Ontslag & Disfunctioneren

Ontslag op staande voet, bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte, arbeidsconflict, reorganisaties, collectief ontslag. Allemaal ontslagvarianten, allemaal met eigen juridische en financiële consequenties.

Ontslag. Kan dat ook zonder gedoe?

Afscheid nemen van mensen. Zelden leuk. Maar de samenstelling van jouw team verandert nou eenmaal van tijd tot tijd. En niet iedereen voldoet aan de verwachtingen. Wanneer functies komen te vervallen, iemand onvoldoende functioneert, langdurig ziek is, er een reorganisatie plaats dient te vinden of er een arbeidsconflict is, kan een ontslag noodzakelijk zijn. Soms zelfs ontslag op staande voet.

Een werknemer wordt goed beschermd

Er zitten dan ook veel scherpe juridische kanten aan elk ontslag. Denk hierbij aan het soort arbeidsovereenkomst, eventuele cao’s, dossieropbouw, de hoogte van de transitievergoeding, de regels met betrekking tot slapende dienstverbanden, de wijze waarop een ontslag op staande voet moet worden gegeven of de regels bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Afscheid van iemand nemen zonder onnodig gedoe. Een vak apart. Ons vak.