Ontslag & Disfunctioneren

Ontslag op staande voet, bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte, arbeidsconflict, reorganisaties, collectief ontslag. Allemaal ontslagvarianten, allemaal met eigen juridische en financiële consequenties.

Ontslag. Kan dat ook zonder gedoe?

Afscheid nemen van mensen. Zelden leuk. Maar de samenstelling van jouw team verandert nou eenmaal van tijd tot tijd. En niet iedereen voldoet aan de verwachtingen. Wanneer functies komen te vervallen, iemand onvoldoende functioneert, langdurig ziek is, er een reorganisatie plaats dient te vinden of er een arbeidsconflict is, kan een ontslag noodzakelijk zijn. Soms zelfs ontslag op staande voet.

Een werknemer wordt goed beschermd

Er zitten dan ook veel scherpe juridische kanten aan elk ontslag. Denk hierbij aan het soort arbeidsovereenkomst, eventuele cao’s, dossieropbouw, de hoogte van de transitievergoeding, de regels met betrekking tot slapende dienstverbanden, de wijze waarop een ontslag op staande voet moet worden gegeven of de regels bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Afscheid van iemand nemen zonder onnodig gedoe. Een vak apart. Ons vak.

Online seminar en downloads

Wat neem je mee uit dit interactieve seminar?
  1. Jij weet wanneer er sprake is van “disfunctioneren” waar je juridische actie op kunt ondernemen. We nemen je mee aan de hand van voorbeelden en ervaringen. En we geven praktische tips & tricks.
  2. Jij weet precies waar een verbeterplan aan moet voldoen. Zo vergroot je de kans op verbetering. Maar ook juridisch voldoet het plan dan aan alle eisen.
  3. Je ontvangt van ons na afloop een opzet voor een verbeterplan, inclusief allerlei handige bijbehorende formulieren, documenten, do’s & dont’s.
  4. Je weet hoe je het verbeterplan in de praktijk uitvoert, zodanig dat ook de opvolging en conclusies juridisch goed zijn vastgelegd.
  5. Jij weet welke verschillende manieren er zijn om het dienstverband te beëindigen en wanneer je welke juridische route volgt.
Downloads