Laatste update 24/04/2023

Alles over de Beslagleggingsprocedure

als je jouw verhaalsrechten veilig wilt stellen

Verschillende problemen, verschillende procedures 
Overleg, uitwisseling van argumenten, pressie of een kop koffie zijn gewoonlijk de eerste manieren om eruit te komen. Maar soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. Voor verschillende problemen zijn verschillende juridische procedures beschikbaar. In dit artikel behandelen we de Beslagleggingsprocedure. Dan weet je wanneer je die zou kunnen inzetten. En wat je kunt verwachten. 

 • Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
 • Hoe verloopt deze procedure? 
 • Wat kost deze procedure? 
 • Wie gaat dat betalen? 
 • Hoe zit dat met hoger beroep? 
 • Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 

Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
Een beslagleggingsprocedure is een snelle procedure. Die heeft als doel om van de rechter met spoed toestemming te krijgen om meteen beslag te mogen leggen, want als je zou wachten valt er waarschijnlijk nergens meer beslag op te leggen. Pas nadat het beslag is gelegd ga je een bodemprocedure of kortgedingprocedure opstarten om een vonnis te krijgen. Je stelt dus eerst met toestemming van de rechter jouw rechten veilig om daarna met het vonnis in de hand verhaal te halen.  

Bij een beslagleggingsprocedure kijkt de rechter nauwelijks inhoudelijk naar de zaak, maar alleen of je kort kunt onderbouwen dat je een vordering hebt. Pas in de procedure die je na de beslaglegging opstart wordt de zaak inhoudelijk door de rechter bekeken. 

Voorbeelden van situaties die zich lenen voor een beslagleggingsprocedure. 

 • Jouw klant betaalt jouw factuur van € 30.000,00 niet. Je hebt gehoord dat jouw klant zijn machinepark gaat verkopen. Je kunt dan aan de rechter toestemming vragen om beslag te mogen leggen op de bankrekening van jouw klant waarop de koopsom zal worden ontvangen.  
 • Je hebt discussie met een klant over een geleverde partij goederen. De factuur bedraagt € 100.000,00 en de klant vindt dat hij daarvan € 10.000,00 niet hoeft te betalen. Ondertussen betaalt hij helemaal niets en je weet dat jouw klant een pand heeft dat te koop staat. Je kunt dan aan de rechter toestemming vragen om beslag te mogen leggen op het pand van jouw klant.  

Bij een beslagleggingsprocedure is er meestal geen zitting waarbij partijen over en weer hun zaak mogen bepleiten. Sterker nog: de partij ten laste van wie je beslag gaat leggen weet in eerste instantie helemaal van niets. Het gaat hier namelijk om het verrassingseffect, want anders is alles waar je beslag op wilt gaan leggen verdwenen en is je kans verkeken. Pas nadat het beslag is gelegd ga je een bodemprocedure of een kortgedingprocedure opstarten en wijst de rechter uiteindelijk vonnis.  

De beslagleggingsprocedure wordt altijd gevoerd voor de rechtbank, ongeacht de hoogte van de vordering. Alleen een advocaat kan de beslagleggingsprocedure voeren. Incassobureaus en deurwaarders mogen dat niet. 

Hoe verloopt deze procedure?

