Incasso met Impact - overzicht fees en tarieven (ex btw)

Fees

TARIEF ABONNEMENTSHOUDERS

TARIEF LOSSE OPDRACHTEN

Alles geincasseerd

Jij het factuurbedrag, wij de rente en kosten*

Jij het factuurbedrag, wij de rente en kosten*

Deel geïncasseerd

Staffeltarief (zie hieronder)

Staffeltarief (zie hieronder)

Niets geincasseerd?

No Pay

No Pay

Getroffen betalingsregeling

€ -

€ 175,00 (administratiekosten)

Staffeltarief ​​

10% over de 1e € 25.000
8% over 2e € 25.000
6% over 3e € 25.000
4% over 4e € 25.000
2% over het meerdere

Bijkomende fees gerechtelijke fase

TARIEF ABONNEMENTSHOUDERS

TARIEF LOSSE OPDRACHTEN

Faillissementsrekest rechtbank

€ 1.545,00

€ 1.750,00

Dagvaarding - vordering < € 500

€ 565,00

€ 610,00

Dagvaarding - vordering < € 12.500

€ 975,00

€ 1.150,00

Dagvaarding - vordering > € 12.500

€ 1.800,00

€ 1.925,00

Dagvaarding - vordering < € 100.000

€ 3.350,00

€ 3.595,00

Dagvaarding - vordering > € 100.000

€ 5.995,00

€ 6.450,00

Meerprijs executie vonnis**

uurtarief

uurtarief

Meerprijs huurzaken (schade ontruiming etc)

uurtarief

uurtarief

*Hiermee bedoelen we de wettelijke of contractuele vertragingsrente en incassokosten waarmee we de hoofdsom van jouw vordering vermeerderen.

** Hiermee bedoelen we de rechtsmaatregelen die we nemen als er na betekening van het vonnis en na het bevel tot betaling door de deurwaarder nog niet betaald wordt. 

*** Bij al onze incasso-opdrachten zijn de algemene incassovoorwaarden van toepassing. De recentste versie vind je hier.

Alle boven- en onderstaande tarieven zijn exclusief btw

Incasso uit handen geven

Overzicht veel voorkomende verschotten
Afhankelijk van het type procedure en het verloop ervan komen dit soort out-of-pocket kosten er nog bij. We hebben het voor je op een rijtje gezet.

GRIFFIERECHT KANTON (niet met btw belast)
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:

van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan € 500 | € 128
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 | € 322
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 | € 365
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 | € 487
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 | € 514
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 | € 1.384

GRIFFIERECHT RECHTBANK (niet met btw belast)
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde | € 676

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 | € 2.837
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 |€ 5.737

DEURWAARDERSKOSTEN (excl. btw)
Dagvaarding | € 104,02 

Betekening vonnis | € 114,77
Betekening verzoekschrift met oproeping | € 83,42
Betekening overig | € 75,16
Beslag op roerende zaken | € 138,70
Beslag onder derden (o.a. bankbeslag) | € 221,00
Beslag onder derden op periodieke betalingen (o.a. loonbeslag) | € 155,16
Beslag op onroerende zaken | € 190,53

OVERIGE KOSTEN (excl. btw)
Kamer van Koophandel uittreksel digitaal | € 6,50

Kamer van Koophandel uittreksel papier gewaarmerkt | € 15,40
Kadaster uittreksel digitaal | € 7,50
Leges BRP € variabel (max. € 20)

We doen ons best om de bovenstaande prijzen juist en actueel te houden. Voor het geval dit niet mocht lukken: we belasten altijd de werkelijke kosten door (één op één).

Dit overzicht maakt onderdeel uit van:

Handelsrecht &
Incasso

Product
Incasso met Impact

Team
Bedrijfsprocessen