Indieningsformulier

Ben je schuldeiser en wil je een vordering indienen in een faillissement dat bij VDT in behandeling is? Gebruik dan dit formulier. Het duurt gemiddeld 3 minuten. Let op, er zal gevraagd worden bewijsstukken te uploaden, dus zorg dat je deze bij de hand hebt. Lees ook “veelgestelde vragen” als je meer wilt weten over jouw positie als schuldeiser.

Bedrijf
Particulier

Gegevens van het faillissement
Jouw contactgegevens

Aanhef

Gegevens vordering

Bestaat jouw vordering deels uit BTW? Vul het BTW bedrag in (het kan namelijk zijn dat je dit terug kan vorderen)

Waarop heeft jouw geldvordering betrekking? Vink aan wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk)..

Zekerheidsrecht

Doe je een beroep op een zekerheidsrecht? Zo ja, vink aan wat van toepassing is

Voeg schriftelijke bewijsstukken toe, waaruit dit zekerheidsrecht moet blijken. Doe je een beroep op algemene voorwaarden? Lees hier: Algemene voorwaarden tegenover de curator: wanneer kan ik daar als schuldeiser een beroep op doen?

Bank gegevens

Vul hiernaast jouw bankrekeningnummer in, mocht het tot een uitkering komen.

Voeg je documenten toe ( Het gaat om het HELE document; niet slechts onderdelen daarvan)

1. het document waarop de vordering is gebaseerd, bijvoorbeeld een overeenkomst of een orderbevestiging

2. documenten waaruit de hoogte van de vordering blijkt, bijvoorbeeld facturen

3. eventueel andere bijlagen waarvan je denkt dat deze van belang zijn voor de beoordeling van de vordering

4. als je een beroep doet op een zekerheidsrecht, de documenten waaruit die rechten blijken.

Toevoegingen of opmerkingen

Alleen volledig onderbouwde aanspraken worden door de curator in behandeling genomen. Indien onvolledige of onjuiste informatie wordt verstrekt, dan is dat voor je eigen rekening en risico. Als je gegevens na het indienen van een vordering wijzigen, dan kun je die wijziging per e-mail doorgeven aan mariella.boot@vdt-advocaten.nl Voor iedere/verdere correspondentie zal gebruik worden gemaakt van de (laatst) aangeleverde gegevens.

Wil je weten wat het precies betekent als je schuldeiser bent in faillissement, lees dan hier alles over jouw positie en de verdere gang van zaken

Gegevens van het faillissement
Jouw contactgegevens

Aanhef

Gegevens vordering

Bestaat jouw vordering deels uit BTW? Vul het BTW bedrag in (het kan namelijk zijn dat je dit terug kan vorderen)

Waarop heeft jouw geldvordering betrekking? Vink aan wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk)..

Zekerheidsrecht

Doe je een beroep op een zekerheidsrecht? Zo ja, vink aan wat van toepassing is

Voeg schriftelijke bewijsstukken toe, waaruit dit zekerheidsrecht moet blijken. Doe je een beroep op algemene voorwaarden? Lees hier: Algemene voorwaarden tegenover de curator: wanneer kan ik daar als schuldeiser een beroep op doen?

Bank gegevens

Vul hiernaast jouw bankrekeningnummer in, mocht het tot een uitkering komen.

Voeg je documenten toe ( Het gaat om het HELE document; niet slechts onderdelen daarvan)

1. het document waarop de vordering is gebaseerd, bijvoorbeeld een overeenkomst of een orderbevestiging

2. documenten waaruit de hoogte van de vordering blijkt, bijvoorbeeld facturen

3. eventueel andere bijlagen waarvan je denkt dat deze van belang zijn voor de beoordeling van de vordering

4. als je een beroep doet op een zekerheidsrecht, de documenten waaruit die rechten blijken.

Toevoegingen of opmerkingen

Alleen volledig onderbouwde aanspraken worden door de curator in behandeling genomen. Indien onvolledige of onjuiste informatie wordt verstrekt, dan is dat voor je eigen rekening en risico. Als je gegevens na het indienen van een vordering wijzigen, dan kun je die wijziging per e-mail doorgeven aan mariella.boot@vdt-advocaten.nl Voor iedere/verdere correspondentie zal gebruik worden gemaakt van de (laatst) aangeleverde gegevens.

Wil je weten wat het precies betekent als je schuldeiser bent in faillissement, lees dan hier alles over jouw positie en de verdere gang van zaken