27/11/2023

Het hypotheekrecht in de praktijk

Zekerheidsrechten in faillissement

Als je als schuldeiser een zekerheidsrecht hebt, is dat meestal erg gunstig. Met zo’n recht kun je voorgaan op anderen. Wel is het zo dat je je moet voorbereiden op een kritische curator. Het is namelijk aan de curator om te waken voor de belangen van alle crediteuren samen. Ga jij er in je eentje met een deel vandoor, krijgt de rest minder. Dat mag een curator niet makkelijk laten gebeuren. 

Wij lichten de belangrijkste zekerheidsrechten uit. We beschrijven hoe je aan zo’n recht komt, wat je daar in een faillissementssituatie aan hebt, en hoe een curator daar in de praktijk naar kijkt. We beperken ons tot de meest voorkomende situaties. 

Hoe zit dat met een hypotheekrecht? 

Wat is het? Het is een zekerheidsrecht dat je als schuldeiser kunt vestigen op een registergoed (meestal een pand) van degene op wie je een vordering hebt. Dat recht moet ervoor moet zorgen dat jij in de toekomst je geld (vordering) terugkrijgt, ook als het niet (vrijwillig) kan worden terugbetaald. 

Wat heb je eraan? Als jouw vordering niet tijdig wordt terugbetaald, kun je via een speciale procedure een executieverkoop starten. Of je kunt afwachten tot het “vanzelf” verkocht wordt. Uit de opbrengst word je als eerste betaald. Soms zijn er 2 of 3 of meer hypotheken op hetzelfde pand gevestigd. In dat geval wordt eerst de 1e (oudste) hypotheekhouder volledig betaald. Is er daarna nog opbrengst over, dan wordt de 2e hypotheekhouder volledig betaald. Is er daarna nog opbrengst over, dan wordt de 3e hypotheekhouder volledig betaald, enzovoort. Dit werkt ook zo als jouw schuldeiser failliet is; je hoeft je van het faillissement dus weinig aan te trekken. Wel moet het juridisch allemaal perfect kloppen. 

Hoe claim je je recht? Dit recht kan alleen via de notaris worden gevestigd. Ook wordt het recht ingeschreven in het kadaster, zodat het voor iedereen zichtbaar is. Je bewijst dit recht door het overleggen van een hypotheekakte.

Benodigde actie Heb je een vordering die gedekt is door dit zekerheidsrecht? Maak dan zowel de openstaande vordering als het zekerheidsrecht zo spoedig mogelijk kenbaar aan de curator en doe er uitdrukkelijk een beroep op. Anders kan en hoeft de curator daar geen rekening mee houden. Stuur uiteraard de bewijsmiddelen mee waarmee je de vordering en dit recht kunt aantonen. 

Deze toelichting is geschreven voor niet-juristen. Bovendien houden we het kort en algemeen. Wil je precies weten hoe het bij jou zit? Raadpleeg dan een jurist.