Privacy & AVG

Natuurlijk verwerk je persoonsgegevens in jouw bedrijfsprocessen. AVG compliance raakt daarom iedere MKB onderneming. Wij sluiten jou aan op de privacy-wetgeving.

De AVG is een kans en een bedreiging

GDPR, AVG, privacy recht, datalekken, verwerkingsregisters, privacy statements, cookieverklaringen. Deze termen komen steeds vaker voorbij. Het belang van privacy als grondrecht is sterk in opkomst. Zeker met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is privacy sinds 2018 een hot item geworden in Nederland en Europa.

Want de privacy wet raakt alle organisaties

Iedere onderneming verwerkt namelijk persoonsgegevens. Dat doe je als al als je persoonsnamen, BSN nummers of camerabeelden verzamelt. Dus heeft iedereen te maken met de privacywet. En die is best lastig in de praktijk te brengen. De AVG zit vol met open normen; er wordt nergens concreet gezegd wat een organisatie als die van jou moet doen en wanneer je “klaar” bent. Ondertussen zijn de boetes hoog.

Deze wet waait niet over; je moet echt aan de bak

Aan wettelijke verplichtingen moet je nou eenmaal voldoen, ook als je ze niet meteen overziet. En heb je jouw AVG zaken goed op orde, dan handel je professioneel en creëer je vertrouwen. Zowel bij sollicitanten en medewerkers, als bij klanten en leveranciers. Neem je de AVG niet voldoende serieus? Dan riskeer je boetes of repercussies van klanten of werknemers wiens persoonsgegevens je lichtzinnig verwerkte.

Zullen we de AVG samen tackelen?