Gepubliceerd op 18 jul 2023

Faillissementen ASK Romein

(English version)

Op 11 april 2023 zijn ASK Romein International B.V., ASK Romein Holding B.V. en haar Nederlandse 100% dochtervennootschappen failliet verklaard. Leonard Bijlsma en Thijs Schraven zijn benoemd tot curatoren.

Op dinsdag 11 april 2023 zijn failliet verklaard de volgende vennootschappen:

 • ASK Romein International B.V. (KvK 22040839)
 • ASK ROMEIN HOLDING B.V. (KvK 22035606)
 • ASK ROMEIN B.V. (KvK 22036524)
 • ASK ROMEIN Staalbouw B.V. (KvK 20054439)
 • ASK ROMEIN Data Centers B.V. (KvK 22048470)
 • Oostingh Staalbouw B.V. (KvK 69660786)
 • Hillebrand International B.V. (KvK 22064341)
 • J. Stahl Holding B.V. (KvK 22053502)
 • ASK ROMEIN Bouw B.V. (KvK 20088541)
 • Scheldeland Vastgoed II B.V. (KvK 20138002)

Op dinsdag 18 april 2023 is failliet verklaard de volgende vennootschap:

 • Hillebrand B.V. (KvK 70233675)

Op dinsdag 18 april 2023 is failliet verklaard de volgende (Belgische) vennootschap:

 • ASK Romein Malle N.V. welk faillissement wordt afgewikkeld naar Belgisch recht, met benoeming van mw. mr Katrien Teughels tot curator (www.teughels-advocaten.be)

Op vrijdag 21 april 2023 is in staat van faillissement verklaard de volgende (Deense) vennootschap: 

 • ASK Romein Denmark ApS, waarbij tot curatoren zijn aangesteld: Anders Hoffmann Konigsfeldt van kantoor Bech Bruun (email AHK@bechbruun.com) en Henrik Steen Jensen van kantoor Holst (email hsj@holst-law.com). Uitsluitend deze curatoren zijn belast met de afwikkeling van het faillissement van ASK Romein Denmark ApS.

Op dinsdag 18 juli 2023 zijn failliet verklaard de volgende vennootschappen: 

 • ASK Romein Beheer B.V. (KvK 56520360)
 • M.D. Davidse Beheer B.V. (KvK 22032716)
 • Scheldeland Vastgoed B.V. (KvK 22033022)
 • Duwi Design B.V. (KvK 22053501)
 • The Green Bay B.V. (KvK 65033183)
 • The Green Connection Zeeland B.V. (KvK 63890828)

(Let op! Niet alle “ASK Romein” entiteiten zijn failliet verklaard, uitsluitend de hierboven genoemde).

Updates

Op dinsdag 18 juli 2023 zijn failliet verklaard de volgende vennootschappen:

 • ASK Romein Beheer B.V. (KvK 56520360)
 • M.D. Davidse Beheer B.V. (KvK 22032716)
 • Scheldeland Vastgoed B.V. (KvK 22033022)
 • Duwi Design B.V. (KvK 22053501)
 • The Green Bay B.V. (KvK 65033183)
 • The Green Connection Zeeland B.V. (KvK 63890828)

 

Per 11 juni 2023 is de afkoelingsperiode met twee maanden verlengd voor alle failliete entiteiten, behalve voor ASK Romein Data Centers B.V., J. Stahl Holding B.V. en Scheldeland Vastgoed II B.V. (Wat is een afkoelingsperiode? Zie deze Q&A)

De curatoren hebben overeenstemming bereikt over een doorstart van ASK Romein. ASK Romein gaat in afgeslankte vorm verder als een gecombineerd Staalbouw en Bouwbedrijf met als locatie de Belder 101 te Roosendaal. Door deze doorstart blijven ongeveer 70 banen behouden. Jan Kleijn, die voorheen reeds als zodanig betrokken was, wordt algemeen directeur van de doorstart.

De doorstart is met onmiddellijke ingang geeffectueerd. Voor meer informatie: Contactgegevens namens ASK Romein: Mevr. Simone van den Bergh; per e-mail bereikbaar via ASKRomeinDoorstart@outlook.com

De doorstart ziet met name op de voortzetting van de activiteiten van ASK op de locatie te Roosendaal (met uitzondering van Belder 80). Overige locaties blijven gesloten; de afwikkeling daarvan zal los worden voortgezet.

Hoofdregel is dat orders of contracten met een van de failliete vennootschappen NIET mee overgaan op de doorstarter. Er zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de doorstarter. Dus: ben je schuldeiser of opdrachtgever van een van de failliete bedrijven en wil je nagaan of er mogelijkheden zijn om een nieuwe commerciële relatie aan te gaan met de doorstart, kun je contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

Voor schuldeisers van de failliete vennootschappen verandert er niets, die kunnen (nog steeds) worden ingediend via dit online formulier (toe te zenden per email aan: Romeincrediteuren@devoort.nl.

