Gepubliceerd op 28 okt 2019

Incasseren in de hoogste versnelling!

Er is een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad over verzuim en een redelijke termijn voor nakoming. Erg relevant voor ons product Incasso Met Impact. Want onze incassobrieven hebben lekker korte betaaltermijnen. En dat mag gewoon.

Waar ging het arrest van de Hoge Raad over?
Als het goed is spreek je met je klant af wanneer er betaald moet worden. Dat staat in je algemene voorwaarden. Maar als dat niet het geval is, wanneer moet je klant dan betalen? En wanneer is hij te laat met betalen (en moet hij ook rente en kosten betalen)?

Nou, zodra je klant in verzuim treedt. En daarvoor is een ingebrekestelling nodig: een schriftelijke aanmaning waarin je je klant een redelijke termijn geeft om te betalen. En nu komt het mooie: als jij je klant een nette herinnering stuurt, dan kan de betaaltermijn in onze incassobrief heel kort zijn. Want een gewaarschuwd debiteur telt voor twee
(al gebruikt de Hoge Raad iets andere woorden).

 

Wat heb jij hier aan?
Wij kunnen je gratis voorzien van zo’n herinnering. Daarin kondig je aan dat je VDT inschakelt als er niet betaald wordt binnen de termijn die jij stelt. Streng maar rechtvaardig. En lekker duidelijk, daar houden we van. En als er dan niet betaald wordt, kunnen wij meteen volle gas incasseren. Incasso Met Impact.

Stefan de Beer