27/11/2023

De waarborgsom in de praktijk

Zekerheidsrechten in faillissement

Als je als schuldeiser een zekerheidsrecht hebt, is dat meestal erg gunstig. Met zo’n recht kun je voorgaan op anderen. Wel is het zo dat je je moet voorbereiden op een kritische curator. Het is namelijk aan de curator om te waken voor de belangen van alle crediteuren samen. Ga jij er in je eentje met een deel vandoor, krijgt de rest minder. Dat mag een curator niet makkelijk laten gebeuren. 

Wij lichten de belangrijkste zekerheidsrechten uit. We beschrijven hoe je aan zo’n recht komt, wat je daar in een faillissementssituatie aan hebt, en hoe een curator daar in de praktijk naar kijkt. We beperken ons tot de meest voorkomende situaties. 

Hoe zit dat met de waarborgsom? 

Wat is het? Een waarborgsom is een bedrag dat jij (bijvoorbeeld als verhuurder) onder je houdt om er zeker van te zijn dat de ander (bijvoorbeeld een huurder) zijn afspraken nakomt (zoals het netjes achterlaten van het gehuurde pand).  

Wat heb je eraan? Gaat de huurder failliet, en er is achterstallige huur, of een gebrekkige oplevering, dan kun je de waarborgsom gebruiken om daarmee toch de huur of herstelwerkzaamheden te voldoen. 

Hoe claim je dat? Een waarborgsom is in principe iets waar een ander nog recht op heeft, totdat jij bewijst dat je dat in jouw eigen voordeel mag aanwenden. Je moet dus bewijze dat je een vordering hebt, die je met de waarborgsom mag verrekenen. De curator is altijd alert op de omstandigheid dat een verhuurder wat al te makkelijk een vordering zegt te hebben om de waarborgsom niet terug te hoeven betalen. 

Benodigde actie Heb je een vordering die gedekt is door dit zekerheidsrecht? Maak dan zowel de openstaande vordering als het zekerheidsrecht zo spoedig mogelijk kenbaar aan de curator en doe er uitdrukkelijk een beroep op. Anders kan en hoeft de curator daar geen rekening mee houden. Stuur uiteraard de bewijsmiddelen mee waarmee je de vordering en dit recht kunt aantonen.  

Deze toelichting is geschreven voor niet-juristen. Bovendien houden we het kort en algemeen. Wil je precies weten hoe het bij jou zit? Raadpleeg dan een jurist.