Update 03 jul 2020

Incasso’s binnen de EU? De Europese betalingsbevelprocedure is snel en effectief.

Een internationale vordering geïncasseerd krijgen is veel eenvoudiger geworden. Althans binnen de EU. Daarvoor is de Europese Betalingsbevelprocedure in het leven geroepen. Deze eenvoudige procedure werkt goed voor onbetwiste geldvorderingen op debiteuren uit een andere EU-lidstaat.

Heb je simpelweg recht op geld van een debiteuren uit een andere EU lidstaat, dan is dit een makkelijke manier om een vonnis (een betalingsbevel) te krijgen. Met een Europees Betalingsbevel in handen kun je in dat andere land een deurwaarder op pad sturen. Zo kun je betaling afdwingen voor vorderingen waarop je zonder meer recht hebt.

De procedure is niet bedoeld voor vorderingen waar discussie over bestaat. Daarvoor zijn de reguliere procedures uit de verschillende landen bedoeld, waar beide partijen gehoord worden en waar een rechter echt op de inhoud in zal moeten gaan om een vonnis te wijzen.

De Europese betalingsbevelprocedure geldt tussen alle EU lidstaten behalve Denemarken. Oftewel tussen de volgende landen: België, Bulgarije, Zuid-Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië.

De procedure in het kort

  • De procedure volgt een kort en standaard traject, op basis van standaard formulieren die online verkrijgbaar zijn. De procedure verloopt geheel schriftelijk.
  • Tenzij je contractueel (via bijvoorbeeld algemene voorwaarden) andere afspraken daarover maakte, start je de bevelprocedure gewoonlijk in het land waar de debiteur is gevestigd. Via deze link vindt je de rechtbanken uit de verschillende landen.
  • Je start de bevelprocedure via het standaardformulier. Nadat is ingediend stuurt de rechtbank stuurt het formulier met bewijsstukken naar de debiteur.
  • Als de debiteur wel (tijdig) verweer voert, dan stopt de bevelprocedure. Je moet dan de reguliere procedures gaan volgen.
  • Als de debiteur niet (tijdig) verweer voert, wordt het betalingsbevel afgegeven.
  • Het betalingsbevel staat gelijk aan een vonnis dat in elk EU-land ten uitvoer kan worden gelegd. Wordt naar aanleiding van het betalingsbevel nog steeds niet betaald, kun je met dat document een deurwaarder uit het betreffende land inschakelen om bijvoorbeeld via beslaglegging betaling af te dwingen.

Wat kost dat dan?

De kosten vallen reuze mee. Doe je het zelf, blijven de kosten beperkt tot de griffierechten die je moet betalen bij de diverse rechtbanken. Die verschillen wel per land. Hier een paar voorbeelden:

België griffierecht:         € 100,00 (meestal)

Duitsland griffierecht:    € 32,00 oplopend tot € 1.768,00 (voor grotere vorderingen)

Spanje griffierecht:        € 100,00 + 0,50% over het gevorderde bedrag

Nederland:                     € 124,00 oplopend tot € 4.131,00 (voor grotere vorderingen)

Stefan de Beer