Laatste update 05/04/2022

De bodemprocedure

als je een geschil hebt met een persoon of bedrijf

Verschillende problemen, verschillende procedures 

Overleg, uitwisseling van argumenten, pressie of een kop koffie zijn gewoonlijk de eerste manieren om eruit te komen. Maar soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. Voor verschillende problemen zijn verschillende juridische procedures beschikbaar. In dit artikel behandelen we de bodemprocedure. Dan weet je wanneer je die zou kunnen inzetten. En wat je kunt verwachten. 

 • Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
 • Hoe verloopt deze procedure? 
 • Wat kost deze procedure? 
 • Wie gaat dat betalen? 
 • Hoe zit dat met hoger beroep? 
 • Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 

Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 

Het doel van een bodemprocedure kan tweeledig zijn: 

 1. Je bent met een ander verzeild geraakt in een discussie waar je het maar niet over eens wordt. Je legt het vraagstuk voor aan de rechter die de knoop doorhakt. 
 2. Iemand meent ergens recht op te hebben, maar de ander is niet bereid daarnaar te handelen. Je hebt dan een vonnis nodig waarmee je de gewenste situatie kunt afdwingen. Met een vonnis kun je bijvoorbeeld een deurwaarder op pad sturen om beslag te leggen op een banktegoed, waarna de bank overgaat tot het uitbetalen daarvan. 

Een bodemprocedure is de meest uitgebreide procedure waarbij aan beide partijen uitgebreid de gelegenheid wordt geboden om hun kant van het verhaal te vertellen. Hoor en wederhoor staan voorop. Deze procedure biedt ook ruimte voor allerlei vormen van bewijsvoering, zoals getuigenverhoren.  

De procedure wordt vooral schriftelijk gevoerd, omdat je op die manier erg in detail in kunt gaan op de feiten en hoe je ergens juridisch tegenaan kijkt. Maar er volgt ook altijd minstens een mondelinge zitting, en soms ook tot slot een mondeling pleidooi. 

De procedure kan worden gevoerd voor de rechtbank of de kantonrechter. Gaat het om geldvorderingen hoger dan € 25.000,00 dan moet je naar de rechtbank. Over geldvorderingen lager dan € 25.000,00 gaat de kantonrechter. De kantonrechter gaat ook over (vooral) huurkwesties en arbeidskwesties, ongeacht de hoogte van de vordering. 

Het grootste verschil is dat je bij de rechtbank altijd een advocaat moet hebben. Bij de kantonrechter mogen partijen ook zonder advocaat optreden. 

Hoe verloopt deze procedure? 

Of het nou gaat om een procedure bij de rechtbank of de kantonrechter maakt niet veel uit; het verloop van de procedure is eigenlijk hetzelfde. Op hoofdlijnen komt het hierop neer:

1. De Dagvaarding

De procedure start met een dagvaarding, die wordt opgesteld door de eisende partijDat is een schriftelijk stuk waarin staat wat je van de gedaagde partij vordert en wat de argumenten daarvoor zijn. Die dagvaarding wordt aan de gedaagde partij betekend (door de deurwaarder uitgereikt). Vervolgens wordt de procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt (gestart). De tijd tussen betekening en de startdatum is altijd minstens 8 dagen. 

2. De Conclusie van Antwoord

Op de startdatum gebeurt er niets, behalve dat de gedaagde partij schriftelijk aan de rechtbank laat weten verweer te gaan voeren. Het processtuk waarin dat verweer wordt opgeschreven heet de Conclusie van Antwoord. De rechtbank geeft die partij dan een termijn van 6 weken om de Conclusie van Antwoord schriftelijk op te gaan stellen. Daarop kan, met medewerking van de andere partij, uitstel verleend worden. Bij de kantonrechter is de termijn 4 weken, maar kun je ook zonder de medewerking van de tegenpartij nog eens 4 weken uitstel krijgen. 

