Danique Fadda

Danique Fadda Teamsupport Bedrijfsprocessen & Incassokanon “Incasso met Impact. BAM!” Envelope Linkedin Producten & Expertises Teamleden Waar is zij het beste in? Supersecuur en betrouwbaar. Ze is de steun en toeverlaat van haar collega’s. Zeker als het gaat om het managen van bodemprocedures, want zij weet alles van procesreglementen en termijnen. Samen met Stefan maakt…

Floris Voermans

Floris Voermans Advocaat “Juridische topsporter” Envelope Linkedin Producten & Expertises Teamleden Waar is hij het beste in? Als ex-topsporter en voormalig marinier der eerste klasse bij het Ministerie van Defensie, kunnen wij ook veel van hem leren. Over het leveren van teamprestaties onder druk en het volhardend nastreven van doelen bijvoorbeeld. Met diezelfde toewijding bijt…

Mariëlla Boot

Mariëlla Boot Insolventie-medewerkster “Steun en toeverlaat voor de curatoren.” Envelope Producten & Expertises Teamleden Waar is zij het beste in? Dankzij haar lopen alle werkprocessen in de faillissementen als een trein. Mariëlla fungeert als een baken voor de curatoren, bewaakt termijnen en bereidt een groot deel van de werkzaamheden en processen voor. Zij onderhoudt ook…

Tom van Balen

Tom van Balen Advocaat “Complexere contracten, inclusief een stevig potje onderhandelen” Envelope Linkedin Balance-scale Producten & Expertises Teamleden Waar is hij het beste in? Tom richt zich met name op het adviseren en procederen op het uitgebreide gebied van het ondernemingsrecht. Onder de bezielende opleiding van Koen tackelt hij hele faillissementen in zijn eentje. Hij…

Leonard Bijlsma

Leonard is een ondernemer in de advocatuur. Wat hij namelijk het liefst doet is ondernemers op strategisch niveau adviseren. Niet meteen ingaan op juridische details, maar eerst inzetten op een doordacht plan van aanpak. Leonard onderneemt met je mee, gewapend met 20 jaar ervaring op het gebied van fusies en overnames, privacy rechtelijke vraagstukken of Intellectual Property.

Koenraad de Klerk

Koenraad de Klerk Advocaat & Curator “Grotere fusies, overnames en faillissementen.” Envelope Linkedin Balance-scale Producten & Expertises Teamleden Track record Waar is hij het beste in? Koenraad treedt veel op als curator in grote faillissementen en als bewindvoerder in surseances. Hij is lid van de vereniging van insolventieadvocaten Insolad. Koenraad is uiterst ervaren op het gebied…

Koen Donkers

Koen Donkers Advocaat “Complexe afspraken tussen aandeelhouders” Envelope Linkedin Balance-scale Producten & Expertises Teamleden Waar is hij het beste in? Koen adviseert ondernemers bij herstructureringen en hij begeleidt ondernemers in financiële nood en bij faillissement. Zijn uitgebreide ervaring als curator komt dan natuurlijk goed van pas. Maar wat hij écht goed kan is het begeleiden…

Ernst de Haan

Ernst de Haan is zo’n beetje de jongste curator in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Toch heeft hij al zo’n kleine 10 jaar ervaring met de afwikkeling van faillissementen. Hij adviseert veel bij herstructureringen, bedrijfsovernames en begeleidt ondernemers in financiële nood.

Diederik Daamen

Diederik Daamen Advocaat “Vliegend gestart in faillissementsland” Envelope Linkedin Balance-scale Producten & Expertises Teamleden Publicaties Waar is hij het beste in? Diederik is zijn carrière vliegend gestart in faillissementsland. Hij heeft eerst flink meters gemaakt als faillissementsmedewerker bij een ander advocatenkantoor. Toen hij zijn rechtenstudie had afgemaakt, is hij daar ook meteen aan de gang…