null

Privacy Proof

Niets doen is geen optie.

Per 25 mei 2018 is hij er, de nieuwe privacy wet, opgelegd vanuit Europa. En nee, deze wet geldt niet alleen voor grote ondernemingen. En nee, deze wet ziet ook niet alleen op software- en internetjongens. Ook al ben je een bescheiden timmerbedrijf met een paar man in dienst, of verkoop je kantoormeubilair B2B. Je moet hier echt mee aan de slag.

Niets doen is geen optie. Alles doen ook niet. Zullen wij het van je bordje halen?

Dat privacy in de moderne tijd echt meer bescherming verdient, onderschrijven we snel. Over alle bijbehorende bewijs- regel- en registratiedruk die de nieuwe wet oplegt, is het MKB meestal minder enthousiast. Het feit dat niemand echt weet hoe dit precies voor het MKB uitpakt, maakt het ook niet leuker. We zeggen dit niet om je bang te maken. Maar om te zeggen dat we het voor je hebben opgelost.

 • Hoe en waar gaat de AVG jouw organisatie raken?

 • Wat moet jij tenminste geregeld hebben?

Jij bent een serieuze ondernemer, je kunt de AVG niet negeren en wil er wat mee doen. Maar waar begin je? Wij kunnen ons goed voorstellen dat je de bovenstaande twee vragen niet goed kunt beantwoorden. Daarom hebben wij de AVG Routeplanner ontworpen. Het enige wat jij hoeft te doen is kruisjes te zetten achter een aantal vragen die we je voorleggen.

Aan de hand van jouw antwoorden gaan wij voor jou uitzoeken wat jij geregeld moet hebben om serieus van start te gaan met de AVG. We verwerken alle informatie in een visuele, overzichtelijke rapportage. De AVG Routeplanner kun jij gebruiken als actieplan. We pakken uiteraard graag door en willen jou het liefste volledig ontzorgen, maar als jij er voor kiest om het op een andere manier in regelen zijn wij even goede vrienden. Wij vinden het gewoon belangrijk dat jij serieus van start kan met de AVG.

De investering voor de AVG Routeplanner is € 295,00 ex BTW. 

Werken met Privacy Proof Premium

Wat moet je zelf doen?

 • Je moet je IT op orde brengen en houden. Daar hebben we geen verstand van. Wij kunnen desgewenst een uitstekende IT partner aanbevelen die zich hierin specialiseerde.
 • Je zult ons van info over jouw organisatie moeten voorzien. We helpen met checklists.
 • Wijs een contactpersoon aan om dit proces te begeleiden. Het is logisch dat diegene straks ook de privacy manager wordt.

Wat levert het jou op?

 • Jij bent dan klaar voor de AVG! 100%? Niemand weet nog exact wat er van het MKB verwacht wordt. Juist daarom bieden wij ook de belangrijke nazorg. Als blijkt dat je meer of minder moet regelen, signaleren wij dat en staan wij voor je klaar. Ook dat zit erbij in!
 • Privacybewaking is in de praktijk iets wat je zelf moet blijven doen. Hierdoor krijg jij veel meer inzicht in de persoonsgegevens die rondgaan in jouw organisatie en wat ermee gebeurt.

Wat krijg je precies?

Eenmalig inregelen

 • Door middel van onze inmiddels befaamde “Privacy Routeplanner” krijg jij een visueel en schematisch rapport waarmee we alle gegevensstromen en te nemen acties voor jou in kaart brengen.
 • Alle documenten die je nodig blijkt te hebben. Op maat.
 • Alle interne protocollen en registers die je nodig blijkt te hebben. Op maat.
 • Een privacy manager (die moet je wel zelf aanwijzen) die precies weet hoe te handelen;
 • Instructies voor jouw personeel, zodat iedereen op de hoogte is.
 • En als directie dien je zichtbaar betrokken te zijn. Ook dat faciliteren we.
 • Alles bundelen we voor je op papier en digitaal in jouw klantenportaal, zodat je er altijd bij kan.