3. De Comparitie

Nadat de Conclusie van Antwoord genomen is, zijn beide partijen schriftelijk aan het woord geweest. Daarna volgt gewoonlijk een zitting, de Comparitie van Partijen. Partijen worden dan bij de rechter verwacht voor het verstrekken van inlichtingen en het beproeven van een schikking. 

4. Het (tussen)vonnis

Daarna doet de rechter een uitspraak. Die uitspraak kan enkele maanden op zich laten wachten. Dat kan een definitief vonnis zijn, waarna de zaak ten einde is. Vaak ook is het een tussenvonnis waarin de rechtbank hoogstens een oordeel velt op enkele onderdelen. Voor het overige bepaalt de rechter dan wat er van partijen wordt verwacht om ook op de andere onderdelen tot een volledig eindoordeel te kunnen komen.  

5. Wat nu?

Vanaf dit punt kan het vele kanten op. Zo kan de rechter bijvoorbeeld een bewijsopdracht uitdelen, waarna een getuigenverhoor kan volgen. Natuurlijk zijn er nog vele andere varianten op dit proces mogelijk. Het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering kent vele uitstapjes.

Wat kost deze procedure? 
De kosten van deze procedure bestaat uit verschillende onderdelen: 

 1. Griffierechten. Dat is als het ware het entreegeld dat je aan de rechtbank moet betalen om de procedure te mogen starten. Hoe hoog dat bedrag is hangt van verschillende factoren af, zoals de vraag of je in privé of namens een bedrijf procedeert. Of hoe groot het belang (hoe hoog de geldvordering) is; hoe hoger de vordering hoe hoger het griffierecht. Op de website van de rechtspraak kun je dit nalezen:  
 2. De deurwaarderskosten. Om te waarborgen dat processtukken tijdig worden afgeleverd, inclusief bewijs, schrijft de wet voor dat een deurwaarder dat moet doen. 
 3. De advocaatkosten. Dit zijn de kosten die je jouw advocaat betaalt om de zaak te behandelen. Denk aan de kosten voor het opstellen van de processtukken, het uitdenken van juridische vraagstukken, het verzamelen van bewijs, het voeren van correspondentie met de rechtbank en de wederpartij over het verloop van de procedure, kosten van het voeren van onderhandelingen, het bijwonen van zittingen. 

Wie gaat dat betalen? 
Voor deze procedure geldt dat de partij die (voor het grootste) deel in het ongelijk wordt gesteld, ook de kosten van de andere partij moet betalen. Dit bepaalt de rechter als onderdeel van het vonnis. 

Wat betreft de griffierechten en deurwaarderskosten komen de volledige kosten voor vergoeding in aanmerking. Wat betreft de advocaatkosten, wordt een staffelbedrag genomen. Daarbij wordt niet gekeken naar de werkelijke kosten. Het volgens de staffel toe te wijzen bedrag is altijd lager dan de werkelijke kosten. 

Heb je een rechtsbijstandverzekering voor je bedrijf en is er dekking? Dan is de kans groot dat de proceskosten betaald worden door de rechtsbijstandverzekering. Je hebt namelijk recht op een  voorkeursadvocaat. Meld de zaak wel tijdig bij jouw verzekeraar en check goed wat het maximaal verzekerde bedrag is binnen jouw polis. We kunnen je daarbij kosteloos helpen. 

Hoe zit het met Hoger Beroep? 
Tegen het vonnis van de rechtbank of de kantonrechter kun je binnen 3 maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. 

Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 
Zoals gezegd. Soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. De messen worden dan geslepen, want de spelregels van procedures zijn bikkelhard.  

Zowel ons Team Bedrijfsstructuur, als ons Team Bedrijfsprocessen als ons Team Mens & Arbeid heeft gespecialiseerde procestijgers in de gelederen. Want procederen is echt een aparte tak van sport. Weet dat zij klaar staan om in te grijpen, mocht het nodig zijn. 

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Kort Geding
& Bodemprocedures

Procedures &
Ondernemingskamer

Team
Bedrijfsprocessen

Team
Bedrijfsstructuur

Team
Mens & Arbeid

Meet the experts