Personele reorganisaties

Verkeer je in zwaar weer? Moet er hard worden ingegrepen? Afscheid van meer dan 20 mensen binnen 3 maanden? Vraag onze experts te hulp.

Tijden veranderen. En jij moet mee.

Stel, je krijgt te maken hebt met een sterke omzetdaling. Of beëindiging van een bepaalde bedrijfsactiviteit. In zulke situaties kom je met boventallig personeel te zitten. Je bent genoodzaakt van één of meerdere mensen tegelijk afscheid te nemen “om bedrijfseconomische redenen”. De personele reorganisatie van artikel 7:669 lid 3a BW kan dan een oplossing bieden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer kun je dit instrument inzetten? Wanneer is er sprake van “bedrijfseconomische redenen”? Wat is de doorlooptijd van zo’n traject? Hoe groot is de kans van slagen? Wat kost dat?

Lees hier alles over de personele reorganisatie:  “De personele reorganisatie – als de personeelskosten de grootste molensteen zijn”