Home

Faillissementen en WSNP

Publicatiestukken

De curatoren van VDT leggen in alle openheid rekening en verantwoording af omtrent de afwikkeling van faillissementen. Als blijk daarvan publiceert VDT hier alle verslagen.

Deze verslagen zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar berusten deels en onvermijdelijk op informatie verkregen uit diverse bronnen en van diverse derden. Omtrent de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen garantie worden gegeven. Aan deze verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. 

De bewindvoerders van VDT publiceren in verband met privacy ten deze de gerechtelijke stukken.

Telefoonnummer Insolventiebureau (rechtstreeks): 013-5440141

Als u op de link klikt kunt u het aanmeldformulier crediteuren downloaden

Top