Laatste update 12/07/2022

De Incassoprocedure 

een snelle procedure voor kleinere vorderingen

Verschillende problemen, verschillende procedures
Overleg, uitwisseling van argumenten, pressie of een kop koffie zijn gewoonlijk de eerste manieren om eruit te komen. Maar soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. Voor verschillende problemen zijn verschillende juridische procedures beschikbaar. In dit artikel behandelen we de incasso-dagvaardingsprocedure. Dan weet je wanneer je die zou kunnen inzetten. En wat je kunt verwachten.  

 • Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
 • Hoe verloopt deze procedure? 
 • Wat kost deze procedure? 
 • Wie gaat dat betalen? 
 • Hoe zit dat met hoger beroep? 
 • Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 

Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
Een  incassoprocedure  is eigenlijk een bodemprocedure. Maar bij een pure incassozaak gaat het niet om allerlei juridische discussies. Bij een incassoprocedure gaat het erom dat je zo snel mogelijk een schriftelijk vonnis wil bemachtigen. Want met dat vonnis in de hand kun je vervolgens executiemaatregelen nemen tegen een niet-betalende klant. Beslag leggen en uitwinnen dus. 

Deze procedure wordt vooral ingezet bij kleine vorderingen waar geen verweer tegen wordt gevoerd en waarvoor een faillissementsaanvraag een te zwaar middel is. Verder moet jouw klant vermogen hebben waarop beslag kan worden gelegd. Denk aan een pand, een salaris, debiteuren, machines of een saldo op een bankrekening. 

Voorbeelden van situaties die zich lenen voor een incasso-dagvaardingsprocedure.  

 • Jouw klant betaalt een vordering van € 850,00 niet ondanks schriftelijke en telefonische aanmaningen. En je weet dat jouw klant een huis met overwaarde heeft.    
 • Je hebt een vordering van € 2.000,00 en jouw klant reageert of betaalt niet. En je weet dat jouw klant op zijn beurt nog geld van zijn afnemer moet krijgen.    

Omdat jouw klant niet protesteert tegen jouw vordering, zal die zeer waarschijnlijk ook niet in de procedure verschijnen. Je hebt dan snel een vonnis (het zogenaamde verstekvonnis). Dat vonnis wordt aan de deurwaarder gestuurd die het beslag zal gaan leggen. Als het beslag doel treft dan wordt jouw vordering daardoor alsnog betaald. Treft het beslag op dat moment geen doel, dan heb je in elk geval een vonnis dat voor tenminste 20 jaar geldig is. Een vonnis is dus geduldig. Mocht jouw niet-betalende klant op enig moment weer vermogen hebben, kun je later nog een keer beslag leggen. 

Als het gaat om vorderingen die kleiner zijn dan € 25.000,00 dan wordt de procedure  gevoerd voor de kantonrechter. De schuldeiser die zijn wanbetaler gaat dagvaarden heeft bij de kantonrechter niet per se een advocaat nodig. Het opstellen van een dagvaarding is wel specialistisch werk, zodat het inschakelen van een advocaat absoluut de voorkeur heeft. Ook de wanbetaler mag zonder advocaat optreden, maar zoals gezegd zal die vaak niet in de procedure verschijnen omdat er geen verweer is.  

1. De dagvaarding

De advocaat van de schuldeiser stelt een dagvaarding op. Daar staat in welk bedrag de schuldeiser te vorderen heeft. Dat is de eis. De deurwaarder zal die dagvaarding aan de wanbetaler uitreiken en melden op welke datum de zitting zal plaatsvinden. De termijn tussen de uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder en de zitting is meestal iets meer dan een week. 

2. De zitting

Op deze eerste zittingsdag hoef je zelf als eisende partij niet te komen. Het is dan aan de wanbetaler om mondeling of schriftelijk te protesteren tegen de eis. Maar in dit soort gevallen verschijnt de wanbetaler zelden. Hij heeft immers niets tegen de vordering in te brengenDe rechter zal dan meteen een datum noemen waarop zij/hij vonnis zal wijzen.  

3. Het vonnis

De rechter wijst bijna altijd de geëiste vordering toe. Met dat vonnis kun je dan executiemaatregelen gaan nemen.

Wat kost deze procedure? 
De kosten van deze procedure bestaan uit verschillende onderdelen: 

 1. Griffierechten. Dat is als het ware het entreegeld dat je aan de rechtbank moet betalen om de procedure te mogen starten. Hoe hoog dat bedrag is hangt van verschillende factoren af, zoals hoe hoog jouw vordering is en de vraag of je in privé of namens een bedrijf procedeert. Op de website van de rechtspraak kun je dit nalezen.  
 2. De deurwaarderskosten. Dat zijn de kosten die de deurwaarder rekent voor het uitreiken van de dagvaarding aan de wanbetaler.  
 3. De advocaatkosten. Dit zijn de kosten die je jouw advocaat betaalt om de zaak te behandelen. Denk aan de kosten voor het opstellen van de processtukken, het voeren van correspondentie met de rechtbank en met de deurwaarder.  

Wie gaat dat betalen? 
Voor deze procedure geldt dat de partij die (voor het grootste) deel in het ongelijk wordt gesteld, ook de kosten van de andere partij moet betalen. De kosten komen dus meestal voor rekening van de wanbetaler. 

Wat betreft de griffierechten en deurwaarderskosten komen de volledige kosten voor vergoeding in aanmerking. Wat betreft de advocaatkosten, wordt een staffelbedrag genomen. Daarbij wordt niet gekeken naar de werkelijke kosten. Het volgens de staffel toe te wijzen bedrag is in deze procedure meestal lager dan de werkelijke kosten.  

Hoe zit het met Hoger Beroep? 
Tegen het (verstek)vonnis van de kantonrechter kan de wanbetaler binnen vier weken nadat deze met het vonnis bekend is geworden in verzet gaan bij diezelfde kantonrechter.  

Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 
Zoals gezegd. Soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. De messen worden dan geslepen, want de spelregels van procedures zijn bikkelhard.  

Zowel ons Team Bedrijfsstructuur, als ons Team Bedrijfsprocessen als ons Team Mens & Arbeid heeft gespecialiseerde procestijgers in de gelederen. Want procederen is echt een aparte tak van sport. Weet dat zij klaar staan om in te grijpen, mocht het nodig zijn. 

Zie ook:

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Procedures &
Ondernemingskamer

Kort Geding &
bodemprocedure

Kort geding &
Kantonrechter

Team
Bedrijfsprocessen