model of de transactie vast. Soms kort en bondig, soms uitgebreid en waterdicht. Zwart op wit, daar kun je tenslotte op terugvallen.

 • Internationaal contracteren
 • Distributieovereenkomsten
 • Franchiseovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden

Meer informatie: Wouter van Veldhuizen

Ongelukken en kleine hoekjes. Ze zijn onvermijdelijk. En ze komen in vele vormen en maten voor. Vandaar dat aansprakelijkheid een expertise op zichzelf is. En die beheersen wij op topniveau.

 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Ongevallen
 • Risicoaansprakelijkheid werknemers
 • Schade en verzekering
 • Schadebegrotingen

Meer informatie: Eline van den Dungen

 

Procederen is soms onvermijdelijk. Wij hebben superspecialisten in huis die niets liever doen.

 • Bodemprocedures
 • Kort geding
 • Faillissementsaanvragen
 • Bezwaar – en beroep Raad van Staten

Meer informatie: Eline van den Dungen

0
Gem. Team rapportcijfer
 
mens

Mens en Arbeid

Hierin zijn deze advocaten gespecialiseerd

Je krijgt maar 1 kans op een arbeidsrelatie goed te starten. Een foute contractuele keuze in deze fase is lastig te repareren.

 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 • Non concurrentie beding of relatiebeding
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • ZZP modelovereenkomst

Zie ook: Arbeid Optimaal

Met meer dan 50 man/vrouw in dienst is een ondernemingsraad verplicht. Wat is de impact daarvan, wat zijn diens rechten en plichten, bij welke besluiten moet deze worden betrokken. Dat weten wij allemaal.

 • Oprichting OR
 • Wet op de Ondernemingsraden

Verkeer je in zwaar weer? Moet er hard worden ingegrepen? Afscheid van meer dan 20 mensen binnen 3 maanden? Vraag onze experts te hulp.

 • Wet Melding Collectief Ontslag
 • Sociaal plan

Een zieke werknemer brengt veel juridische  verplichtingen met zich mee. Kleine foutjes in een re-integratietraject hebben grote financiële consequenties. Als je niet oplet. Zullen wij met je mee kijken?

 • Wet poortwachter
 • Loonstop
 • Loonopschorting
 • UWV en bedrijfsarts

De AVG heeft een grote impact op jouw personeelszaken. Er worden veel en vaak bijzondere gegevens verwerkt. Hoe gaan jouw mensen om met elkaars persoonsgegevens? En met die van klanten? Wij combineren arbeidsrecht met een grote kennis van het privacy recht.

 • Privacy beleid
 • Privacy statements
 • AVG & Personeelshandboek
 • Organisatorische veiligheidsmaatregelen
 • Draaiboeken rechten van betrokkenen
 • AVG Awareness workshops

Ontslag op staande voet, bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte, arbeidsconflict, reorganisaties, collectief ontslag. Allemaal ontslagvarianten, allemaal met eigen juridische en financiële consequenties.

 • Dossieropbouw
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Transitievergoeding
 • Ontslagvergoeding
 • Slapende dienstverbanden

 

Procederen is soms onvermijdelijk. Dat doen wij veel en goed.

 • Kort geding
 • Bodemprocedures
0
Gem. Team rapportcijfer
 
failissementenkopie

Faillissementen

Hier vind je alles over onze faillissementen die de curatoren van VDT afwikkelen