21/03/2022

Doorstarten via faillissement – hoe werkt dat?

Eigen vermogen weg? Diep in de schulden gestoken? Hoe lang hou je dat nog vol? Als de bodem van de schatkist is bereikt, is een faillissement onafwendbaar. Maar een faillissement biedt misschien meer kansen dan je denkt. Heb je al eens goed nagedacht over een doorstart via faillissement? Lees hier hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. 

Doorstart in het kort. Wat is het?

Een doorstart is in feite niets anders dan dat je “jouw” onderneming zelf (“terug”) koopt van de curator. Het grote voordeel daarvan is dat je dan alleen de (voor jou) waardevolle onderdelen koopt, zoals bijvoorbeeld de lopende opdrachten, de handelsnaam, courante voorraad en dat je belangrijk personeel kan meenemen. Al het andere, zoals de schuldenlast, overtallig personeel, of dure contracten laat je achter. Zo stel je in feite jouw onderneming opnieuw samen, zodat je weer winstgevend verder kunt. 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een doorstart via faillissement?

 • Een doorstart is de meest drastische vorm van schuldsanering.  
 • Dit middel kan snel worden ingezet. Als alles meezit kan een doorstart binnen enkele weken geregeld zijn. 
 • Feitelijk werp je de volledige schuldenlast af, dus zowel de handelscrediteuren, fiscale schulden etc.  
 • Ook eindigen alle zwaarwegende en langlopende contracten, zoals huurovereenkomsten, maar ook arbeidsovereenkomsten. Dat blijft allemaal achter in het faillissement. 

Is dit iets voor mij? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 1. Je hebt een BV (of meerdere). 
 2. Je wilt graag verder en je hebt een levensvatbaar businessmodel. 
 3. Je verwacht dat jouw belangrijkste klanten en werknemers aan boord blijven na doorstart, maar eventueel ook de bank of – als het pand belangrijk is – de verhuurder. 
 4. Je hebt een bedrag beschikbaar als overnamesom. 
 5. Je hebt een bedrag beschikbaar als start- of werkkapitaal na doorstart. 
 6. Je hebt een bedrag beschikbaar om schulden te betalen die toch doorgrijpen naar andere BV’s of privé. 
 7. Een hoge gunfactor kan enorm helpen. 

Wat zijn de belangrijkste risico’s? Of redenen om het niet te doen?

Doorstarten is powerplay. Je kunt snel grote stappen voorwaarts zetten, maar het is ook risicovol. Alles of niets in feite. Als het mis gaat, dan ben je je bedrijf kwijt. Veel hangt af van de voorbereidingen en hoe jij jouw bedrijf hebt ingericht. Later gaan we nog in op manieren om doorstartkansen flink te vergroten. 

Enkele risico’s of struikelblokken: 

 • Een faillissement is op bepaalde aspecten onvoorspelbaar. Dat geldt onder andere ten aanzien van de curator. Staat zij/hij welwillend of onwelwillend tegenover de door ons gewenste doorstart? Als zij/hij denkt op andere manieren een hogere opbrengst te krijgen, dan kan dat voor problemen zorgen.  
 • Er kunnen andere kapers op de kust zijn. Als er een partij is die een beter bod uitbrengt, dan kan het zijn dat jouw bedrijf (of essentiële onderdelen daarvan) naar een ander gaan. Zeker als je maar een beperkte hoeveelheid cash voorhanden hebt, ben je kwetsbaar.  
 • Het kan zijn dat sommige schulden of schuldeisers toch kunnen doorgrijpen naar andere BV’s of naar privé. Dit hangt erg af van jouw situatie. Dit hoeft niet erg te zijn, mits je dit kunt betalen of financieren. 
 • Het kan zijn dat sommige sleutelspelers niet met jou verder willen. Denk aan de verhuurder van dat winkelpand op die cruciale A-locatie. Of de bank zegt de algehele kredietrelatie op, waar ook de doorstart mee gefinancierd moest worden. 
 • De curator gaat een rechtmatigheidsonderzoek starten. Wie weet wat hij aantreft of waar zij/hij een probleem van gaat maken? Nooit fijn. 

