Laatste update 05/04/2022

De kort gedingprocedure

als je een geschil hebt met een persoon of bedrijf en er moet acuut ingegrepen worden

Verschillende problemen, verschillende procedures 
Overleg, uitwisseling van argumenten, pressie of een kop koffie zijn gewoonlijk de eerste manieren om eruit te komen. Maar soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. Voor verschillende problemen zijn verschillende juridische procedures beschikbaar. In dit artikel behandelen we het kort geding. Dan weet je wanneer je die zou kunnen inzetten. En wat je kun verwachten. 

 • Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
 • Hoe verloopt deze procedure? 
 • Wat kost deze procedure? 
 • Wie gaat dat betalen? 
 • Hoe zit dat met hoger beroep? 
 • Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 

Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
Een kort geding is een spoedprocedure die als doel heeft om van de rechter een voorlopige beslissing te krijgen. Het gaat dus niet om een definitief oordeel van de rechter over het geschil. Daar is de bodemprocedure voor bedoeld. Het is nodig dat het gaat om een zogenaamd spoedeisend belang. Dit betekent dat het in de betreffende situatie redelijkerwijs niet mogelijk is om het vonnis in de bodemprocedure[LINK BODEMPROCEDURE] af te wachten. Ook moet het gaan om redelijk eenvoudige vraagstukken. 

Voorbeelden van situaties die zich lenen voor een kort geding. 

 • Jouw werkgever heeft jou ontslagen en stopt met het betalen van salaris, maar jij vindt dat onterecht en vecht jouw ontslag aan. Een eis in kort geding kan eruit bestaan dat jouw werkgever voorlopig wel door moet blijven gaan met het uitbetalen van salaris, in afwachting van de vraag of je wel of niet terecht bent ontslagen. Je hebt anders al die tijd geen inkomen. 
 • Je hebt discussie met een klant over een geleverde partij goederen. De factuur bedraagt € 100.000,00 en de klant vindt dat hij daarvan € 10.000,00 niet hoeft te betalen. Ondertussen betaalt hij helemaal niets. Je kunt dan in kort geding eisen dat de klant alvast € 90.000,00 betaalt. 

Een kort geding bestaat meestal uit een enkele zitting, waarin partijen over en weer hun zaak mogen bepleiten. Daarna wijst de rechter vonnis. Tijd en ruimte voor bewijsvoering en dergelijke is er niet, behalve voor zover er schriftelijk bewijs is dat ter zitting kan worden besproken.  

De procedure kan worden gevoerd voor de rechtbank of de kantonrechter. Gaat het om geldvorderingen hoger dan € 25.000,00 dan moet je naar de rechtbank. Over geldvorderingen lager dan € 25.000,00 gaat de kantonrechter. De kantonrechter gaat ook over (vooral) huurkwesties en arbeidskwesties, ongeacht de hoogte van de vordering. 

Het grootste verschil is dat je bij de rechtbank altijd een advocaat moet hebben. Bij de kantonrechter mogen partijen ook zonder advocaat optreden. 

Hoe verloopt deze procedure?

1. De kort gedingdagvaarding.

Omdat het spoed heeft, vraagt de advocaat van de eisende partij eerst aan de rechtbank om een datum waarop de zitting kan plaatsvinden. Zodra die bekend is, zal de procedure worden gestart met een dagvaarding die wordt opgesteld door de eisende partij. Dat is een schriftelijk stuk waarin staat wat je van de gedaagde partij vordert en wat de argumenten daarvoor zijn. Die dagvaarding wordt aan de gedaagde partij betekend (door de deurwaarder uitgereikt). De termijn waarop de zitting plaatsvindt is meestal binnen enkele weken, maar dat kan ook veel sneller als het echt niet kan wachten.

2. De zitting.

Ter zitting licht de eisende partij de dagvaarding kort toe, waarna de (advocaat van) de gedaagde partij zijn pleidooi mag houden. Meestal is dat een vooraf schriftelijk opgesteld stuk , dat je tijdens de zitting ook aan de rechter overhandigt en aan de eisende partij. Daar mag de (advocaat van) de eisende partij nog eens op reageren, waarna de gedaagde partij het laatste woord heeft. Meestal stelt de rechter tussentijds de nodige vragen.

3. Vonnis.

De rechter zegt tot slot wanneer je het vonnis kunt verwachten. Dat is meestal een kwestie van dagen of (hoogstens enkele) weken.

Wat kost deze procedure? 
De kosten van deze procedure bestaat uit verschillende onderdelen: 

 1. Griffierechten. Dat is als het ware het entreegeld dat je aan de rechtbank moet betalen om de procedure te mogen starten. Hoe hoog dat bedrag is hangt van verschillende factoren af, zoals de vraag of je in privé of namens een bedrijf procedeert. Of hoe groot het belang (hoe hoog de geldvordering) is; hoe hoger de vordering hoe hoger het griffierecht. Op de website van de rechtspraak kun je dit nalezen:  
 2. De deurwaarderskosten. Om te waarborgen dat processtukken tijdig worden afgeleverd, inclusief bewijs, schrijft de wet voor dat een deurwaarder dat moet doen. 
 3. De advocaatkosten. Dit zijn de kosten die je jouw advocaat betaalt om de zaak te behandelen. Denk aan de kosten voor het opstellen van de processtukken, het uitdenken van juridische vraagstukken, het verzamelen van bewijs, het voeren van correspondentie met de rechtbank en de wederpartij over het verloop van de procedure, kosten van het voeren van onderhandelingen, het bijwonen van de zitting. 

Wie gaat dat betalen? 
Voor deze procedure geldt dat de partij die (voor het grootste) deel in het ongelijk wordt gesteld, ook de kosten van de andere partij moet betalen. Dit bepaalt de rechter als onderdeel van het vonnis. 

Wat betreft de griffierechten en deurwaarderskosten komen de volledige kosten voor vergoeding in aanmerking. Wat betreft de advocaatkosten, wordt een staffelbedrag genomen. Daarbij wordt niet gekeken naar de werkelijke kosten. Het volgens de staffel toe te wijzen bedrag is altijd lager dan de werkelijke kosten. 

Heb je een rechtsbijstandverzekering voor je bedrijf en is er dekking? Dan is de kans groot dat de proceskosten betaald worden door de rechtsbijstandverzekering. Je hebt namelijk recht op een  voorkeursadvocaat. Meld de zaak wel tijdig bij jouw verzekeraar en check goed wat het maximaal verzekerde bedrag is binnen jouw polis. 

Hoe zit het met Hoger Beroep? 
Tegen het vonnis van de rechtbank of de kantonrechter kun je binnen 4 weken in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. 

Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 
Zoals gezegd. Soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. De messen worden dan geslepen, want de spelregels van procedures zijn bikkelhard.  

Zowel ons Team Bedrijfsstructuur, als ons Team Bedrijfsprocessen als ons Team Mens & Arbeid heeft gespecialiseerde procestijgers in de gelederen. Want procederen is echt een aparte tak van sport. Weet dat zij klaar staan om in te grijpen, mocht het nodig zijn. 

Zie ook:

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Procedures &
Ondernemingskamer

Kort Geding &
bodemprocedure

Kort geding &
Kantonrechter

Team
Bedrijfsprocessen

Nog niet uitgelezen? Misschien is dit ook interessant