Grensoverschrijdend gedrag (deel III/V)

Het Feitenonderzoek

Ongewenst gedrag op de werkvloer is een serieuze zaak. Als het zich voordoet ligt de kwestie altijd gevoelig. Hoe pak je zoiets zorgvuldig en respectvol aan? Hoe voorkom je escalatie? Hoe doorloop je de juiste stappen zodat je juridisch kunt ingrijpen als dat moet? 

Waar je de grens trekt verschilt per bedrijf. Duidelijke regels en een transparante procedure zullen je helpen om dit soort situaties effectief op te lossen. Deze stapsgewijze (5 delige) serie helpt je met de juiste aanpak, van voorbereiding tot uitvoering. Alles aan de hand van dit stappenplan. We voorzien je van allerhande tips, checklists en modeldocumentatie. 

Oordeel niet te snel; doe serieus feitenonderzoek 

Afhankelijk van de inhoud van de melding die je ontvangt, bepaal je of je direct verder (feiten)onderzoek moet (laten) doen. Hoor en wederhoor maakt daar vaak onderdeel van uit.  

Ben je ervan bewust dat een beschuldiging van ongewenst gedrag vergaande gevolgen kan hebben voor alle betrokkenen en dat het belangrijk is om bewijs veilig te stellen waar nodig (met het oog op een eventuele ontslagprocedure). Zorg dus altijd voor goede schriftelijke vastlegging van feiten. 

Daarnaast is het verstandig om een derde partij, een extern (en onafhankelijk) onderzoeksbureau, onderzoek te laten doen naar de feiten. Wij raden dit aan, omdat je op die manier onpartijdig en zoveel mogelijk onafhankelijk blijft als werkgever.   

Hulp nodig? Vraag Nikki

Nikki der Kinderen

Advocaat