27/11/2023

Algemene voorwaarden tegenover de curator:

wanneer kan ik daar als schuldeiser een beroep op doen?

Het kan zijn dat je er belang bij hebt om je tegenover de curator op je algemene verkoopvoorwaarden wilt beroepen. Bijvoorbeeld omdat je je als schuldeiser een eigendomsvoorbehoud wilt inroepen, dat in de algemene voorwaarden staat. Hoe werkt dat? Wat moet je doen voor een succesvol beroep op algemene voorwaarden? 

Binnen of buiten faillissement, het verschil 
Eigenlijk werkt een beroep op algemene voorwaarden hetzelfde, of het nou binnen of buiten faillissement gebeurt. Het verschil is wel dat altijd een kritische curator tegenover je zult hebben. Het is namelijk aan de curator om te waken voor de belangen van alle crediteuren samen. Ga jij er in je eentje met een deel vandoor, bijvoorbeeld omdat jij je voorraad terug krijg, dan krijgt de rest minder. Dat druist in tegen de opdracht van de curator. Als je je op een recht wilt beroepen, moet dat juridisch dus echt “kloppen”. Als je dat recht ontleent aan jouw algemene verkoopvoorwaarden, zal ook worden gecontroleerd of je je hebt gehouden aan de regels die daarbij horen. 

Het beroep op algemene voorwaarden   
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden kan complexe discussies opleveren. Maar meestal komt het in de faillissementspraktijk neer op deze vragen: 

  1. Toen je de overeenkomst sloot met de partij die nu failliet is, heb je toen schriftelijk verklaard dat jouw algemene voorwaarden onderdeel zouden uitmaken van de overeenkomst. Oftewel, heb je jouw algemene voorwaarden “van toepassing verklaard”? 
  2. Heb je die algemene voorwaarden daarbij ook “ter hand gesteld”? Terhandstelling kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld doordat je ze als bijlage per email meestuurde, of fysiek overhandigde, of doordat je bij de opdrachtbevestiging een link stuurde naar de website waar ze te lezen en te downloaden waren. Een verwijzing naar een vindplaats bij de kamer van koophandel of het aanbod dat ze op verzoek worden toegezonden is in ieder geval niet voldoende. 
  3. Heb je dat “tijdig” gedaan, oftewel voordat de transactie gesloten was, of tegelijk met het sluiten van de transactie? Achteraf kun je immers een eenmaal gesloten deal niet meer aanvullen met extra voorwaarden. 

De curator zal je vermoedelijk deze vragen stellen en schriftelijke bewijzen verlangen. Stuur dus de algemene voorwaarden op, maar ook het bewijs dat je de voorwaarden van toepassing verklaarde en het bewijs dat je ze ter hand stelde.  

Vervolgens zal de curator secuur zijn in het lezen van het beding waar je je op beroept. Sluit het beding wel precies aan bij de situatie? Of is het misschien in strijd met de wet? 

Kom direct in actie 
Heb je belang bij een beroep op algemene voorwaarden? Maak dat dan zo spoedig mogelijk kenbaar aan de curator en doe er uitdrukkelijk een gedocumenteerd beroep op. Anders kan en hoeft de curator daar geen rekening mee houden. 

Deze toelichting is geschreven voor niet-juristen. Bovendien houden we het kort en algemeen. Wil je precies weten hoe het bij jou zit? Raadpleeg dan een jurist.