Vraagstukken

Op onze website lees je niet over rechtsgebieden en zo. Daar schiet jij als ondernemer niets mee op. Vertel ons gewoon wat er aan de hand is. Dan kijken wij of we je kunnen helpen.

Bedrijfsstructuur

Iedere ondernemer kiest een juridische bedrijfsstructuur, of dat nou een eenmanszaak, stichting, VOF, NV of een groep (Flex) BV’s betreft. Zorg dat die meteen goed staat. De structuur bepaalt ook hoe de kasstromen lopen en wat je financieringsopties zijn. De juridische keuzes en details bepalen uiteindelijk wie het voor het zeggen heeft en wie er opdraait voor het verlies.

Wij hebben veel ervaring met oprichting, inrichting en financiering van bedrijfsstructuren. Van liquidatie en ontbinding van rechtspersonen tot uitgifte en certificering van aandelen. Van managementovereenkomsten en geldleningsovereenkomsten tot pandaktes en draagplichtovereenkomsten.

Wet en statuten beschermen het kapitaal van de aandeelhouder. Maar het bestuur gaat over het belang van de vennootschap. Die belangen gaan vaak samen. Zo niet, kunnen de aandeelhouders het bestuur ontslaan. Dat is wel een paardenmiddel. Mogen we eerst even meedenken?

Ja, curatoren stellen bestuurders vaak aansprakelijk. Dat kan bijvoorbeeld wegens wanbeleid, paulianeus handelen, te late publicatie van de jaarcijfers of gebreken in de administratie. Die soep wordt in de rechtspraak uiteindelijk vaak minder heet gegeten dan deze wordt opgediend. Laat je niet gek maken en schakel meteen onze specialistische hulp in.

Bonje op aandeelhoudsersniveau of met het bestuur wordt vaak uitgevochten voor de ondernemingskamer. Dat is een bijzondere afdeling van de rechtspraak. Deze procedure dient om een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf mogelijk te maken. Hier heb je alleen iets te zoeken met een advocatenkantoor met ervaring met dit soort procedures. Kom maar op.

Speel je voor bank, regel het dan zoals een bank. De maatregelen die een bank voor zichzelf regelt, zijn voor iedereen beschikbaar. Maak daar ook gebruik van. Het gaat al snel om veel geld. Wij weten precies wat je wanneer moet regelen.

Valkuil bij een BV-structuur is dat een ondernemer zijn gezamenlijke BV’s als 1 bedrijf beschouwt. Feitelijk is dat ook zo, maar als je de voordelen wilt hebben van meerdere BV’s, moet je daar juridisch ook zuiver mee omgaan. Jouw fiscalist of accountant heeft allerlei model contracten liggen. Die zien er stoer uit, maar als puntje bij paaltje komt voldoen die modellen vaak niet. Laat ons dat regelen. Ieder zijn vak.

Met de economische zorgen, groeien ook de juridische zorgen. Ren daar niet voor weg. Er kan vaak nog meer geregeld worden dan je denkt. Bij welke schuldeisers loopt je holding risico’s? Waar moet je prive voor vrezen? Wat doen bank en belastingdienst? Wat mag je nog wel en wat mag je niet als bestuurder? Kan ik doorstarten? Wat kan ik verwachten van een curator. Er staat dus veel op het spel. Het is wel zaak er zo spoedig mogelijk bij te zijn. Wie kan jou beter begeleiden dan onze advocaten die vaak ook zelf curator zijn?

Een faillissement is een pijnlijke aangelegenheid. Vele belangen staan op het spel. Maar een faillissement biedt ook kansen op een reorganisatie. Met een doorstart kun je schoon schip maken. Je moet dan wel weten hoe dat werkt. Wat doet de bank? Hoe gaat een curator daar mee om? Wat moet ik daarvoor betalen? Hoe ga ik om met mijn oude schuldeisers? Kan ik kiezen welk personeel mee gaat in de doorstart? Wie kan jou beter begeleiden dan onze advocaten die vaak ook zelf curator zijn?

Failliete bedrijven verdampen snel. Een curator heeft haast, dus ben er snel bij. Verder is het van belang te weten welke belangen er op de achtergrond spelen, om te weten waar je als bieder een voorsprong kunt krijgen. Hoe wordt de koopprijs bepaald? Wat mag de curator allemaal wel en niet? Vele van onze advocaten zijn zelf curator. Wij helpen jou graag jouw kansen te pakken.

Maak bovendien gebruik van onze oplossing de “Faillissementsmonitor” en laat ons jouw overname kansen uit jouw branche of regio in de gaten houden.

Samen een bedrijf hebben, is net als een huwelijk. Alleen gaat er meestal meer geld in om. Net als huwelijk kan een scheiding moeizaam zijn. Vooral als je dat vooraf niet goed geregeld hebt. Er zijn allerlei trucs om de zaak te forceren, maar je wilt de zaak niet laten escaleren. En ondertussen moet je proberen om de onderneming er niet onder te laten lijden. Laat ons meteen meekijken voordat de zaak escaleert. Desnoods op de achtergrond.

Een keer stilstaan bij de mogelijkheid dat het mis gaat, hoort ook bij verantwoord ondernemen. Ook andermans belangen staan op het spel. En ja, er zijn vele maatregelen denkbaar om de gevolgen van een faillissement in te dammen. En nee, jouw accountant heeft dit niet perfect geregeld. Dat is ons vak. Laat ons in ieder geval eens onze RisicoScan uitvoeren. Dan weet je meteen echt waar je staat. Op zijn minst slaap je er beter door.

