Gepubliceerd op 12 nov 2020

ZZP’er toch in loondienst? Een nieuwe check, dus even opletten (en ons bellen).

ZZP ‘er of werknemer? Niet wat je afspreekt, maar hoe je werkt. Nieuws van de Hoge Raad. 

Tot vorige week vrijdag mochten we nog aannemen dat je op papier redelijk kon sturen of iemand als ZZP ‘er of als werknemer aan het werk is. Dat is vanaf nu niet meer zo. Niet de titel boven de overeenkomst; niet wat je hierover in het contract hebt opgeschreven is bepalend. Cruciaal is de praktijk, oftewel het werk en de omstandigheden waaronder dat werk verricht wordt. Dat bepaalt of iemand ZZP ‘er is of juist in loondienst. De Hoge Raad heeft deze knoop doorgehakt op vrijdag 6 november.

 

De uitspraak kan voor veel opdrachtgevers betekenen dat zij ineens werkgever blijken te zijn met alle gevolgen van dien.  

Denk daarbij aan ontslagbescherming, loondoorbetaling tijdens ziekte en het afdragen van loonheffing en werkgeverspremies, voor mensen die je als ZZP ‘er dacht te hebben ingehuurd. 

Kortom, de trend om ingehuurde ZZP’ers in te schakelen wordt mogelijk nog risicovoller. Maar ditzelfde risico speelt ook ten aanzien van de stagiair(e) die bij je op de werkvloer rondloopt. Met alleen de vermelding dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, dek je het risico op een arbeidsovereenkomst niet af. 

Hoe check je nu of iemand ZZP ‘er is of toch werknemer?  

Dat is nog steeds niet heel eenvoudig. Je toetst de praktijk aan deze criteria: 

  1. er wordt arbeid verricht 
  2. gedurende een zekere tijd 
  3. tegen loon 
  4. en er bestaat een gezagsverhouding tussen de werkende en de opdrachtgever/werkgever 

We weten dat deze vier criteria ook weer arbitrair kunnen zijn.  

Deze theorie in de praktijk brengen is een vak apart. Dus: twijfel je, bellen dus. Dan kijken we even mee. 

Monja van den Berg