Incasso met Impact - Overzicht tarieven

Basis tarieven (ex btw)

Fees

TARIEF ABONNEMENTSHOUDERS

TARIEF LOSSE OPDRACHTEN

Alles geincasseerd

Jij het factuurbedrag, wij de rente en kosten*

Jij het factuurbedrag, wij de rente en kosten*

Deel geïncasseerd

Staffeltarief (zie hieronder)

Staffeltarief (zie hieronder)

Niets geincasseerd?

No Pay

No Pay

Getroffen betalingsregeling

€ -

€ 175,00 (administratiekosten)

Staffeltarief ​​

10% over de 1e € 25.000
8% over 2e € 25.000
6% over 3e € 25.000
4% over 4e € 25.000
2% over het meerdere

Tarieven gerechtelijke fase (ex btw)

Indien een incassozaak overgaat in een gerechtelijke fase (waarin we de rechter gaan betrekken), dan komen er – naast de basistarieven – de volgende fees bij.

Bijkomende fees gerechtelijke fase

TARIEF ABONNEMENTSHOUDERS

TARIEF LOSSE OPDRACHTEN

Faillissementsrekest rechtbank

€ 1.590,00 

€ 1.850,00

Dagvaarding - vordering tot en met €500

€ 580,00

€ 650,00

Dagvaarding - vordering van €501 tot en met €12.500

€ 995,00

€ 1.195,00

Dagvaarding - vordering vordering van €12.501 tot en met €25.000

€ 1.855,00

€ 1.995,00

Dagvaarding - vordering vordering van €25.001 tot en met €100.000

€ 3.450,00

€ 3.775,00

Dagvaarding - vordering > €100.000

€ 6.174,00

€ 6.775,00

Meerprijs executie vonnis**

uurtarief

uurtarief

Meerprijs huurzaken (schade ontruiming etc)

uurtarief

uurtarief

*Hiermee bedoelen we de wettelijke of contractuele vertragingsrente en incassokosten waarmee we de hoofdsom van jouw vordering vermeerderen.

** Hiermee bedoelen we de rechtsmaatregelen die we nemen als er na betekening van het vonnis en na het bevel tot betaling door de deurwaarder nog niet betaald wordt. 

*** Bij al onze incasso-opdrachten zijn de algemene incassovoorwaarden van toepassing. De recentste versie vind je hier.

Alle boven- en onderstaande tarieven zijn exclusief btw

Incasso uit handen geven

Overzicht veel voorkomende verschotten
Afhankelijk van het type procedure en het verloop ervan komen dit soort out-of-pocket kosten er nog bij. We hebben het voor je op een rijtje gezet.

GRIFFIERECHT KANTON (niet met btw belast)
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan € 500 | € 130
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 | € 328
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 | € 372
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 | € 496
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 | € 524
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 | € 1.409

GRIFFIERECHT RECHTBANK (niet met btw belast)
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde | € 688
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 | € 2.889
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000 | € 6.617 Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000 | € 9.825

DEURWAARDERSKOSTEN (excl. btw)
Dagvaarding | € 112,37
Betekening vonnis | € 122,34
Betekening verzoekschrift met oproeping | € 89,33
Betekening overig | € 80,64
Beslag op roerende zaken | € 147,54
Beslag onder derden (o.a. bankbeslag) | € 233,28
Beslag onder derden op periodieke betalingen (o.a. loonbeslag) | € 165,48
Beslag op onroerende zaken | € 202,50

OVERIGE KOSTEN (excl. btw)
Kamer van Koophandel uittreksel digitaal | € 6,50
Kamer van Koophandel uittreksel papier gewaarmerkt | € 15,40
Kadaster uittreksel digitaal | € 7,50
Leges BRP € variabel (max. € 20)

We doen ons best om de bovenstaande prijzen juist en actueel te houden. Voor het geval dit niet mocht lukken: we belasten altijd de werkelijke kosten door (één op één).

Dit overzicht maakt onderdeel uit van:

Handelsrecht &
Incasso

Product
Incasso met Impact

Team
Bedrijfsprocessen