Handelsgeschil & Incasso

Foutieve levering, te late betaling, ondeugdelijke producten, onredelijke eisen, escalerende opdrachten. Als ondernemer weet je dat het niet altijd volgens plan verloopt.

Als je er onderling niet meer uitkomt

Natuurlijk valt er veel op te lossen met een kop koffie. Maar soms kan het gewoon niet anders. Als een opdracht of levering echt mis is gelopen, zul je een uitweg moeten zoeken. Het gaat altijd om financiën, maar de route is juridisch. Opschorting, schadevergoeding, opzegging, ontbinding, vernietiging, ingebrekestelling. Maar neem niet de verkeerde afslag. Als je een juridische weg bent ingeslagen, kun je vaak niet meer terug.

Goedschiks of kwaadschiks

Blijf zakelijk. Ken je rechten. Houd je oog op de bal. Snap hoe de kaarten juridisch geschud zijn. En laat ons zo snel mogelijk meekijken. Dat bepaalt de aanpak en uitkomst. Goedschiks of kwaadschiks? Zeg het maar. We hebben alles al meegemaakt.

Heb je zonder discussie recht op jouw geld? Check out ons incassoproduct Incasso Met Impact. Snel, effectief en no cure no pay.