Home

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Let op! het Europese Hof van Justitie heeft eind 2013 bepaald dat een verzekerde bij rechtsbijstand in een gerechtelijke of administratieve procedure een vrije advocaatkeuze heeft en dat de kosten van de advocaat - ook al is dat in de polis anders bepaald - door de verzekeraar vergoed dienen te worden.

Of en in hoeverre u aanspraak kunt maken op de vrije advocaatkeuze is mede afhankelijk van hetgeen in uw polis en bijbehorende voorwaarden is bepaald. Heeft u een juridisch geschil en wenst u gebruik te maken van een gespecialiseerd advocaat, vul dan het contactformulier in. We nemen dan kosteloos contact met u op om te bekijken of uw advocaatkosten door uw verzekeraar dienen te worden vergoed.


Second opinion

Ook voor een second opinion kunt u bij ons kantoor terecht. Indien u van mening verschilt met uw rechtsbijstandverzekeraar omtrent de (juridische) aanpak van de zaak, kunt u in beginsel gebruik maken van de geschillenregeling, zoals opgenomen in uw polis(voorwaarden). U kunt dan vaak op kosten van de verzekeraar een advocaat inschakelen om een second opinion te laten uitbrengen. Om te bezien of u daarvan gebruik kunt maken, kunt u ook ons contactformulier invullen. Wij nemen dan kosteloos contact met u.

Top