Indexering tarieven per 1 januari 2023

22 december 2022

De afgelopen 3 jaar hebben wij onze tarieven gelijk gehouden, dus niet verhoogd, zelfs niet geïndexeerd. Met de huidige (maatschappelijke) ontwikkelingen en inflatie ontkomen we er nu niet meer aan en zijn wij genoodzaakt onze uurtarieven te indexeren per 1 januari 2023. De indexering bedraagt gemiddeld 5% een en ander in lijn met onze algemene voorwaarden. 

Onze algemene kosten stijgen – zoals overal – fors. Maar het overgrote deel van onze kostprijs wordt bepaald door loonkosten, goede advocaten zijn nu eenmaal geen goedkope kostgangers. De Orde van Advocaten heeft laten weten de voorgeschreven salarissen van advocaat-stagiaires te willen verhogen met 14,3%. Zelfs als dat nog wat wordt gematigd – dit stuit op veel weerstand binnen de balie – zal de stijging fors zijn, hetgeen uiteraard gevolgen heeft voor het hele salarishuis van onze advocaten. Wij vinden een stijging van een dergelijke orde in ieder geval onverstandig (misschien zelfs onverantwoord). Wij vangen daarom een deel zelf op, maar we ontkomen er niet aan deze stijging deels (voor 5% dus) door te berekenen in de tarieven per 1 januari 2023. 

Ook de tarieven voor onze producten en abonnementen – zoals Arbeid-Optimaal, Incasso Met Impact, Het Aandeelhouders Arrangement, het Personeelshandboek – hebben wij geïndexeerd.  

Overigens is het voor de bedrijven die ook arbeidsrechtelijk werk bij ons neerleggen goed om te weten dat abonnementhouders Arbeid Optimaal per 1 januari 2023 10% korting krijgen op de uurtarieven voor arbeidsrechtelijk werk (naast alle andere voordelen van het abonnement natuurlijk 😉). 

Klik hieronder voor de aangepaste algemene voorwaarden en tarieven die met ingang van 1 januari 2023 van kracht zullen zijn.