Medezeggenschap & Ondernemingsraad

Met meer dan 50 man/vrouw in dienst is een ondernemingsraad verplicht. Wat is de impact daarvan, wat zijn diens rechten en plichten, bij welke besluiten moet deze worden betrokken? Dat weten wij allemaal.

Een dwingende vorm van medezeggenschap

Meer dan 50 werknemers in dienst? Dan ben je verplicht een ondernemingsraad op te richten. Een orgaan met allerlei adviesrechten en instemmingsrechten, waarmee zij het personeelsbelang kunnen behartigen. Dit is de meest dwingende vorm van medezeggenschap. Daarnaast heb je nog de personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergaderingen bij kleinere ondernemingen.

De OR wil je niet over het hoofd zien

De Ondernemingsraad is er om te zorgen dat werknemers worden betrokken bij bepaalde besluiten die in de onderneming worden genomen. De spelregels hiervoor staan in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Allemaal geen punt. Wij leggen graag uit wat er allemaal bij een ondernemingsraad komt kijken, welke rechten dit orgaan heeft en hoe je deze het beste vorm kunt geven. Dit orgaan over het hoofd zien, kan namelijk grote juridische gevolgen hebben bij belangrijke besluiten.