Gepubliceerd op 08 apr 2020

Transitie-vergoeding betaald voor een langdurig zieke? Zo vorder je het terug.

Sinds 1 april 2020 kun je bij het UWV de aanvraag indienen voor een compensatie van de transitievergoedingen die je hebt betaald voor het ontslag van (ex)werknemers na twee jaar ziekte. In deze blog vind je op hoofdlijnen de informatie voor het indienen van de aanvraag. Voor een volledig en uitputtend overzicht van de voorwaarden klik hier.

Indienen aanvraag

De aanvraag voor de compensatie kun je bij het UWV indienen door middel van het formulier “Aanvraag compensatie transitievergoeding”. Dit formulier staat sinds 1 april 2020 op het werkgeversportaal. Vereiste daarvoor is dat je gemachtigd bent voor de dienst “ontslag/indienen ontslagaanvraag” (check de instellingen in jouw eHerkenning).

Bewijsstukken aanvraag

Naast het formulier moet je ook bewijsstukken uploaden en meesturen. Het gaat daarbij in ieder geval om:

  • De arbeidsovereenkomst, dan wel een document waaruit de begindatum van het dienstverband blijkt (zoals een loonstrook);
  • De uitspraak van de kantonrechter, de ontslagvergunning (beschikking) van het UWV met opzeggingsbrief of de beëindigingsovereenkomst waarin concreet staat vermeld dat het dienstverband is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat de werknemer ziek uit dienst is getreden, de periode van arbeidsongeschiktheid en de naam van de behandelend bedrijfsarts. Deze verklaring is niet vereist indien er sprake is van een beschikking van het UWV over de aanvraag van een WIA- of ZW-uitkering);
  • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding waarop de werknemer recht had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte;
  • Een loonstrook uit de periode voordat de werknemer één jaar ziek was;
  • Een loonstrook uit de periode nadat het opzegverbod wegens ziekte voorbij was;
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald en op welke datum (zoals een bankafschrift).
  • Daarnaast kan het UWV in bijzondere gevallen verzoeken om aanvullende bewijsstukken. Welke stukken dit zijn volgt uit het aanvraagformulier.

Termijn indienen aanvraag

De datum van betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer je de compensatie kunt aanvragen.

  • Heb je de transitievergoeding voor 1 april 2020 volledig betaald, dan heb je tot en met 30 september 2020 de tijd om de aanvraag in te dienen.
  • Heb je de transitievergoeding op of na 1 april 2020 volledig betaald, dan heb je tot 6 maanden na betaling van de transitievergoeding de tijd om de aanvraag in te dienen.

Indien je te laat bent met het indienen van de aanvraag vervalt het recht op compensatie. Het is dus zaak om hier op tijd bij te zijn.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen of ondersteuning nodig bij het indienen van de aanvraag. Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij helpen je graag!

Joyce van Dongen