De WHOA. De nieuwste tool voor het MKB. Maak een doorstart zonder schulden en zonder faillissement. We praten je bij met de belangrijkste vragen en antwoorden.

WHOA FAQ

De WHOA is er voor ondernemingen die levensvatbaar zijn, maar die aan een te hoge schuldenlast ten onder dreigen te gaan. Met de WHOA kun je jouw schuldenlast saneren, zonder dat daar een faillissement voor nodig is. Hoe zit dat precies? We hebben de belangrijkste vragen voor jou op een rijtje gezet. Dan ben je snel op de hoogte.
De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid om een buitengerechtelijk akkoord aan te bieden aan hun schuldeisers en aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer dit akkoord met een meerderheid van stemmen wordt geaccepteerd en vervolgens door de rechter wordt goedgekeurd, wordt deze van kracht voor alle schuldeisers en aandeelhouders. Zelfs voor degenen die tegen het akkoord hebben gestemd. Hierdoor is de WHOA een stuk effectiever dan het sluiten van een normaal onderhands akkoord, waarbij elke schuldeiser akkoord moet gaan.

Deze wet moet voorkomen dat noodlijdende ondernemingen failliet worden verklaard, terwijl zij nog wel levensvatbaar zijn. De WHOA is dus bedoeld voor ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar die aan een te hoog opgelopen schuldenlast ten onder dreigen te gaan.

Door deze schulden in zijn geheel te reorganiseren en te saneren, kunnen ondernemingen overleven en voortbestaan. Voorheen was zo’n drastisch resultaat alleen te bereiken via een doorstart vanuit een faillissement. De WHOA is bedoeld om zo’n ingrijpende sanering ook mogelijk te maken zonder faillissement.

Juist door de corona-crisis hebben veel levensvatbare bedrijven een eenmalige schuldenlast opgebouwd. De WHOA zou wel eens bij uitstek geschikt kunnen zijn om bedrijven door deze corona-dip heen te trekken.

Niet iedere onderneming met een schuldenlast kan de WHOA inzetten. De belangrijkste voorwaarden waar je als onderneming aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de WHOA zijn:

 • Je dreigt failliet te gaan
 • Je hebt een levensvatbaar businessmodel en je kunt dat aantonen
 • Er is sprake van een positieve cashflow, zodat de schulden niet verder oplopen
 • Er is een bedrag beschikbaar waarmee het akkoord kan worden aangeboden en uitbetaald
 • De crediteuren zijn met jouw akkoordaanbieding beter af dan met jouw faillissement en dat kun je aantonen

Klopt. Maar bij een “gewoon” buitengerechtelijke crediteurenakkoord moeten alle schuldeisers akkoord moeten gaan. En er is er bijna altijd wel eentje die niet meedoet. Met de WHOA kan ook een tegenstemmende minderheid gedwongen worden mee te werken.

 • Je zult bij een WHOA traject aan een aantal strenge eisen moeten voldoen. Vooral moet er een uitgewerkt saneringsplan liggen, dat juridisch en financieel goed is onderbouwd. Daarmee dien je (cijfermatig) aan te tonen dat jouw akkoord voor iedereen het beste is. Dit kan voor hoge advieskosten zorgen.
 • Bij een WHOA traject moet je altijd langs de rechter die uiteindelijk het akkoord moet goedkeuren (homologeren). Dat kost opnieuw tijd en geld (tenzij je tussentijds een regeling treft natuurlijk).
 • Deze aspecten maken een WHOA traject mogelijk kostbaar en langdurend afgezet tegen andere saneringsmaatregelen. Anderzijds zijn de eerste bedrijven al gered binnen 2 maanden nadat de WHOA in werking trad. Lees “De eerste successen over de WHOA”. Wat dat betreft lijkt de WHOA een snelle en effectieve regeling te zijn.
 • Met de WHOA kun je via een akkoordaanbieding jouw schuldenlast in één keer saneren. Dat geldt ook voor belastingschulden.
 • Bij een WHOA traject kun je verlost worden van knellende duurovereenkomsten (grote doorlopende kostenposten) waaraan je kopje onder dreigt te gaan. Via de rechter kun je die laten aanpassen. Denk aan te dure huur- of leaseovereenkomsten.
 • Bij een WHOA traject kan de rechter tussentijds ook een aantal (andere) beslissingen nemen die jou kunnen helpen, zoals een afkoelingsperiode waarin geen beslagen mogen worden gelegd en geen faillissementsverzoeken tegen jou mogen worden ingediend.