Wil je het helemaal goed geregeld hebben, hebben we daar onze oplossing De FaillissementsVerzekering voor.

Bedrijfsprocessen

Afspraken vormen de basis voor al jouw transacties. Als het mis gaat, weet je hoe je het vooraf geregeld had moeten hebben. Dat zijn soms dure lessen.

Team bedrijfsprocessen heeft een schat aan ervaring en modellen die jouw helpen bij opstellen, beoordelen of uitonderhandelen van allerlei contractsvarianten. Of het nu gaat om modelcontracten, algemene voorwaarden, handelscontracten, verkoopcontracten, opdrachtbevestigingen, samenwerkingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten, transportovereenkomsten. Doe daar je voordeel mee.

Soms loopt een transactie het toch niet zoals bedoeld. Vaak kan dat commercieel worden opgelost. Zo niet, schiet het recht te hulp. Er zijn tal van juridische remedies (opschorting, ontbinding, aansprakelijkstelling, beslaglegging), maar welke je wanneer inzet is vaak geen simpel vraagstuk. De relatie met jouw klant, de geldbedragen die op het spel staan, wat er zwart op wit staat, speelt allemaal mee.

Als je wilt dat het probleem snel is opgelost, moet je wel meteen de goede toon en koers kiezen. Als je iets te lang aanmoddert, raakt het dossier juridisch op drift. Dat wil je echt niet. Bel dus gewoon als het begint te rommelen. We denken heel graag meteen met jou mee. En nee, de teller gaat echt niet meteen lopen. Zo’n kantoor zijn wij niet.

Waar geleverd is, moet betaald worden. Als je genegeerd blijft worden, is het zaak om jouw probleem het probleem van jouw debiteuren te laten worden. Het recht biedt vele stokken om mee te slaan. Welke het meeste impact heeft, kunnen wij precies bepalen. Of het nu gaat om incassoprocedures, verhaalsonderzoeken, beslagleggingen, faillissementsaanvragen. Kom maar op.

Team Bedrijfsprocessen ontwikkelde voor jou de pasklare oplossing: “Incasso met Impact”.

We hebben een fijn land, maar wel veel regeltjes. Jouw processen mogen niet belemmerd worden van overheidswege. Het verkrijgen van benodigde vergunnningen kan soms knap frustrerend zijn. En een overheid die handhavend meent te moeten optreden, maakt het ondernemen er niet makkelijker op. Wij kennen de gemeente en haar regels, en de gemeente kent ons. Laat ons helpen, met overleg, bezwaar of beroep. Of het nu gaat om omgevingsvergunningen, ruimtelijke ordening of milieu.

Vastgoed, of je er nu in wilt beleggen of erin wilt ondernemen, huren of bouwen. Vastgoed is kapitaalintensief en van groot belang voor jou en jouw mensen om succescol te ondernemen. Het bouwen, aan- of verkopen van onroerend goed is complex, risicovol, en kapitaalintensief. Er zijn vaak vele partijen en grote financieringen bij betrokken. Bouwgeschillen, bouwgebreken of vertragingen in de bouw, kunnen een grote wissel trekken. Zowel op de dagelijkse bedrijfsvoering, als op de financieringen. Makelaars en notarissen vervullen een belangrijike rol. Maar de ervaring en expertise als het er echt op aankomt, ligt toch echt bij ons.

Mens en Arbeid

Het Nederlandse arbeidsrecht is niet flexibel, wat de politiek ook mag zeggen. Zorg er dus voor dat je steeds maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden. Vergissingen kunnen je duur komen te staan.

Er is steeds maar één moment om de arbeidsrelatie goed in te regelen. Weet wat er kan en hoe het moet. Wij staan voor je klaar. Van het meest actuele arbeidscontract en het modernste personeelsreglement tot de bijzondere regels voor ambtenaren of een statutair directeur.

Het ontslagrecht kent vele gezichten. De meesten ervan kosten veel geld. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe zit dat bij ontslag op staande voet? Waarom ziet een vaststellingsovereenkomst er nu anders uit dan voor 2015? Wat zijn de opzegverboden. Wat te doen als een ex werknemer een concurrentiebeding schendt? Wat is de rol van de Ondernemingsraad, de vakbonden of de CAO’s bij reorganisatie of collectief ontslag?

Weet jij precies hoe en wanneer te handelen bij de verlenging van een contract? Of bij een zieke of een disfunctionerende werknemer? En wat bij (dreigende) arbeidsconflicten of arbeidsongeschiktheid? Wat leg je wel en niet vast, wanneer grijp je in? Wanneer is een wettelijke grens bereikt?

De wet- en regelgeving waaraan je moet voldoen is omvangrijk en in beweging. Vaak hangt er een fors prijskaartje aan, zeker als je het nét niet goed hebt aangepakt. Of als je dossier net het verkeerde verhaal vertelt. Wij kennen de laatste stand van zaken. En wij snappen het nut van doorlopende dossierassistentie. En nee, de teller gaat echt niet meteen lopen. Zo’n kantoor zijn wij niet.

Team Mens en Arbeid ontwikkelde voor jou de pasklare oplossing: “Arbeid-Optimaal”.