Sprangers Bouwbedrijf B.V. failliet verklaard.

Sprangers Bouwbedrijf B.V. failliet verklaard.*
 • Sprangers Bouwbedrijf B.V. (KvK nummer 200677591)
 • Sprangers Bouwservice B.V. (KvK nummer 70378754)
 • Sprangers Materieel Beheer B.V. (KvK nummer 20026798)
 • Sprangers Nederland B.V. (KvK nummer 20005979)
 • Sprangers Integrated Logistics Design & Construct B.V. (KvK nummer 20026798)
 • Sprangers Vastgoedontwikkeling B.V. (KvK nr. 20090778)
 • GBBouw B.V. (KvK nr. 65961285)
 • Sprangers De Streek B.V. (KvK nummer: 65620119)
 • Accedo Advies Groep B.V. (KvK nummer: 20024087)
 • Sprangers Deelnemingen B.V. (KvK nummer: 20045846)
 • Sprangers Spoorzone Breda B.V. (KvK nummer: 20113617)
*Status updates 
20-10-2020: Accedo Advies Groep B.V. (KvK nummer: 20024087) is door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Koenraad de Klerk (VDT Advocaten) en Thijs Schraven (De Voort Advocaten | Mediators) zijn benoemd tot curatoren. De toezichthoudende rechter commissaris vanuit de rechtbank is mevrouw M.D.E. Leppens. Dit bedrijf behoren ook tot het ‘Sprangers concern’.
05-10-2020:  De faillisementsveiling Sprangers Materieel Beheer B.V. staat online. Klik hier om de veilingen te volgen.
29-09-2020:  Sprangers De Streek B.V. (KvK nummer: 65620119) is door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Koenraad de Klerk (VDT Advocaten) en Thijs Schraven (De Voort Advocaten | Mediators) zijn benoemd tot curatoren. De toezichthoudende rechter commissaris vanuit de rechtbank is mevrouw M.D.E. Leppens. Deze bedrijven behoren ook tot het “Sprangers concern”.
22-09-2020:  Sprangers Vastgoedontwikkeling B.V en GBBouw B.V. zijn door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Koenraad de Klerk (VDT Advocaten) en Thijs Schraven (De Voort Advocaten | Mediators) zijn benoemd tot curatoren. De toezichthoudende rechter commissaris vanuit de rechtbank is mevrouw M.D.E. Leppens. Deze bedrijven behoren tot het “Sprangers concern”.
21-09-2020:  Voor de meest recente verslaggeving verwijzen we naar de periodieke faillissementsverslagen. Iedere 2 maanden publiceren de curatoren per faillissement een nieuw openbaar verslag, die zijn in te zien via deze links:
19-09-2020: Inmiddels zijn er 2 maanden verstreken nadat de faillissementen zijn uitgesproken. De meest acute kwesties rondom personeel en lopende opdrachten zijn afgewikkeld. Daarmee is de meest hectische fase afgerond. De overkoepelende stand van zaken zijn verwoord in de algemene faillissementsverslagen die de curatoren per 11 september 2020 hebben opgesteld.
07-08-2020: Vanwege de omvang en de complexiteit van de faillissementen, alsmede de (overlappende) vakanties van verschillende betrokkenen, is besloten de verslaglegging uit te stellen. De eerste faillissementsverslagen zullen in de tweede helft van september worden gepubliceerd. Zodra deze beschikbaar zijn, zal daarvan melding worden gemaakt op deze pagina. U vindt onderaan deze pagina links die verwijzen naar de faillissementsverslagen in het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl
03-08-2020: De curatoren bereikten inmiddels overeenstemming met Reuvers Ontwikkeling & Bouw uit Oss, inzake diversen projecten van De Streek in Etten-Leur. Aansluitend bereikte Reuvers overeenstemming op die projecten met Woningborg. De curatoren hebben daarmee veilig gesteld dat de kopers op deze projecten geen schade ondervinden. Aangaande de overige projecten lopen de diverse gesprekken nog.
29-07-2020: De gesprekken tussen de opdrachtgevers, de gegadigden en de curatoren zijn aangevangen. Een aantal projecten is reeds (onder voorwaarden) ondergebracht. Naar verwachting zal het materieel van Sprangers Materieel Beheer B.V. dat op de (bouw) projecten staat op korte termijn te koop worden aangeboden. Het materieel dat in opslag staat zal op een later moment worden aangeboden. Diegenen die hun interesse al kenbaar hebben gemaakt, ontvangen daarover vanzelf bericht als het zover is. Diegenen die dat nog niet hebben gedaan, kunnen dat doen door een e-mailbericht te zenden aan Koen Donkers: koen.donkers@vdt-advocaten.nl.
24-07-2020: Inmiddels zijn alle ingekomen (indicatieve) biedingen geïnventariseerd. De komende weken zullen worden gebruikt om de projecten in samenspraak met de opdrachtgevers bij gegadigden onder te brengen.
Ook is in de afgelopen periode alle materieel (van Sprangers Materieel Beheer B.V.) veiliggesteld. Deels door het materieel terug te halen en deels door aanvullende beveiliging aan te brengen op de bouwprojecten.
22-07-2020: Afgelopen vrijdag en gisteren hebben de (intake)bijeenkomsten met het UWV plaatsgevonden. Voor de medewerkers is daarmee een belangrijke stap gezet in verband met de overneming van hun vorderingen door het UWV. De curatoren ontvingen een flink aantal (indicatieve) biedingen op de (lopende) projecten van Sprangers Bouwbedrijf B.V. en Sprangers Bouwservice B.V. Van de gegadigden met wie in de komende periode verder wordt gesproken, wordt op dit moment een selectie gemaakt. De gegadigden zullen over de uitkomst worden geïnformeerd.
17-07-2020: In de afgelopen dagen heeft zich een groot aantal gegadigden gemeld met interesse voor de overname van projecten, vastgoed en materialen. Voor nu ligt de nadruk op de overdracht van de projecten. Het vastgoed en de materialen zullen in een latere fase worden aangeboden. Diegenen die zich daarvoor hebben gemeld, zijn genoteerd en zullen te zijner tijd worden geïnformeerd. Aan de gegadigden voor de projecten zijn het biedingsprotocol en informatiememorandum over de (lopende) projecten van Sprangers Bouwbedrijf B.V. en Sprangers Bouwservice B.V. toegezonden. Hen is gevraagd om de interesse concreet te maken door middel van een indicatieve bieding / plan voor de overname van een of meer projecten. De sluitingsdatum is maandag 20 juli 2020 om 12.00 uur. Op basis daarvan zullen de curatoren een selectie maken van gegadigden met wie verder wordt gesproken.
15-07-2020: Vanaf morgen, donderdag 16 juli om 12:00 uur, zal een biedingsprotocol en informatiememorandum beschikbaar zijn, met name gericht op de bouwkundige en financiële stand van de lopende projecten van Sprangers Bouwbedrijf B.V. en Sprangers Bouwservice B.V. Het biedingsprotocol zal een sluitingsdatum bevatten waarbinnen eventuele indicatieve biedingen kunnen worden uitgebracht. Potentiële kandidaten kunnen hun interesse in het biedingsprotocol en informatiememorandum (alvast) kenbaar maken aan Koen Donkers (koen.donkers@vdt-advocaten.nl) of Jeffrey Touw (j.touw@devoort.nl)
14-07-2020: Het betreft 5 samenhangende faillissementen. Deze BV’s horen allen tot hetzelfde concern. Bij Sprangers Bouwbedrijf B.V. zijn ongeveer 185 mensen in dienst. De curatoren zijn druk doende zich een beeld te vormen van de faillissementen. Onderzocht wordt met name of er mogelijkheden zijn om (delen) van het bedrijf door te starten, mede ter behoud van werkgelegenheid.
13-07-2020: Bovenstaande bedrijven door de rechtbank in Breda failliet verklaard. Koenraad de Klerk (VDT Advocaten) en Thijs Schraven (De Voort Advocaten | Mediators) zijn benoemd tot curatoren. De toezichthoudende rechter commissaris vanuit de rechtbank is mevrouw M.D.E. Leppens.
Sprangers in de media:
Praktische informatie Ons Team Bedrijfsstructuur van VDT Advocaten en het Insolventieteam van De Voort Advocaten | Mediators zijn bezig alles in goede banen te leiden en de economische schade beperkt te houden. Bij kersverse faillissementen komt alles tegelijkertijd. Veel kwesties zijn spoedeisend en er zijn veel belangen in het spel. Maar we kunnen niet alles direct de verdiende aandacht geven. De afwikkeling van faillissementen moet vanwege de corona-maatregelen momenteel op afstand gebeuren. Dat maakt het niet makkelijk en niet sneller. Excuus dus als we later reageren of moeilijk bereikbaar zijn. We doen ons best.