Nazorg

 • Wij staan paraat als achterwacht voor jouw privacy manager, die bij vragen of incidenten altijd een beroep op ons kan doen. Telefonisch of via ons portaal, waar allerlei tools en info te vinden zal zijn.
 • Persoonsgegevens nestelen zich in de kleinste hoekjes, dus de kans is groot dat we niet in 1 x alles mee hebben genomen. Of je gaat samenwerken met nieuwe partijen. Geen punt, dan passen we de documenten en protocollen alsnog aan of maken nieuwe.
 • Jij zult waarschijnlijk volop geconfronteerd worden met allerlei verwerkersovereenkomsten, die checken wij voor je.
 • Als de nieuwe wet een jaar in werking is getreden, weten we vast beter wat de norm is die de Autoriteit Persoonsgegevens voor het MKB aanlegt. We adviseren dan om al dan niet bij te sturen.
 • Na een jaar komen we met een opfriscursus voor jouw privacy manager en personeel. Een check op borging en naleving, waar de nieuwe wet hoge eisen aan stelt.

En wat kost het?

Eenmalig              € 3.900,00 ex BTW

Nazorg                  € 75,00 ex BTW per maand voor tenminste 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar.

Als jij de AVG Routeplanner hebt gebruikt, nemen wij de investering van € 295,00 voor onze rekening.
Als jij al Arbeid Optimaal klant bent, dan ontvang je € 300,00 korting op het eenmalige tarief aangezien jij al op weg bent geholpen door de informatie en hulp die we je toereiken via het Arbeid Optimaal klantenportaal.

Iets voor jou? Meer weten? Vraag of mail naar Toby Brokken

Werken met Privacy Proof Basis

Wat moet je zelf doen?

 • Je moet je IT op orde brengen en houden. Daar hebben we geen verstand van. Wij kunnen desgewenst een uitstekende IT partner aanbevelen die zich hierin specialiseerde.
 • Je zult ons van info over jouw organisatie moeten voorzien. We helpen met checklists.
 • Wijs een contactpersoon aan om dit proces te begeleiden. Het is logisch dat diegene straks ook de privacy manager wordt.

Wat levert het op?

 • Een privacy beleid
 • Een verwerkingsregister, waarmee we jouw gegevensstromen in kaart hebben gebracht en verantwoord
 • Alle benodigde communicatie (intern en extern) samengesteld, zoals een Privacy verklaring
 • En alle kennis (draaiboeken) in huis om te weten hoe te handelen. En alles zowel digitaal als op papier om aan te tonen op welke wijze je met de AVG omgaat; vooral dat is tegenwoordig een (nieuw) wettelijk vereiste.

Wat krijg je precies?

Eenmalig inregelen

 • Door middel van onze inmiddels befaamde “Privacy Routeplanner” krijg jij een visueel en schematisch rapport waarmee we alle gegevensstromen en te nemen acties voor jou in kaart brengen.
 • Alle documenten die je nodig blijkt te hebben. Op maat.
 • Alle interne protocollen en registers die je nodig blijkt te hebben. Op maat.
 • Een privacy manager (die moet je wel zelf aanwijzen) die precies weet hoe te handelen;
 • Instructies voor jouw personeel, zodat iedereen op de hoogte is.
 • En als directie dien je zichtbaar betrokken te zijn. Ook dat faciliteren we.
 • Alles bundelen we voor je op papier en digitaal in jouw klantenportaal, zodat je er altijd bij kan.

Nazorg

Met Privacy Proof Basis leg je een complete een gezonde basis voor jouw AVG Compliance. Wat heb je als we klaar zijn met Privacy Proof Basis:

Het is vervolgens wel zaak om ervoor te zorgen dat jouw organisatie het programma ook duurzaam gaat naleven en up-to-date houdt. Met name op dit punt wijkt jullie “light” versie iets af van ons “complete” product. In ons “complete” product helpen we nog bij implementatie van het AVG-programma, zoals het geven van een workshop en/of persoonlijke gesprekken; zetten we nog een eventuele extra maatwerkstap bij de documentatie en bieden we via een abonnement nazorg bij de wijzigingen of nieuwe inzichten en verwerkersovereenkomsten met derden. Mocht je op deze onderdelen nog onze hulp wensen, dan kun je ons apart inschakelen op uurtarief.

