Ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenst gedrag op de werkvloer is een serieuze zaak. Als het zich voordoet ligt de kwestie altijd gevoelig. Hoe pak je zoiets zorgvuldig en respectvol aan? Hoe voorkom je escalatie? Hoe doorloop je de juiste stappen zodat je juridisch kunt ingrijpen als dat moet?

Waar je de grens trekt verschilt per bedrijf. Duidelijke regels en een transparante procedure zullen je helpen om dit soort situaties effectief op te lossen. We helpen je met de juiste aanpak, van voorbereiding tot uitvoering. We voorzien je van allerhande tips, checklists en modeldocumentatie. En weet, wij staan voor je klaar als dat nodig is.

Het Stappenplan

We beginnen met het stappenplan op hoofdlijnen. Per stap kun je desgewenst door naar de verdiepende toelichting. 

 • Stap 1.
  Stel een vertrouwenspersoon aan

  Het hebben van een vertrouwenspersoon is noodzakelijk voor de eerste opvang van een klager/melder (mogelijk slachtoffer) en het informeren en begeleiden van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Denk goed na, wie daarvoor geschikt is. Lees hier meer over de vertrouwenspersoon

 • Stap 2.
  Zorg voor duidelijk beleid en een transparante procedure

  Denk aan een duidelijke gedragscode, vaak is dit onderdeel van Het Personeelshandboek. Ben consequent in de toepassing ervan. En zorg voor duidelijke vervolgstappen naar aanleiding van een melding van ongewenst gedrag in een klachtenprocedure. Een klachtenprocedure kan formeel worden uitgevoerd, maar het kan ook minder formeel. Lees hier meer over de gedragscode en klachtenprocedure

 • Stap 3.
  Het feitenonderzoek bij melding

  Afhankelijk van de inhoud van de melding en de wensen van de melder, bepaal je of je verder feitenonderzoek moet (laten) doen. Pas op dat je niet te snel oordeelt. Hoor en wederhoor is daarom vaak belangrijk. Denk ook aan het inschakelen van een onafhankelijke partij. Lees hier meer over het feitenonderzoek

 • Stap 4.
  Hoor en wederhoor

  Ga je over tot hoor en wederhoor, dan ligt dat vaak gevoelig. Handel zorgvuldig. Leg bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring klaar voor de mensen die worden gehoord. Zorg dat er minstens twee personen aanwezig zijn. En zo hebben we nog meer tips. Lees hier meer over hoor en wederhoor

 • Stap 5.
  Vervolgstappen en sancties

  Is een melding gegrond dan zijn verschillende mogelijkheden om in te zetten, zoals een officiële waarschuwing, schorsing, ontslag via een ontbindingsverzoek, ontslag op staande voet, overplaatsing. Denk goed na. Een verkeerde keuze kan tot allerlei vervelende (financiële) consequenties leiden. Lees hier meer over de vervolgstappen

Online seminar en downloads

Wat neem je mee uit dit interactieve seminar?
 1. Jij weet welke verplichtingen er op jou als werkgever rusten om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. We nemen je aan de hand van de wet en praktijkvoorbeelden mee in de vergaande zorgplicht voor een veilige werkomgeving.  
 2. Jij weet precies hoe je hierop intern beleid maakt en welke onderwerpen daarbij essentieel zijn, om zo een veilige werkomgeving te creëren.  
 3. Jij weet welke organen en/of personen betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid. Er wordt ingezoomd op de rol van de ingestelde klachtencommissie, vertrouwenspersoon en leidinggevende in de praktijk.   
 4. Jij weet van A tot Z welke (juridische) stappen je moet doorlopen om de misdraging te onderzoeken, zodat alle feiten boven tafel komen op basis waarvan jij een goed onderbouwde conclusie kan trekken.  
 5. Jij weet welke sanctie(s) je wanneer kunt opleggen. Wij loodsen je door het scala aan sancties en verduidelijken aan de hand van praktijkvoorbeelden welke sanctie onder welke feiten en omstandigheden passend is.  
 6. Je ontvangt van ons na afloop een praktisch en overzichtelijk stappenplan inclusief allerlei handige bijbehorende documenten, aan de hand waarvan jij de juiste route volgt bij een (gemelde) misdraging. 
Downloads

Hulp nodig?

Gerelateerde pagina’s