27/11/2023

Het recht van reclame in de praktijk

Zekerheidsrechten in faillissement

Als je als schuldeiser een zekerheidsrecht hebt, is dat meestal erg gunstig. Met zo’n recht kun je voorgaan op anderen. Wel is het zo dat je je moet voorbereiden op een kritische curator. Het is namelijk aan de curator om te waken voor de belangen van alle crediteuren samen. Ga jij er in je eentje met een deel vandoor, krijgt de rest minder. Dat mag een curator niet makkelijk laten gebeuren. 

Wij lichten de belangrijkste zekerheidsrechten uit. We beschrijven hoe je aan zo’n recht komt, wat je daar in een faillissementssituatie aan hebt, en hoe een curator daar in de praktijk naar kijkt. We beperken ons tot de meest voorkomende situaties. 

Hoe zit dat met het recht van reclame? 

Wat is het? Het reclamerecht is het recht van een verkoper om een geleverde zaak (zoals een partij hout) terug te vorderen als de koopprijs niet (volledig) is betaald. Wel is het zo dat het recht van reclame snel verloopt, namelijk bij 6 weken nadat de betalingstermijn is verstreken of bij 60 dagen nadat de zaak is geleverd. 

Wat heb je eraan? Gaat de koper failliet, dan kun je als verkoper de partij hout terugvorderen van de curator. 

Hoe claim je dat? Dit recht lijkt op het eigendomsvoorbehoud, maar het reclamerecht hoef je niet af te spreken. Dat recht krijg je volgens de wet. In de praktijk kom je meerdere problemen tegen. 

  1. Als je als verkoper te laat bent, en de termijnen om het recht in te roepen zijn verstreken, dan grijp je mis. 
  2. Je moet als verkoper precies kunnen aanwijzen welke partij hout van jou afkomstig is. Zijn er meerdere partijen van dezelfde houtsoort door meerdere leveranciers geleverd, en je kunt niet meer zien welke van wie afkomstig is, dan grijp je mis. 
  3. Het hout is door de koper al doorgeleverd of verwerkt. Het is er dus niet meer. Ook dan grijp je mis. 

Deze toelichting is geschreven voor niet-juristen. Bovendien houden we het kort en algemeen. Wil je precies weten hoe het bij jou zit? Raadpleeg dan een jurist. 

Benodigde actie Heb je een vordering die gedekt is door dit zekerheidsrecht? Maak dan zowel de openstaande vordering als het zekerheidsrecht zo spoedig mogelijk kenbaar aan de curator en doe er uitdrukkelijk een beroep op. Anders kan en hoeft de curator daar geen rekening mee houden. Stuur uiteraard de bewijsmiddelen mee waarmee je de vordering en dit recht kunt aantonen.  

Deze toelichting is geschreven voor niet-juristen. Bovendien houden we het kort en algemeen. Wil je precies weten hoe het bij jou zit? Raadpleeg dan een jurist.