Laatste update 27/11/2023

Snelle eenvoudige procedure om Belgische debiteuren te innen.
Een aanrader.  

Betaalt een Belgische klant jouw onbetwiste facturen niet? Wat veel Nederlandse ondernemers niet weten is dat je in België dan relatief snel, eenvoudig en goedkoop kunt procederen om alsnog betaling te krijgen.  

In België is er namelijk een zogeheten IOS-procedure (‘IOS’ staat voor invordering van onbetwiste geldschulden) die het ook voor Nederlandse ondernemers mogelijk maakt om hun onbetwiste facturen op Belgische ondernemers in te vorderen. En dat zonder tussenkomst van een rechtbank. Kort gezegd is de IOS-procedure een goedkope, puur administratieve procedure via een portaal. Bij zo’n procedure wordt er een aanmaning door de deurwaarder aan het adres van de wanbetaler uitgereikt, samen met de openstaande facturen. Dit met bevel om binnen een maand alsnog te betalen.  

Dit kost circa € 200,00 en die kosten komen ten laste van de wanbetaler. Het enige wat de deurwaarder daarvoor hoeft te ontvangen is een kopie van de facturen en een verklaring van een advocaat dat die facturen niet betwist worden. In de IOS-procedure mag je in het kader van de rente en incassokosten maximaal 10% van de hoofdsom vorderen + € 40,00 administratiekosten.  

Na het opstarten van de IOS-procedure zijn er vier opties: er wordt alsnog betaald, er wordt alsnog betwist, de wanbetaler vraagt om een betalingsregeling (dat kan de IOS-procedure schorsen als er ook echt een regeling komt) of de wanbetaler reageert niet binnen 1 maand en 8 dagen. In het laatste geval komt er een vonnis. Als de wanbetaler alsnog betwist dan stopt de IOS-procedure. De schuldeiser kan er dan voor kiezen om dan de ‘gewone’ dagvaardingsprocedure te gaan voeren. Daarin worden de gemaakte kosten voor de IOS-procedure ook gevorderd. 

Cijfers bevestigen dat wanbetalers in een IOS-procedure sneller tot betaling overgaan, dus doe er als schuldeiser van een Belgische ondernemer je voordeel mee. 

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Handelsgeschil
& Incasso

Kort Geding
& Bodemprocedures