27/11/2023

Het retentierecht in de praktijk

Zekerheidsrechten in faillissement

Als je als schuldeiser een zekerheidsrecht hebt, is dat meestal erg gunstig. Met zo’n recht kun je voorgaan op anderen. Wel is het zo dat je je moet voorbereiden op een kritische curator. Het is namelijk aan de curator om te waken voor de belangen van alle crediteuren samen. Ga jij er in je eentje met een deel vandoor, krijgt de rest minder. Dat mag een curator niet makkelijk laten gebeuren. 

Wij lichten de belangrijkste zekerheidsrechten uit. We beschrijven hoe je aan zo’n recht komt, wat je daar in een faillissementssituatie aan hebt, en hoe een curator daar in de praktijk naar kijkt. We beperken ons tot de meest voorkomende situaties. 

Hoe zit dat met het retentierecht? 

Wat is het? Een retentierecht is het recht om een goed (bijvoorbeeld een auto) niet terug te geven aan de eigenaar, zolang jij als dienstverlener niet betaald hebt gekregen voor jouw dienst (zoals de reparatie van die auto).  

Wat heb je eraan? Zolang jij als dienstverlener jouw geld niet hebt ontvangen, hoef jij de auto niet zomaar terug te geven. Dat vergroot de kans dat jij betaald wordt meestal aanzienlijk. 

Hoe claim je dat? Dit recht heb je als de situatie feitelijk zo is (de auto in jouw macht hebt + een vordering). Je hoeft daar niets voor te hebben afgesproken. Wel kan de curator de auto van jou opeisen, waarna jij die ook af moet geven. In die gevallen heb jij vervolgens dan wel weer voorrang als het gaat om de verkoopopbrengst. 

Benodigde actie Heb je een vordering die gedekt is door dit zekerheidsrecht? Maak dan zowel de openstaande vordering als het zekerheidsrecht zo spoedig mogelijk kenbaar aan de curator en doe er uitdrukkelijk een beroep op. Anders kan en hoeft de curator daar geen rekening mee houden. Stuur uiteraard de bewijsmiddelen mee waarmee je de vordering en dit recht kunt aantonen.  

Deze toelichting is geschreven voor niet-juristen. Bovendien houden we het kort en algemeen. Wil je precies weten hoe het bij jou zit? Raadpleeg dan een jurist.