27/11/2023

Stel. Door plotseling onheil ben je als DGA (tijdelijk) niet in staat beslissingen te nemen.

Maar jouw verantwoordelijkheden lopen gewoon door. Zo los je dat simpel op. 

Als jij als enig bestuurder door ziekte of ongeval ineens wegvalt, kan dit jouw BV in acute problemen brengen. Denk aan het ski-ongeval van voormalig Formule1 coureur Michael Schumacher. Ineens is er geen formeel directeur meer om besluiten te nemen of te tekenen namens jouw BV.  

Wie doet dan de  betalingen? Wie stelt dan de jaarrekening vast? Ook de bank kan dan niet helpen, want die kan jou niet passeren. Heb je een BV met een andere aandeelhouder? Die loopt ook vast, want die heeft jou nodig voor bepaalde beslissingen. En als die BV onderdeel is van een grotere samenwerking, loopt daar mogelijk ook van alles vast. Juridisch gezien laat je een stuurloze BV achter.  

Los het op: wijs nu al een vervangend “noodbestuurder” aan  
Het is een groot potentieel probleem, maar de oplossing is eigenlijk eenvoudig. Wijs nu alvast bij voorbaat een vervangend bestuurder aan die in geval van nood op de winkel kan passen. Bijvoorbeeld echtgenote, echtgenoot, een vriend, vriendin, broer of zus, die je vertrouwt en die zich bereid verklaart die benoeming te aanvaarden. Diegene kan dan de eerste maatregelen nemen, zodat alles tenminste doordraait. En als het langer duurt, kan deze “noodbestuurder” ook op zoek naar een structurele oplossing. 

Dit is vrij eenvoudig op te lossen met een aandeelhoudersbesluit. Dat moet natuurlijk wel heel formeel kloppen. Dat kan zonder notaris. 

Welke actie is nodig? 
Wij kunnen dit samen simpel oplossen. 

  1. jij geeft de naam door van de “noodbestuurder”. Uiteraard is het verstandig dit eerst met diegene door te spreken;  
  2. wij maken notulen voor jou op waarmee dit besluit genomen wordt; 
  3. jij geeft de “noodbestuurder” een kopie van het besluit, zodat zij of hij op de hoogte is mocht het ooit nodig zijn. 
  4. Aan de notulen voegen we ook een machtiging toe waarin jij ons bij voorbaat toestemming geeft om dit document desgevraagd aan de “noodbestuurder” ter beschikking te stellen.  

Hopelijk is zowel het risico als de oplossing duidelijk. Zo niet? Bellen.