 1. Het verzoekschrift. De advocaat van de partij die beslag wil leggen stelt daarvoor een verzoekschrift op. Dat is een schriftelijk stuk waarin staat wat je van de andere partij te vorderen hebt en of daar verweer tegen wordt gevoerd; waarop je beslag wilt leggen en wat de argumenten daarvoor zijn. Dat verzoekschrift wordt door de advocaat naar de rechtbank gestuurd. Meestal heb je binnen enkele dagen toestemming om het beslag te mogen leggen.
 2. Het verlof. Als de rechter toestemming geeft om beslag te mogen leggen dan heet dat ‘het verlof’. In het verlof geeft de rechter ook aan binnen welke termijn je de bodemprocedure of kortgedingprocedure moet opstarten. Meestal moet dat binnen 14 dagen nadat het beslag is gelegd. Daarmee wil de rechter voorkomen dat je beslag eindeloos kan blijven liggen zonder dat je de kwestie inhoudelijk aan de rechter voorlegt. Zie verder ook: de bodemprocedure
 3. De (bewarende of conservatoire) beslaglegging. De advocaat stuurt het verlof daarna naar de deurwaarder. De deurwaarder zorgt ervoor dat het beslag wordt gelegd. Ook volgt er daarna een overbetekening aan jouw debiteur om hem op de hoogte te stellen en – afhankelijk van de aard en omvang van de gelegde beslagen – kunnen er nog meerdere betekeningen door de deurwaarder nodig zijn. Met dit beslag zorg je ervoor dat het geld of de zaak voor jou “bewaard” blijft, totdat de bodemprocedure is doorlopen.
 4. De (definitieve of executoriale) beslaglegging en de uitwinning. Het beslag wordt pas definitief (executoriaal) – en je kunt het geld of de zaak pas echt opeisen – als je via de bodemprocedure een vonnis hebt verkregen.

Wat kost deze procedure? 
De kosten van deze procedure bestaan uit verschillende onderdelen: 

 1. Griffierechten. Dat is als het ware het entreegeld dat je aan de rechtbank moet betalen om de procedure te mogen starten. Hoe hoog dat bedrag is hangt van verschillende factoren af, zoals de vraag of je in privé of namens een bedrijf procedeert. Op de website van de rechtspraak kun je dit nalezen:  
 2. De deurwaarderskosten. De wet schrijft voor dat een deurwaarder het beslag moet leggen en dat er een of meerdere overbetekeningen nodig zijn. Iedere handeling kost een vast tarief. 
 3. De advocaatkosten. Dit zijn de kosten die je jouw advocaat betaalt om de zaak te behandelen. Denk aan de kosten voor het opstellen van de processtukken, het uitdenken van juridische vraagstukken, het verzamelen van bewijs, het voeren van correspondentie met de rechtbank, de wederpartij en de deurwaarder over het verloop van de procedure en kosten van het voeren van onderhandelingen. 

Wie gaat dat betalen? 
Voor deze beslagprocedure geldt dat de partij die in de (op het beslag volgende) bodemprocedure (voor het grootste) deel in het ongelijk wordt gesteld, ook de kosten van het beslag moet betalen. Dit bepaalt de rechter als onderdeel van het verlof en uiteindelijk ook in het vonnis. Achteraf wordt dus bekeken of het beslag terecht of onterecht was gelegd en wie dus voor de kosten opdraait. Is het beslag onterecht gelegd, loopt de beslaglegger ook het risico aansprakelijk te zijn voor de schade. 

Wat betreft de griffierechten en deurwaarderskosten komen de volledige kosten voor vergoeding in aanmerking. Wat betreft de advocaatkosten, wordt een staffel bedrag genomen. Daarbij wordt niet gekeken naar de werkelijke kosten. Het volgens de staffel toe te wijzen bedrag is altijd lager dan de werkelijke kosten. 

Hoe zit het met Hoger Beroep? 
Tegen het verlof van de rechtbank om beslag te mogen leggen kun je niet in hoger beroep gaan. Wel kun je bijvoorbeeld in een kortgedingprocedure aan de rechter verzoeken om het beslag op te heffen. Dat verzoek slaagt vaak pas als je vervangende zekerheid stelt, waarbij je kunt denken aan het stellen van een bankgarantie.   

Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 
Zoals gezegd. Soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. De messen worden dan geslepen, want de spelregels van procedures zijn bikkelhard.  

Zowel ons Team Bedrijfsstructuur, als ons Team Bedrijfsprocessen als ons Team Mens & Arbeid heeft gespecialiseerde procestijgers in de gelederen. Want procederen is echt een aparte tak van sport. Weet dat zij klaar staan om in te grijpen, mocht het nodig zijn. 

Zie ook:

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Kort Geding
& Bodemprocedures

Product
Incasso met impact

Team
Bedrijfsprocessen

Meet the experts