Home

Rechtsgebieden

 VDT legt zich toe op de navolgende zakelijke rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Onze advocaten adviseren en begeleiden bedrijven, overheden, particulieren en instellingen bij het opstellen, sluiten en herzien van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en flexibele arbeidsrelaties.
Lees meer

Aansprakelijkheidsrecht

Wij adviseren en procederen voor verzekeraars, tussenpersonen en bedrijven op de verschillende terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.
Lees meer

Bestuursrecht

Wij staan zowel overheden, als (bouw)bedrijven als particulieren bij terzake bestuursrechtelijke kwesties. Dit zijn kwesties waarbij de overheid (direct of indirect) betrokken is. Denk aan ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade), milieurecht (vergunningen en meldingen, bodemverontreiniging, natuurbescherming) en handhavingszaken.
Lees meer

Contracten en Algemene voorwaarden

Zaken doen is afspraken maken. Het is lastig om eenduidige afspraken vast te leggen in een taal die voor iedereen duidelijk is. Wederzijdse belangen leveren dan snel verkeerde interpretaties en dus misverstanden op. Wij doorzien de contractmaterie.
Lees meer

Incasso beslag en executie

Betalingsachterstanden lopen landelijk op. De schuldeiser die zich het meest coulant opstelt, krijgt het laatste betaalt. Of hij staat met lege handen als het geld op is.
Lees meer

Insolventierecht (faillissementsrecht)

Onze advocaten treden vaak bij faillissementen op als curator of bewindvoerder. Daarbij wordt vaak gezien dat een onderneming daar niet goed op is voorbereid. De gevolgen zijn dan (onnodig) groot, ook privé.
Lees meer

IT recht

In deze moderne tijd draait uw onderneming op Informatie Technologie. Het recht heeft vaak moeite de ontwikkelingen bij te houden. Softwareontwikkelings-, licentie-, en onderhoudsovereenkomsten zijn, ook door het jargon, vaak lastig te doorgronden.
Lees meer

Mediation

Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Mediation wordt steeds meer toegepast bij zakelijke geschillen.
Lees meer

Ondernemingsrecht (handelsrecht)

Het ondernemingsrecht is breed. Onze advocaten adviseren en procederen voor ondernemingen in het kader van rechtspersonen-, handels-, (algemeen) contracten- en algemeen verbintenissenrecht.
Lees meer

Vastgoed (huurrecht, bouwrecht)

Onze advocaten adviseren en begeleiden u bij de aan- en verkoop of de huur en verhuur of exploitatie van onroerende zaken. Dat geldt voor particuliere (beleggings-)panden, maar vooral ook voor bedrijfsmatig onroerend goed en projectontwikkeling.
Lees meer

Vennootschapsrecht (samenwerking)

Het vennootschapsrecht omvat alles wat de structuur van de betreffende rechtspersoon raakt. Het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals een N.V., B.V. of personenvennootschap of stichting. Het wijzigen van een rechtsvorm.
Lees meer
Top