Het voorkomen van een faillissement via de WHOA wordt inmiddels goed gebruikt. We zoomen in: een WHOA-traject in stilte, of in het openbaar?

De WHOA als saneringstool is nieuw voor het MKB. Binnen dat traject valt er nogal wat te kiezen. Wij zoomen hier in op de keuze om het traject openbaar of gesloten te doorlopen. Met deze korte blog proberen wij de keuze makkelijker te maken.

Even inkoppen

Het starten van een openbare procedure zorgt ervoor dat in het insolventieregister en in de Staatscourant bekend wordt gemaakt dat jij met je onderneming een WHOA-traject bent gestart. De loop van het WHOA-traject wordt daarnaast ingeschreven in het Handelsregister. Ook de verzoeken die gedurende het traject bij de rechtbank worden ingediend worden in het openbaar behandeld.

Bij een gesloten procedure is dit niet het geval. Bij deze procedure wordt niets publiekelijk bekend gemaakt en de verzoeken aan de rechtbank worden in de raadkamer behandeld. Natuurlijk worden betrokkenen, zoals schuldeisers, wel ingelicht. Volledig geheim is het dus niet.

De keuze voor het volgen van een gesloten procedure lijkt dat ook evident

Welke onderneming wil nu aan de grote klok hangen dat zijn bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert? Als onderneming wil je dan ook in stilte met je crediteuren praten en op die manier in alle rust de problemen oplossen.

Waarom dan toch een openbare procedure?

Op de openbare procedure is namelijk de Europese Insolventieverordening van toepassing en dat heeft vele voordelen voor de ondernemingen die crediteuren in het buitenland hebben. De Insolventieverordening regelt namelijk voor alle (buitenlandse) crediteuren welke gelden en goederen kunnen worden aangesproken, welk recht van toepassing is en welke rechter mag beslissen over geschillen. Dit is efficiënter dan wanneer deze vragen per (buitenlandse) crediteur dienen te worden beantwoord; wat het geval is als een gesloten procedure zou worden gevolgd.

Kortom

  1. voor ondernemingen die alleen binnenlandse crediteuren hebben wordt al snel de gesloten procedure aangeraden.
  2. Heeft jouw onderneming daarentegen ook buitenlandse crediteuren, dan doe je verstandig aan om een openbare procedure te starten.

Toch kan het antwoord soms anders uitpakken. Er zijn meerdere strategieën denkbaar. Wij helpen je dan ook graag bij deze keuze!

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Bedrijven in nood &
Herstructurering

Product
SAFE

Team
Bedrijfsstructuur