Laatste update 27/11/2023

Terughalen van je spullen bij een (dreigend) faillissement van jouw klant. Vergeet het recht van reclame niet!

Terughalen van je spullen bij een (dreigend) faillissement van jouw klant. Vergeet het recht van reclame niet! 

Het blijft een interessant, terugkerend gespreksonderwerp met mijn klanten. Het terughalen van zaken bij een afnemer die failliet is of dreigt te gaan. En dan vooral de discussies die klanten steeds maar weer hebben met de curator als zij graag spullen willen terughalen. Waarom doet die curator zo moeilijk? Er staat toch een eigendomsvoorbehoud in mijn algemene voorwaarden?  

Vaak klopt het ook wel dat er een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden staat. Het is alleen wel aan de gebruiker van die algemene voorwaarden om te bewijzen dat die kleine letters ook op de goede manier met de afnemer zijn overeengekomen. En daar schort het weleens aan. Bijvoorbeeld omdat het bij het sluiten van de overeenkomst commercieel niet zo lekker voelde om over die ‘vervelende’ algemene voorwaarden te beginnen. Maar dat is er nu dan wel de reden van dat de curator (terecht) moeilijk doet. 

In zo’n geval wordt echter vaak een andere, hele goede mogelijkheid over het hoofd gezien om spullen terug te krijgen: het recht van reclame 

Het recht van reclame is wettelijk geregeld en hoeft dus niet contractueel te worden vastgelegd. Door schriftelijk een beroep te doen op het recht van reclame, op het moment dat de factuur niet tijdig is voldaan, wordt de koop ontbonden waardoor jij weer eigenaar wordt van de betreffende geleverde goederen.  

Wel moet je hierbij snel handelen, want er gelden korte termijnen. Het recht van reclame vervalt als je dit niet hebt ingeroepen binnen zes weken na het verstrijken van de betalingstermijn of binnen 60 dagen nadat de goederen in eigendom aan jouw klant zijn overgedragen. 

Hoe moet dat dan, dat inroepen van het recht van reclame? Heel praktisch en handig. Klik op deze link: https://www.vdt-advocaten.nl/modellen/ en je vindt allerlei modelbrieven, waaronder een voorbeeldtekst beroep op recht van reclame.  

Zie ook:

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Handelsgeschil
& Incasso

Kort Geding
& Bodemprocedures