Laatste update 05/04/2022

De Faillissementsaanvraag

Maximale druk om betaling af te dwingen

Verschillende problemen, verschillende procedures 
Overleg, uitwisseling van argumenten, pressie of een kop koffie zijn gewoonlijk de eerste manieren om eruit te komen. Maar soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. Voor verschillende problemen zijn verschillende juridische procedures beschikbaar. In dit artikel behandelen we de Faillissementsaanvraag. Dan weet je wanneer je die zou kunnen inzetten. En wat je kunt verwachten. 

 • Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
 • Hoe verloopt deze procedure? 
 • Wat kost deze procedure? 
 • Wie gaat dat betalen? 
 • Hoe zit dat met hoger beroep? 
 • Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 


Voor welke situaties is deze procedure bedoeld?
 

Een faillissementsaanvraag is een snelle procedure die als doel heeft om alsnog betaling van een niet-betalende klant te krijgen. Het gaat dus vaak niet om het failliet laten gaan van de wanbetaler, maar om de druk flink op te voeren en zo betaling te krijgen. Het is niet nodig dat je meerdere schuldeisers in de faillissementsaanvraag noemt. Wel moet het gaan om een vordering waartegen jouw klant geen verweer voert. Voert de klant wel verweer dan is de bodemprocedure de aangewezen weg.

Voorbeelden van situaties die zich lenen voor een faillissementsaanvraag.

 • Jouw klant betaalt niet ondanks schriftelijke en telefonische aanmaningen en/of een betalingsregeling. Nog langer afwachten en nog meer aanmanen heeft dan geen zin.
 • Je hebt al een vonnis, maar er wordt nog steeds niet betaald. Je kunt dan met een faillissementsaanvraag alsnog betaling afdwingen. Zeker als de wanbetaler op papier geen vermogen heeft waarop je met het vonnis beslag zou kunnen leggen.

Een faillissementsaanvraag zorgt ervoor dat er in veel gevallen alsnog wordt betaald of een betalingsregeling wordt getroffen. In die gevallen komt het dan ook niet tot een mondelinge behandeling bij de rechter. Het faillissementsverzoek wordt dan ingetrokken (als er betaald is) of aangehouden (als er een betalingsregeling is getroffen). Een faillissementsaanvraag kan maximaal 8 weken worden aangehouden en dat aanhouden gebeurt schriftelijk met een standaardformulier.

Wordt er op een faillissementsaanvraag ook niet betaald of een betalingsregeling getroffen dan zal er wel een mondelinge behandeling bij de rechter zijn waarbij de partijen moeten verschijnen. De verzoeker (de schuldeiser) moet dan een andere schuldeiser noemen die ook geld tegoed heeft. Dat heet de steunvordering. De mondelinge behandeling duurt niet lang, want de rechter kijkt alleen naar de vraag of het faillissement moet worden uitgesproken. Voor partijen is er dan ook geen plaats om hun standpunten uitvoerig te bepleiten.

De procedure wordt altijd gevoerd voor de rechtbank ongeacht de hoogte van het bedrag dat je van jouw klant moet krijgen. De kantonrechter is hier dus niet bevoegd.

De schuldeiser die het faillissement van zijn wanbetaler aanvraagt moet altijd een advocaat hebben. Een incassobureau of deurwaarder kan geen faillissementsaanvraag doen. De wanbetaler mag wel zonder advocaat optreden.


Hoe verloopt deze procedure?
 

1. Het verzoekschrift

De advocaat van de schuldeiser stuurt een verzoekschrift tot faillietverklaring naar de rechtbank met de vraag om een datum waarop de zitting zal plaatsvinden. In dat verzoekschrift staat het bedrag wat de schuldeiser te vorderen heeft, dat de wanbetaler meerdere schuldeisers niet betaalt en dat aan de rechter wordt verzocht om het faillissement van de wanbetaler uit te spreken. Dat verzoekschrift wordt door de rechtbank per post aan de wanbetaler gestuurd en daarbij wordt de wanbetaler ook opgeroepen om op de zitting te verschijnen. De termijn waarop de zitting plaatsvindt is meestal binnen enkele weken.

2. De zitting

Als het tot een zitting komt dan licht de schuldeiser het verzoekschrift kort toe en worden de steunvorderingen genoemd. Daarna mag de wanbetaler daarop kort reageren. Het komt regelmatig voor dat er dan alsnog een betalingsregeling wordt getroffen. Zo niet, dan doet de rechter uitspraak.

3. De uitspraak

De rechter zegt tot slot wanneer je de uitspraak kunt verwachten. Dat is meestal meteen ter zitting of nog diezelfde dag.

Wat kost deze procedure? 
De kosten van deze procedure bestaan uit verschillende onderdelen: 

 1. Griffierechten. Dat is als het ware het entreegeld dat je aan de rechtbank moet betalen om de procedure te mogen starten. Hoe hoog dat bedrag is hangt van verschillende factoren af, zoals de vraag of je in privé of namens een bedrijf procedeert. Op de website van de rechtspraak kun je dit nalezen. 
 2. De deurwaarderskosten. Om te waarborgen dat de wanbetaler kennis heeft van de faillissementsaanvraag en op welke zitting dit wordt behandeld, kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen om de wanbetaler op te roepen. 
 3. De advocaatkosten. Dit zijn de kosten die je jouw advocaat betaalt om de zaak te behandelen. Denk aan de kosten voor het opstellen van de processtukken, het onderzoek naar steunvorderingen, het voeren van correspondentie met de rechtbank en de wederpartij over het verloop van de procedure, kosten van het voeren van onderhandelingen, het bijwonen van de zitting. 

Bij VDT werken we met vaste tarieven voor deze procedure. Onze vaste tarieven, maar ook de bijkomende kosten, hebben we hier voor jou op een rijtje gezet.  


Wie gaat dat betalen?
 
Voor deze procedure geldt dat de kosten zoveel als mogelijk op de wanbetaler worden verhaald. Dat kan natuurlijk alleen als er geen faillissement wordt uitgesproken. Wordt er op de faillissementsaanvraag alsnog betaald of een betalingsregeling getroffen dan worden de kosten voor de faillissementsaanvraag daarin meegenomen.   

Wat betreft de griffierechten en deurwaarderskosten komen de volledige kosten voor vergoeding in aanmerking. Wat betreft de advocaatkosten, wordt een staffel bedrag genomen. Daarbij wordt niet gekeken naar de werkelijke kosten. Het volgens de staffel toe te wijzen bedrag is in deze procedure meestal lager dan de werkelijke kosten. 


Hoe zit het met Hoger Beroep?
 
Tegen de uitspraak van de rechtbank kun je binnen 8 dagen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. 


Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT
 
Zoals gezegd. Soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. De messen worden dan geslepen, want de spelregels van procedures zijn bikkelhard.  

Zowel ons Team Bedrijfsstructuur, als ons Team Bedrijfsprocessen als ons Team Mens & Arbeid heeft gespecialiseerde procestijgers in de gelederen. Want procederen is echt een aparte tak van sport. Weet dat zij klaar staan om in te grijpen, mocht het nodig zijn. 

Zie ook:

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Kort Geding
& Bodemprocedures

Team
Bedrijfsprocessen

Meet the experts

Nog niet uitgelezen? Misschien is dit ook interessant