Algemene informatie

Ons Team Bedrijfsstructuur is bezig alles in goede banen te leiden en de economische schade beperkt te houden. Bij kersverse faillissementen komt alles tegelijkertijd.

Veel kwesties zijn spoedeisend en er zijn veel belangen in het spel. Maar we kunnen niet alles direct de verdiende aandacht geven. Excuus dus als we later reageren of moeilijk bereikbaar zijn. We doen ons best.

Hopelijk helpt dit om een en ander te versnellen:

 1. Ben je schuldeiser? Dan kun je je vordering indienen met dit online formulier. Wil je meer weten over jouw positie als schuldeiser in faillissement? Wat je moet doen en wat je kunt verwachten? Lees hier de belangrijkste informatie en meest gestelde vragen.
 2. Ben je klant van het failliete bedrijf en heb je een lopende order, mail Koenraad de Klerk: koenraad.klerk@vdt-advocaten.nl.. Stuur de schriftelijke opdracht als bijlage mee.
 3. Ben je werknemer van het failliete bedrijf? Dan wordt er vanzelf contact met je opgenomen. Wil je toch al meer weten? Lees hier alvast de belangrijkste informatie en meest gestelde vragen.
 4. Heb je interesse in een doorstart of in bepaalde onderdelen (goederen) van het bedrijf, mail Koenraad de Klerk: koenraad.klerk@vdt-advocaten.nl.
 5. Wil je op de hoogte blijven van het verloop van dit faillissement kun je het faillissementsvonnis en (t.z.t.) de periodieke verslagen downloaden via rechtspraak.nl Let op: na opheffing van het faillissement zijn de verslagen nog maar beperkte periode in te zien.

Zodra er bijzondere ontwikkelingen te melden zijn, zal dit bericht geüpdatet worden.

Bestuurder? Lees hier alles over jouw positie

Schuldeiser? Lees hier alles over jouw positie

Werknemer? Lees hier alles over jouw positie