Wat doen wij anders? (2/5) Hoe de urenbusiness alles blokkeerde. En nu niet meer.

Vanaf 2016 gooiden wij als advocatenkantoor het roer om. Wat bleek? De urenbusiness van de advocatuur maakt meer kapot dan ons lief is. 

Ja, ook wij hebben nog steeds overwegend een urenbusiness. Dat hoeft op zich ook niet erg te zijn. Maar als je die zonder tegenbeweging jarenlang zijn gang laat gaan, zorgt dat onherroepelijk voor een verarming van je dienstverlening en miskenning van aanwezig talent. 

ingezoomd: het effect van een urenbusiness 

Laten we het model van heel veel advocatenkantoren (vereenvoudigd) bekijken. Dan zien we dit effect optreden. 

De advocaat die veel declarabele uren maakt, wordt vaak beschouwd als het meest waardevol. Diegene is immers verantwoordelijk voor de meeste omzet, heeft daardoor betere financiële perspectieven en maakt de beste promotiekansen. Het loont daarom voor een advocaat om declarabele uren en omzet aan zich te houden en te maximaliseren. Ook al is ander werk voor de organisatie op dat moment misschien zinvoller, en zelfs als er sterke redenen zijn om juist een kantoorgenoot in te schakelen. Zodoende werken advocaten vooral naast elkaar en niet met elkaar (en soms zelfs tegen elkaar). 

Anders gezegd: bij een urenbusiness wordt gekeken naar output in uren, en niet naar input op kwaliteit. Kijk je juist naar (echte) toegevoegde waarde, dan heb je het over verbetering van de dienstverlening, klantgericht werken, efficiency bewerkstelligen op standaardprocessen, opleiding van jong talent, het bevorderen van teamwork, persoonlijke ontwikkeling en tijd maken voor innovatie. Om over enthousiasme nog maar te zwijgen. Maar die waardes (en degenen die daarin excelleren) zijn veel minder zichtbaar en meetbaar. Er zullen altijd individuele advocaten binnen het kantoor zijn die zich daarvoor inzetten, maar per saldo zullen zij slechts kortstondig effect kunnen bewerkstelligen en uiteindelijk afhaken als zij ondergewaardeerd blijven. 

Zo zorgt de urenbusiness in een organisatie als een advocatenkantoor per saldo vooral voor de prikkel om individueel te streven naar de hoogste omzet, hetgeen uiteindelijk ten koste gaat van andere waardes. Dat zorgt vervolgens eerder voor uitstroom van talent dan voor de ontplooiing ervan. Eeuwig zonde, voor zowel het talent, als voor het kantoor, als voor de toekomst van de advocatuur. 

Het roer om 

Toen we dit inzagen hebben we ingegrepen. 

  1. Wij zagen direct een hele verbetering optreden toen we individuele targets inruilden voor teamtargets. Dit creëert ruimte om het werk slimmer te verdelen, naar tijd en talent. 
  2. Ieder team heeft een zelf opgesteld jaarplan, met vele doelen anders dan uren en omzet. Denk aan productontwikkeling, het opzetten van onze interne opleiding, introductie van projectmanagement, het organiseren van seminars, enzovoort. 
  3. We zijn gaan werken met andere verdienmodellen en vaste prijzen, waar dat mogelijk is (en dat is veel vaker mogelijk dan veel advocatenkantoren denken). Dat nodigt onze mensen uit om te kijken hoe iets in minder uren bewerkstelligd kan worden, in plaats van in meer uren. Veel van onze projecten zien hierop. 
  4. We hebben als VDT meer en andere doelen gesteld dan enkele uren en omzet. Daarvoor hebben we hele andere mensen met hele andere achtergronden in huis gehaald, zoals marketing, grafische vormgeving, webdesign en commercie. Het besef dat je van elkaar afhankelijk bent voor prestaties groeide daarmee sterk. 
  5. Alle uitingen van hiërarchie eruit. Bij ons is iedereen gelijk en iedereen levert op eigen manier een bijdrage aan de missie. Geen traditionele advocaat-secretaresse of partner-medewerker hiërarchie meer, alle ideeën nemen we serieus. Bijvoorbeeld: secretaresses van voorheen zijn nu bijvoorbeeld incassomedewerker of teamcaptain; op onze website zie je niet wie de partners zijn. 
  6. We zijn gaan werken met kantoorbrede “kwartaalaftrappen”, waarin niet alleen de cijfers werden gedeeld, maar vooral de achterliggende verhalen van de mensen (succes of pech). Zo bouwden we aan een betrokken, veilige en transitiegedreven bedrijfscultuur. 

Ben jij met jouw kantoor ook bezig om te kijken hoe het anders kan in de advocatuur? Dan komen wij graag in contact om te horen over jullie ideeën en aanpak. Mail: leonard.bijlsma@vdt-advocaten.nl