En wat kost het?

Eenmalig              € 2.500,00 ex BTW

Nazorg                  € 75,00 ex BTW per maand voor tenminste 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar.

Als jij al Arbeid Optimaal klant bent, dan ontvang je € 300,00 korting op het eenmalige tarief aangezien jij al op weg bent geholpen door de informatie en hulp die we je toereiken via het Arbeid Optimaal klantenportaal.

Iets voor jou? Meer weten? Vraag of mail naar Toby Brokken

Je product of dienst vol in de AVG?

Met Privacy Proof maken we jouw organisatie klaar voor de AVG. Het kan zijn dat de nieuwe wetgeving ook jouw product of dienst zelf raakt, waardoor je een verhoogd risico hebt. Bijvoorbeeld omdat jij met jouw diensten een gegevensverwerker bent voor jouw klanten. Of omdat jouw product jouw klanten mogelijk in privacy problemen kan brengen. Als dat zo blijkt te zijn, kunnen we dat afdekken tegen meerprijs (maatwerk).

 

Het exacte verschil

Document / protocol Inhoudsomschrijving Premium Basis
maatwerk maximaal 1 revisieronde
Privacy Beleid handvest: hoe gaat jouw organisatie om met privacy gegevens en de AVG ja ja
Privacy Verklaring (extern) de verklaring aan de buitenwereld hoe jij omgaan met privacy gegevens ja ja
Privacy Verklaring Medewerkers (intern) een aanvullende privacyverklaring aan onze medewerkers hoe wij omgaan met hun privacy gegevens ja nee
Verwerkingsregister (tevens Incidentenregister) overzicht van jouw gegevensstromen, doelen, grondslagen en bewaarbeleid. Ook kunnen hier beveiligingsincidenten geregistreerd worden. ja ja
Aanstellingsbrief Privacy Manager Wijs 1 persoon aan die de regie neemt, echt heel praktisch ja ja
Stappenplan voor Privacy Manager Een stapsgewijze instructie voor de Privacy Manager hoe dit programma intern uit te rollen ja ja
Interne communicatie over AVG impact voor organisatie Hiermee stel je de organisatie op de hoogte van het privacy beleid en creeeren je bewustwording ja ja
Organisatorische beveiligingsmaatregelen (Personeelshandboek) Werkinstructies aan het personeel over de in acht te nemen organisatorische veiligheidsmaatregelen en hoe te handelen bij beveiligingsincidenten ja ja
Draaiboek Datalekken Hoe te handelen bij beveiligingslekken ja ja
Draaiboek Verzoek van betrokkenen Hoe te handelen als betrokkenen zich op hun (nieuwe) rechten beroepen ja ja
Accountability Een papieren en een digitale versie van alle documenten, registers en protocollen die samen jouw compliance programma vormen Ja ja
Workshop personeel en directie We helpen de Privacy Manager bij informeren en instrueren van diegenen die met persoonsgegevens werken over het beleid Ja nee
Verwerkersovereenkomst (model) Hiermee leg je derden die we inschakelen de vereiste verplichtingen op ja nee
Overzicht Verwerkers Met deze externe verwerkers heb je te maken ja nee
AVG compliance formulier ZZP’er (externe partij) Werkinstructies aan extern ingehuurde krachten over de in acht te nemen organisatorische veiligheidsmaatregelen en hoe te handelen bij incidenten ja nee
AVG verklaring intercompany Intercompany document over hoe onderling omgegaan wordt met AVG Compliance (bij meerdere BV’s) ja nee
Check verwerkersovereenkomsten van derden Je krijgt van alles onder de neus geschoven. Wij checken of deze aan de wet voldoet en of er hele gekke dingen in staan. Ja nee
Nazorg (valt onder abonnement) Eerstelijns advies en aanpassing van de documenten bij nieuwe inzichten of gewijzigde omstandigheden Ja nee