Wat vooral niet kan met de WHOA is afscheid nemen van personeel. De rechten van werknemers kunnen niet worden aangepast of aangetast.

Als je echt een onoverkomelijke schuldenlast hebt, dan is een doorstart via faillissement een  logisch alternatief om te onderzoeken of eventueel een akkoord aanbieding in surseance.

Natuurlijk kan de noodlijdende onderneming zelf zo’n traject starten.

Bijzonder is dat ook schuldeisers, aandeelhouders en de ondernemingsraad ook ene WHOA traject kunnen starten. Dit kunnen zij doen door aan de rechtbank een verzoek te doen tot het aanstellen van een herstructureringsdeskundige. Deze deskundige gaat het WHOA-traject vervolgens uitvoeren.

De WHOA biedt flexibiliteit. Je kunt dus verschillende routes volgen. Maar op hoofdlijnen ziet zo’n traject er formeel als volgt uit.

 • Je begint met een bedrijfseconomische analyse om te kijken of dit juridische instrument voor jou geschikt is.
 • Zo ja, dan is het zaak om te komen tot een saneringsplan, dat juridisch en financieel goed is onderbouwd. Daarmee kun je later (cijfermatig) aantonen dat jouw akkoord voor iedereen het beste is.
 • Het traject start formeel met een Startverklaring aan de Rechtbank. Vanaf dat moment kun je ook om allerlei tussentijdse maatregelen verzoeken, zoals een afkoelingsperiode om beslagen en faillissementsverzoeken af te weren.
 • Vervolgens dienen alle crediteuren, aandeelhouders en de OR te worden ingelicht en kunnen zij hun vorderingen indienen. Je werk het akkoord uit, deelt de schuldeisers in klassen in en bepaalt per klasse het bedrag dat wordt geboden.
 • Het akkoord wordt in stemming gebracht. Als iedere klasse met een 2/3e meerderheid instemt is het akkoord aangenomen.
 • Het akkoord wordt ter goedkeuring (homologatie) aangeboden aan de rechter, die toetst of aan alle vereisten is voldaan. Zo ja, kan er worden uitbetaald en is de onderneming gered.
 • Begin with the end in mind. Als jij en jouw schuldeisers ook zonder een volledig WHOA-traject te doorlopen, samen al hebben vastgesteld dat het geboden bedrag het hoogst haalbare is, dan kan er veel sneller gedeald worden. Dat is meestal het mooiste. Het is dan zaak om in een vroeg stadium overtuigende rekensommen op tafel te kunnen leggen.

 

 

De eerste bedrijven hebben een volledig WHOA traject doorlopen binnen 2 maanden nadat de WHOA in werking trad. Het kan dus snel. Lees: “De eerste successen over de WHOA”.

Anderzijds is het wel zo dat er strenge eisen worden gesteld, bijvoorbeeld aan de juridische en financiële onderbouwing van het plan en het akkoord. Dat kost over het algemeen de nodige tijd. Ook moet je

langs de rechter, en kunnen er tal van partijen zijn die dwars kunnen liggen. Voor de meeste ondernemingen zal het langer dan enkele maanden duren voordat het gehele traject is doorlopen.

Tenzij je er eerder met jouw schuldeisers uit weet te komen natuurlijk. Dan kan het veel sneller gaan. Maar dat heb je niet zelf in de hand.

Ook altijd een gemene vraag. Als je aan de 5 voorwaarden kunt voldoen die hierboven zijn opgesomd achten we de kans van slagen groot. Daar zou je ook al in de beginfase al best een goed beeld van moeten kunnen krijgen. Neem dus grondig de tijd voor Fase 0. Begin dus meteen met een beoordeling van jouw kansen, oftewel of aan de voorwaarden is voldaan, voordat je er vol voor gaat.

Succes zal ook afhangen van de vraag hoe het jouw bedrijf vergaat tijdens het hele traject. Op enig moment is het bij iedereen bekend dat je in moeilijkheden verkeert. Dat schrikt af en leveranciers kunnen strengere voorwaarden gaan stellen, zoals korter betalingstermijnen. Dat kan het lastig maken om die positieve cashflow te behouden en alle “WHOA-kosten” te kunnen betalen.

Wil jij weten of de WHOA iets voor jou is? Zit jouw bedrijf in moeilijkheden? Wil je weten of het voor jouw situatie uitkomst biedt? 

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Bedrijven in nood &
Herstructurering

Faillissement &
Doorstart

Team
Bedrijfsstructuur