Hoe gaat zo’n doorstart eigenlijk in zijn werk?

Er zijn natuurlijk allerlei verschillende manieren om dit aan te pakken. Een faillissement is een veelkoppige uitdaging. Om zeker te weten dat we de kwestie van alle kanten bekijken, kiezen wij bij voorkeur de methode die tot het volgende stappenplan leidt: 

 1. We bereiden de doorstart voor. Dat begint defensief met een risico-inventarisatie. Eerst kijken we naar eventuele schulden die door gaan grijpen naar privé of andere BV’s en of we daar niet nog iets aan kunnen doen. Vaak kun je bij benadering uitrekenen met welke schulden de andere BV’s rekening moeten houden. Vaak is daar nog wel wat aan te doen. Hoe sneller we erbij zijn hoe meer kansen hier nog liggen. Kortom: we minimaliseren eerst de “gevolgschade”. 
 2. Vervolgens kijken we wat jij of jouw andere BV’s zelf eventueel nog te vorderen hebben van de noodlijdende BV. We maken een plan om te kijken of we daar nog wat van betaald krijgen vanuit het faillissement. In deze fase is iedere euro hard nodig. Of we nog een bedrag terug gaan zien, hangt sterk af van de vraag hoe jij dit intern geregeld hebt. Zijn er bijvoorbeeld interne contracten met pandrechten, dan maak je goede kans. Kortom: we maximaliseren jouw cashpositie. 
 3. Dan kijken we of we al bepaalde sleutelpartijen moeten betrekken, zoals de bank, een verhuurder of bepaalde essentiële medewerkers. Dit doen we om te in te schatten of zij straks wel “meedoen” met een eventuele doorstart. 
 4. Vervolgens maken we een inschatting van hetgeen we van de curator moeten kopen om de doorstart te maken. En we bedenken wat we gaan bieden. Wat betreft de voorraden en inventaris is het redelijk simpel; die laat je taxeren. Als het gaat om de goodwill (zoals de handelsnaam, lopende opdrachten, personeel) is het lastiger. Hoe veel je hiervoor moet betalen hangt erg af van twee factoren: 
  • Hoe is jouw bedrijf gestructureerd? Zit alles wat je nodig hebt in de noodlijdende BV? Dan moet je veel kopen en dus veel betalen. Of zijn de essentiële assets verspreid over meerdere van jouw BV’s? Heeft bijvoorbeeld de holding de rechten op de handelsnaam of merkrechten? Is de inventaris eigendom van de holding? Dat scheelt al flink. 
  • Hoe groot is het risico op andere kapers op de kust? Zitten alle essentiële assets in de noodlijdende BV? Dat komt dan slecht uit. Dan kan de curator jouw bedrijf in feite alles in een mooi panklaar pakketje verkopen. Dat leidt tot concurrentie en dat drijft de prijs op. 
 5. De volgende stap is ervoor te zorgen dat de curator straks snel alle informatie en administratie zal krijgen die hij nodig heeft. Pas als hij voldoende in beeld heeft wat het faillissement omvat, zal hij tot zaken willen komen. Wij hebben haast, want eenmaal failliet valt een bedrijf snel uit elkaar. We zorgen er dus voor dat alle informatie straks compleet en snel beschikbaar zal zijn. 
 6. Ook proberen we ervoor te zorgen dat de business zoveel mogelijk voort zal gaan tijdens faillissement. We willen uiteraard het liefst een nog draaiend bedrijf overnemen. Is er nog voldoende voorraad? Is alles nog verzekerd? Of het lukt om de deuren open te houden en wat we daarvoor moeten doen, hangt natuurlijk helemaal af van de aard van jouw business. En van de curator; de ene is wat ondernemender dan de ander. 
 7. Vlak voor faillissement richten we waarschijnlijk een nieuwe B.V. op, waar jij mee wilt gaan doorstarten. 
 8. De echte “aftrap” vindt plaats zodra je zelf het faillissement van jouw bedrijf aanvraagt. Dat is eigenlijk altijd op een dinsdag. Diezelfde dag komt meestal de curator langs voor een eerste kennismaking en inventarisatie. 
 9. We maken zo snel mogelijk onze doorstart intenties kenbaar en brengen vermoedelijk snel een bod uit. Ondertussen hopen we dat de curator snel tot het oordeel komt dat de doorstartdeal voor zijn boedel het beste is. Of dat zo is hangt sterk af van de omvang van het bod (trek je flink de buidel of kies je voor de ondergrens), de persoon van de curator, de situatie, de marktomstandigheden, de concurrentie. 
 10. Als de doorstart rond is, is het zaak meteen vanuit de nieuwe B.V. de klanten te benaderen, opdrachten uit te gaan voeren, het gewenste personeel een baan aan te bieden etc. 

