De WHOA is veelzijdiger dan gedacht. Niet alleen ter sanering, maar ook voor gecontroleerde bedrijfsbeëindiging.

Recentelijk bleek al dat de WHOA een snelle en effectieve regeling is om schulden te saneren, zodat ondernemingen weer verder te kunnen. De WHOA is nu ook ingezet om schulden te saneren om het bedrijf juist netjes te kunnen staken. Zoordeelde de rechter op 15 januari 2021.  

Tot voor kort was alleen een faillissement een optie om een bedrijf te staken dat gebukt ging onder een onoplosbare schuldenlast. Zo blijkt dat de WHOA op meerdere manieren kansen biedt voor het MKB. Menig ondernemer zal een gecontroleerd einde prefereren boven een faillissement. 

Hoe zit dat precies?

In deze zaak ging het om een vennootschap die zorg verleende aan verslaafden. Kennelijk ging het met die onderneming niet zo goed. Oudwerknemers hebben eind 2020 een faillissementsverzoek gedaan. Het bestuur van de vennootschap heeft hierna gelijk een WHOA-traject gestart en tegelijkertijd een verzoek ingediend om een afkoelingsperiode te gelasten. Het bestuur van de vennootschap deed dit om de vennootschappen gecontroleerd af te wikkelen buiten faillissement en dus de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Het afroepen van een afkoelingsperiode geeft de bestuurders vervolgens de ruimte om dit te doen. 

Wat vond de rechter?

De rechter is het met het bestuur eens dat de WHOA ook gebruikt kan worden om een onderneming, die geen overlevingskansen meer heeft, gecontroleerd af te wikkelen buiten faillissement. Het akkoord dat lijdt tot een gecontroleerde afwikkeling buiten faillissement, moet er dan wel voor zorgen dat voor de schuldeisers een beter resultaat wordt bereikt dan met afwikkeling in faillissement. 

De rechter vindt dat een afkoelingsperiode ook voor deze situatie mag worden ingezet. Zo wordt onnodige vertraging voorkomen, bijvoorbeeld door beslagleggingen. Een afkoelingsperiode mag dus ook worden afgeroepen voor situaties als deze. 

De belangen van de schuldeisers worden hiermee volgens de rechtbank niet geschaad. Financiers waren namelijk bereid om te helpen en daarnaast waren er nog inkomsten te verwachten, waardoor de schuldeisers beter af zijn zonder faillissement. Dit geldt ook voor de werknemers. Er was voor hen geen belang bij een faillissement. Het recht op loon van het UWV was er niet meer en het recht op vakantiegeld kon nog gedurende een lang termijn (1 jaar) worden gevorderd. 

Kortom, de rechtbank honoreert de afkoelingsperiode en het gebruik van de WHOA ook in de bijzondere situatie dat een akkoord wordt gesloten ter afwikkeling van de onderneming buiten faillissement. Ook heeft ze een observator benoemd om de belangen van de schuldeisers te waarborgen. 

Wil jij weten of de WHOA iets voor jou is? 

Zit jouw bedrijf in moeilijkheden?  Wil je weten wat de WHOA inhoudt? Of het voor jouw situatie uitkomst biedt? Wil je weten of jij voor de WHOA in aanmerking komt? Bel of mail met Ernst.

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Bedrijven in nood &
Herstructurering

Product
SAFE

Team
Bedrijfsstructuur