Home

THEBE HZ

Faillissement Thebe Huishoudelijke Zorg
Op donderdag 18 december 2014 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant het faillissement uitgesproken van Thebe Huishoudelijk Zorg B.V. statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te Waalwijk, met aanstelling van de heren mr. K.E.H de Klerk (VDT Advocaten & Mediators te Tilburg) en mr. L.B.A. van Logtestijn (Rassers Advocaten te Breda) tot curatoren en benoeming van mevrouw mr. I.C. Prenger-de Kwant tot rechter-commissaris.
 
Informatieverstrekking
De curatoren realiseren zich dat het faillissement van Thebe Huishoudelijke Zorg een grote impact heeft voor alle partijen en de lokale (t)huiszorg. Transparante communicatie naar alle partijen is daarbij van het hoogste belang.
 
De curatoren zullen daarbij zo veel mogelijk gebruikmaken van de speciaal daarvoor geopende communicatiekanalen:  
U wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van deze wijze van informatievoorziening en de daarbij aangegeven communicatiekanalen.

Informatie voor medewerkers
Het faillissement van Thebe Huishoudelijke Zorg B.V. (THZ) betekent niet automatisch dat uw arbeidsovereenkomst per direct eindigt. In de regel zal de curator echter genoodzaakt zijn op korte termijn de arbeidsovereenkomst op te zeggen. U ontvangt daarvan dan bericht.  Daarbij geldt in de regel een opzegtermijn van 4 tot 6 weken (tenzij o.g.v. de CAO een kortere opzegtermijn zou gelden, dan wel uw arbeidsovereenkomst reeds zou eindigen binnen die periode). Gedurende de opzegtermijn bent u nog in dienst en dient u gewoon door te werken.
 
Uw eventueel achterstallig loon en uw loon over de periode tot het einde van uw dienstverband is gegarandeerd door enerzijds Thebe en anderzijds het UWV. Thebe heeft zich bereid verklaard alle salarissen en emolumenten inclusief de eindejaaruitkering tot 1 januari 2015 te betalen. Het UWV garandeert de loondoorbetaling na die periode (tot het einde van de arbeidsovereenkomst) onder de zogenaamde loongarantieregeling. Hoe een en ander werkt kunt u ook terug lezen in de UWV brochure “Help mijn werkgever kan mij niet meer betalen” die u hier kunt inzien: (http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/mijn-werkgever-kan-mij-niet-meer-betalen)
 
Als uw aanspreekpunt blijft voorlopig fungeren uw werkgever Thebe Huishoudelijke Zorg BV op de bij u bekende contactgegevens. U hoeft geen contact op te nemen met de curatoren noch met het UWV. De curatoren zullen u berichten en zullen tevens het UWV inschakelen voor u.

De MEEST GESTELDE VRAGEN vindt u hier!

AANMELDINGSBRIEF UWV VERSTUURD (16-1)
 
Informatie voor cliënten (afnemers van huishoudelijke zorg)
Het faillissement van Thebe Huishoudelijke Zorg BV (THZ) heeft zondermeer gevolgen voor de cliënten (afnemers van huishoudelijke zorg) van THZ. De curatoren werken er in overleg met alle partijen hard aan deze gevolgen zo  beperkt mogelijk te houden.
 
In eerste instantie is de inzet van de curatoren er op gericht de inzet van zorg de eerste weken gewaarborgd te houden teneinde te bezien hoe op korte termijn door andere partijen de zorg kan worden gecontinueerd. De eerste weken verandert er dus voor u zo weinig mogelijk. Daarna zal worden getracht in voortgezette dienstverlening te voorzien. Vanzelfsprekend wordt u actief op de hoogte gehouden.
 
Indien u vragen heeft, kunt u gewoon contact  opnemen met Thebe Huishoudelijke Zorg op de bij u bekende contactgegevens.
 
Informatie voor leveranciers / crediteuren
Het faillissement van Thebe Huishoudelijke Zorg BV (THZ) heeft gevolgen voor leveranciers / crediteuren. Daarbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de periode voor en na het faillissement.
 
Leveranties en vorderingen voor de faillissementdatum dient u ter verificatie aan te melden in het faillissement. U dient uw vorderingen in te dien bij VDT Advocaten & Mediators, Afdeling Insolventies  schuldvorderingen THZ (postbus 4203 5004 JE Tilburg / fax: 013 -544 64 64 / e-mail: insolventies@vdt-advocaten.nl) onder gebruikmaking van het crediteuren formulier dat u hier (link) kunt downloaden.
 
Leveranties en vordering van na de faillissementsdatum - waartoe na faillissementsdatum opdracht is gegeven door THZ - zullen worden voldaan.
 
Informatie voor media
Het faillissement van Thebe Huishoudelijke Zorg BV (THZ) heeft een grote impact voor alle partijen en de locale (t)huiszorg. Voor de media zullen periodieke persberichten beschikbaar worden gesteld.

ACTUEEL:

Maandag 22 december 2014
Maandag 22 december jl hielden de curatoren een informatiebijeenkomst voor de medewerkers van THZ. De presentatie van de curatoren kunt u hier inzien en downloaden. PRESENTATIE

Woensdag 24 december 2014
De curatoren bereikten met nagenoeg alle gemeentes overeenstemming over het voortzetten van de zorg tot eind januari 2015. Daarmee is zoveel mogelijk de zorg en continuïteit gewaarborgd voor cliënten en medewerkers tot eind januari 2015 in afwachting van een meer definitieve oplossing. BRABANTS DAGBLAD

Zaterdag 10 januari 2015
Meest gestelde vragen voor medewerkers ONLINE

Woensdag 14 januari 2015
Oplossing voor deel gemeentes en medewerkers THZ ONLINE /  BRABANTS DAGBLAD

Donderdag 15 januari 2015
Verzet afgewezen / ongegrond verklaard. Uitspraak 15 januari 2015 Rechtbank Zeeland West-Brabant

Donderdag 15 januari 2015
Persbericht 14-1 en Q&A ONLINE

Vrijdag 16 januari 2015
Brieven UWV aan medewerkers uit. Voorbeeld brief ONLINE

Nieuwste versie FAQ medewerkers (update 280115)
Nieuwste versie FAQ medewerkers online ONLINE

Woensdag 18 februari 2015
Eerst openbaar faillissementsverslag online ONLINE

Maandag 18 mei 2015
Tweede openbaar faillissementsverslag online ONLINE

Woensdag 13 augustus 2015
Derde openbaar faillissementsverslag online ONLINE

Vrijdag 13 november 2015
Vierde openbaar faillissementsverslag online ONLINE

Donderdag 24 maart 2016
Vijfde openbaar faillissementsverslag online ONLINE
 
Top