Wat is de doorlooptijd van zo'n traject?

Speed is key. Vaak is de onderneming al enige tijd verlieslatend. Langer doorgaan maakt het er meestal niet beter op. Zakendoen in het licht van het faillissement is riskant, ook voor jou als bestuurder. Tenzij er goede redenen zijn om tijd te rekken, kun je vaak maar beter meteen ingrijpen. 

Eenmaal failliet heb je meestal een of twee weken voordat de doorstart rond moet zijn. Liever nog (veel) korter. Anders is het bedrijf vaak al te zeer uiteen aan het vallen. Dat weet ook de curator, dus die zal eveneens haast maken. 

 

Hoe groot is de kans van slagen?

Of een doorstart succesvol tot stand gebracht wordt, hangt vooral af van deze factoren: 

 1. Meestal is een doorstart voor jou als (oud) eigenaar waardevoller dan voor partijen die jouw bedrijf niet of nauwelijks kennen. Dat rechtvaardigt dan voor jou soms een hoger bod dan waartoe de concurrentie bereid zal zijn. Ben je bereid en in staat dat extra geld neer te leggen, dan vergroot je je kansen flink. 
 2. Heeft de curator alle troeven in handen? Oftewel alle belangrijke assets in de failliete boedel? Dan kan hij alle kanten op en is het lastiger om haar/hem tot de door ons gewenste doorstart te pushen. 
 3. Voor zover het succes van de doorstart afhangt van de medewerking van andere partijen, is dat ook een serieuze risicofactor. 

Kan ik NU al wat doen?

Ja dat kan, “een goede voorbereiding is het halve werk” en als je op tijd voorsorteert is het eenvoudiger de afslag goed te nemen. Wij kunnen je daarbij helpen (vanuit onze ervaring als curator). Met ons product SAFE brengen wij jou ineens in de beste mogelijke uitgangspositie voor een succesvolle doorstart, mocht het ooit nodig zijn en ben je maximaal beschermd tegen de negatieve gevolgen. 

Wat kost dat?

Altijd een lastige (onmogelijke) vraag, als je de situatie niet kent. Wat de kosten van juridische bijstand zijn, hangt sterk af van de belangen en complexiteit. 

Zien we bij het doorlopen van de bovenstaande stappen steeds dat het meezit? Heb je jouw bedrijf eerder al slim ingericht, zodat we nu alle “troeven” in handen hebben? Is alles compact en overzichtelijk? Dan kun je voor € 5.000,00 tot € 7.500,00 aan juridische kosten een heel eind komen.  

Ligt de curator dwars, spelen er juridische vraagstukken, zijn de belangen groot, zijn er andere overname kandidaten, leidt de administratie tot kritische vragen, is de over te nemen onderneming groot en complex? Dan kunnen de kosten oplopen van €15.000,00 tot € 50.000,00 of meer. 

Gelinkte artikelen

Meet the experts