Update 25 jan 2021

De eerste uitspraken zijn er. De WHOA lijkt ook de MKB’er in nood veel te bieden te hebben.

Uitgerekend het MKB vond als eerste de weg naar de WHOA, de nieuwe wet om schulden drastisch te saneren. Best verrassend, want bij de aanloop werd vooral gedacht dat het een regeling zou zijn voor grotere bedrijven die zich dit soort trajecten konden veroorloven. De eerste gerechtelijke uitspraken laten zien dat dit MKB-ondernemers niet tegenhoudt. Deze groep ondernemers kan de komende tijd een effectieve regeling goed gebruiken. 

Wat is de WHOA eigenlijk?

Heel in het kort: de WHOA is een nieuw soort crediteurenakkoord. Nieuw is vooral dat ook een tegenstemmende minderheid gedwongen kan worden om mee te werken. Wel moet er een goed uitgewerkt saneringsplan liggen, dat juridisch en financieel goed is onderbouwd. Er is dus niet alleen juridische, maar ook economische expertise vereist. En je moet ook altijd langs derechter, die het akkoord uiteindelijk moet goedkeuren. Daarom lopen de kosten snel op.Die moet je natuurlijk afzetten tegen de voordelen.

Ook voor de schuldeisers zou de WHOA tot een betere uitkomst moeten leiden

Bij een faillissement krijgen de schuldeisersmeestal weinig tot niets. Een akkoord via de WHOA moet altijd inhouden dat de schuldeisers beter afzijn dan in faillissement. Dit is ook een wettelijke eis. De WHOA is bedoeld om onnodige faillissementen te voorkomen enzorgt er tegelijkertijd voor dat schuldeisers een hoger percentage van hun vordering betaald krijgen dan zij in faillissement zouden krijgen. Om de belangenafweging voor de crediteuren goed te maken kan een onafhankelijke “herstructureringsdeskundige” worden aangesteld. Ook dat is geregeld.

Zie voor de uitspraken: 

Ernst de Haan