Gepubliceerd op 02 nov 2023

Zieke werknemer houdt zich niet aan de afspraken: wat mag je doen?

Zoals je ongetwijfeld weet heb je als werkgever de verplichting om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Maar de werknemer heeft ook verplichtingen. Een werknemer moet bijvoorbeeld meewerken aan de re-integratie en zich houden aan de verzuimvoorschriften. Als een werknemer dat niet doet, dan mag je in sommige gevallen het loon opschorten of stopzetten.  

Loonopschorting 

Je mag het loon opschorten als de werknemer zich niet houdt aan de “schriftelijke, redelijke controlevoorschriften over het geven van inlichten die nodig zijn om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid”. Je kunt hierbij denken aan een schriftelijk bericht van de werkgever of arbodienst/ bedrijfsarts of de afspraken in het verzuimreglement waarin staat aan welke afspraken de werknemer zich moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat de werknemer bereikbaar moet zijn.  

Als de werknemer zich niet houdt aan deze voorschriften, mag je het loon opschorten. Opschorten betekent dat zodra de werknemer alsnog voldoet aan de controlevoorschriften, je het opgeschorte loon toch nog met terugwerkende kracht moet betalen. De loonopschorting is dus vooral een drukmiddel om de werknemer in actie te krijgen.   

Wanneer gebruik je de loonopschorting? 

  • De werknemer is telefonisch niet bereikbaar 
  • De werknemer is niet thuis bij een huisbezoek 
  • De werknemer verschijnt niet bij de bedrijfsarts 

Loonstop 

Het grote verschil tussen een loonstop en loonopschorting is dat je het loon niet alsnog hoeft te betalen als de werknemer uiteindelijk toch zijn verplichtingen nakomt. De loonstop is naast een drukmiddel ook een sanctie.  

In de wet staat precies wanneer je de loonstop mag inzetten. Buiten dit lijstje mag je het loon van de zieke werknemer dus niet stopzetten. De meest voorkomende redenen om het loon te mogen stoppen zijn:  

  • De werknemer verricht zonder gegronde reden geen passende arbeid, terwijl hij daartoe wel in staat is 
  • De werknemer weigert zonder gegronde reden mee te werken aan het opstellen, evalueren en/of bijstellen van het plan van aanpak of de eerstejaarsevaluatie 

 

Direct mededelen 

Als je het loon van een zieke werknemer wil opschorten of de loonbetaling wil stopzetten, dan moet je dit onverwijld aan de werknemer mededelen. Met andere worden: zo snel mogelijk! Dat betekent dat je direct in actie moet nadat bij jou bekend is geworden dat de werknemer zich niet houdt aan de afspraken.  

Waarschuwen 

Vaak wordt een werknemer eerst gewaarschuwd voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het opschorten of stopzetten van het loon. Of het verplicht is om eerst te waarschuwen, daarover verschillen rechters van mening. Wil je zeker zijn van je zaak? Schrijf dan eerst een waarschuwingsbrief, waarin je de werknemer nog één keer de kans geeft zich aan de verplichten te houden.  

Modelbrieven 

Gebruik onze modelbrieven, zodat je op de juiste manier de werknemer waarschuwt of informeert. Je vind deze modelbrieven op het Arbeid Optimaal portaal. Heb je (nog) geen Arbeid Optimaal abonnement, bel dan naar 013 – 544 04 00 en we helpen je direct verder.  

Nikki der Kinderen