Start jouw incasso

1. Jouw gegevens
2. Gegevens debiteur
3. Jouw vordering
Openstaande bedrag
Op welk rekeningnummer kunnen wij het geïncasseerde bedrag storten?
Is de vordering al eerder overgedragen aan een incassopartij?
Heeft jouw debiteur gemotiveerd aangegeven waarom hij niet moet betalen? (Betwiste vordering)

Stefan de Beer

Incasso-advocaat

Vragen over dit formulier?