Op vrijdag 21 april 2023 is in staat van faillissement verklaard de volgende (Deense) vennootschap: ASK Romein Denmark ApS, waarbij tot curatoren zijn aangesteld: Anders Hoffmann Konigsfeldt van kantoor Bech Bruun (email AHK@bechbruun.com) en Henrik Steen Jensen van kantoor Holst (email hsj@holst-law.com). Uitsluitend deze curatoren zijn belast met de afwikkeling van het faillissement van ASK Romein Denmark ApS. Uitsluitend deze curator is belast met de afwikkeling van het faillissement van ASK Romein Denmark ApS. Thijs Schraven en Leonard Bijlsma zijn dus niet als curator betrokken bij de afwikkeling van ASK Romein Denmark ApS. Werknemers, crediteuren en belanghebbende dienen zich te wenden tot Anders Hoffmann Konigsfeldt en Henrik Steen Jensen.

Op dinsdag 18 april 2023 is failliet verklaard de volgende (Belgische) vennootschap ASK Romein Malle N.V. welk faillissement wordt afgewikkeld naar Belgisch recht, met benoeming van mw. mr Katrien Teughels te Berchem (België) tot curator (www.teughels-advocaten.be). Uitsluitend deze curator is belast met de afwikkeling van het faillissement van ASK Romein Malle N.V. Thijs Schraven en Leonard Bijlsma zijn dus niet als curator betrokken bij de afwikkeling van ASK Romein Malle N.V. Werknemers, crediteuren en belanghebbende dienen zich te wenden tot mr Katrien Teughels.

Op dinsdag 18 april 2023 is Hillebrand B.V. failliet verklaard. Bij deze entiteit zijn geen werknemers in dienst.
Er is ook hier een afkoelingsperiode van 2 maanden gelast.

Met toestemming van de rechter commissaris is in totaal aan alle (+/-) 322 werknemers van de diverse failliete vennootschappen van ASK ontslag aangezegd. Op hen is in beginsel de loongarantieregeling van kracht voor de duur van de opzegtermijn. De exacte duur van de opzegtermijn wordt voor iedere werknemer individueel bepaald door het UWV.

De curatoren van de faillissementen ” ASK Romein” zijn druk bezig met de eerste inventarisatie, met name gericht op doorstartkansen en/of overname of voortzetting van lopende opdrachten, mede met het oog op behoud van werkgelegenheid. De oorzaken van het faillissement van zijn in onderzoek, in deze fase zijn die nog onbekend.

Er is een afkoelingsperiode gelast van 2 maanden. (Wat is een afkoelingsperiode? Zie deze Q&A)

Via deze live-updates kun je de ontwikkelingen in dit faillissement volgen.

Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie over de faillissementen “ASK Romein”

Ons Team Bedrijfsstructuur van VDT Advocaten en het Insolventieteam van De Voort Advocaten | Mediators zijn bezig alles in goede banen te leiden en de economische schade beperkt te houden. Bij kersverse faillissementen komt alles tegelijkertijd.

Veel kwesties zijn spoedeisend en er zijn veel belangen in het spel. Maar we kunnen niet alles direct de verdiende aandacht geven. Excuus dus als we later reageren of moeilijk bereikbaar zijn. We doen ons best.

Hopelijk helpt dit om een en ander te versnellen:

 1. Ben je schuldeiser? Dan kun je je vordering indienen met dit online formulier in te zenden per email aan: Romeincrediteuren@devoort.nl. Wil je meer weten over jouw positie als schuldeiser in faillissement? Wat je moet doen en wat je kunt verwachten? Lees hier de belangrijkste informatie en meest gestelde vragen.
 2. Ben je opdrachtgever van het failliete bedrijf en heb je een lopende order, mail Suzanne van Hemert, e-mailadres: s.vanhemert@devoort.nl of mail Boris Pepping, e-mailadres: Boris.pepping@vdt-advocaten.nl . Stuur de schriftelijke opdracht als bijlage mee.
 3. Ben je werknemer van het failliete bedrijf? Dan wordt er vanzelf contact met je opgenomen. Wil je toch al meer weten? Lees hier alvast de belangrijkste informatie en meest gestelde vragen. Of mail: romeinpersoneel@devoort.nl
 4. Heb je interesse in een doorstart of in bepaalde onderdelen (goederen) van het bedrijf, mail Leonard Bijlsma, e-mailadres: Leonard.bijlsma@vdt-advocaten.nl. of mail Thijs Schraven, e-mailadres: t.schraven@devoort.nl
 5. Wil je op de hoogte blijven van het verloop van dit faillissement kun je het faillissementsvonnis en (t.z.t.) de periodieke verslagen downloaden via rechtspraak.nl Let op: na opheffing van het faillissement zijn de verslagen nog maar beperkte periode in te zien.

Zodra er bijzondere ontwikkelingen te melden zijn, zal dit bericht geüpdatet worden.

Leonard Bijlsma curator ASK Romein, een ervaren ondernemersadvocaat en faillissementscurator. Op de foto is hij te zien in zijn kantooromgeving, zittend aan zijn bureau en kijkend naar documenten op zijn computer. Leonard is gespecialiseerd in strategisch advies voor ondernemers op het gebied van fusies en overnames, privacyrecht, ICT en intellectueel eigendom. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de advocatuur en heeft als curator vele bedrijven geholpen bij het vinden van duurzame oplossingen in zware tijden. Leonard is medeoprichter van Privacy Proof, het ontzorgende AVG product van VDT.

Leonard Bijlsma