Over een samenleving van samenwerkers

S1A4: De ideologie | VDT originals

Samen werken. Of het nou gaat om onze compagnons, onze medewerkers, onze klanten of onze leveranciers. In iedere samenwerking heb je elkaar nodig om zakelijk succesvol te zijn. Want succesvolle samenwerkingen leveren ons veel op, zowel in euro’s als plezier. Conflicten, afwijzingen en mislukkingen daarentegen, kosten ons juist heel veel geld en energie.


In Nederland zijn er momenteel 1,8 miljoen bedrijven. Daartussen vinden er jaarlijks honderden miljoenen transacties plaats in de vorm van bestellingen, opdrachten, verkopen, overnames, aandeelhoudersafspraken, arbeidsrelaties, noem maar op. Allemaal vormen van samenwerking waarvan we allemaal het liefste zouden willen dat die vlekkeloos, waardevol, tot ieders voordeel en tevredenheid verlopen. Keer op keer.

Toch gaat het nog heel vaak mis
Kennis over beschikbare oplossingen wordt pas ingewonnen als de problemen zich al hebben gemanifesteerd. Zelfgebouwde contracten slaan de plank mis. Teleurgestelde partijen bijten zich vast in hun eigen werkelijkheid. Samenwerkingen worden achteraf juridisch gereconstrueerd, alleen maar om je gelijk te halen. Onzalige bedrijven maken daar bewust misbruik van. Allemaal achteraf. Allemaal mosterd na de maaltijd. Allemaal duur en negatief. Dat is helemaal niet nodig. Ons recht verdient dat ook niet. En jij wordt daar helemaal niet beter van.

Zonde toch?
In ons prachtige Nederlands Burgerlijk Wetboek staat vooral opgeschreven hoe wij in Nederland met elkaar om willen gaan. In goede tijden en in slechte tijden. Ons wetboek geeft iedere zakelijke samenwerking een juridische basis. Een routekaart waar we op kunnen terugvallen. Dat helpt ons om alles steeds in goede banen te leiden, ook als het anders loopt dan verwacht. Dat wordt nogal eens vergeten. Er worden ons talloze instrumenten aangereikt die wij kunnen inzetten om samenwerkingen succesvol te laten zijn. Ook worden er allerlei rechtsfiguren aangeboden voor snelle pijnloze oplossingen als samenwerkingen toch fout mochten lopen.

Denk in win-win. Denk in kansen en oplossingen. Zo kan belangenbehartiging in de advocatuur er ook uitzien.

 

De VDT story continues...

De Oorsprong

Over een advocaat die het beu was

Lees S1A1

De Aanpak

De VDT drietrapsraket
Lees S1A2

De Preventie

Want wat niet fout gaat

Lees S1A3

De Ideologie

Over een samenleving van samenwerkers

Je leest S1A4

De Bondgenoten

Drie bedrijven een missie

Lees S1A5