27/11/2023

De bankgarantie in de praktijk

Zekerheidsrechten in faillissement

Als je als schuldeiser een zekerheidsrecht hebt, is dat meestal erg gunstig. Met zo’n recht kun je voorgaan op anderen. Wel is het zo dat je je moet voorbereiden op een kritische curator. Het is namelijk aan de curator om te waken voor de belangen van alle crediteuren samen. Ga jij er in je eentje met een deel vandoor, krijgt de rest minder. Dat mag een curator niet makkelijk laten gebeuren. 

Wij lichten de belangrijkste zekerheidsrechten uit. We beschrijven hoe je aan zo’n recht komt, wat je daar in een faillissementssituatie aan hebt, en hoe een curator daar in de praktijk naar kijkt. We beperken ons tot de meest voorkomende situaties. 

Hoe zit dat met een bankgarantie? 

Wat is het? Een bankgarantie is de garantie dat de bank jou zal betalen, wanneer jouw schuldenaar dat niet (tijdig) doet. De precieze voorwaarden (onder welke omstandigheden de bank uitkeert) kunnen wel erg verschillen. 

Wat heb je eraan? Gaat de koper failliet, dan kun je bij de bank aankloppen. Van het faillissement heb je dan geen last. Of de bank op haar beurt het aan jou uitgekeerde geld weer ontvangt van de schuldenaar, is het probleem van de bank. 

Hoe claim je dat? Een bankgarantie wordt altijd schriftelijk door de bank gesteld en rechtstreeks in origineel aan jou afgegeven. Op die manier krijg je je geld buiten het faillissement om. De curator kijkt wel vaak kritisch mee, want de bank heeft meestal voorafgaand aan het stellen van de bankgarantie allerlei rechten bedongen om op haar beurt haar geld weer met voorrang te krijgen.  

Benodigde actie Heb je een vordering die gedekt is door dit zekerheidsrecht? Maak dan zowel de openstaande vordering als het zekerheidsrecht zo spoedig mogelijk kenbaar aan de curator en doe er uitdrukkelijk een beroep op. Anders kan en hoeft de curator daar geen rekening mee houden. Stuur uiteraard de bewijsmiddelen mee waarmee je de vordering en dit recht kunt aantonen.  

Deze toelichting is geschreven voor niet-juristen. Bovendien houden we het kort en algemeen. Wil je precies weten hoe het bij jou zit? Raadpleeg dan een jurist.