Update 02 feb 2023

Waarom heb ik een privacyverklaring nodig?

Een privacyverklaring is een document waarin wordt uitgelegd hoe een organisatie de persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, websitebezoekers en dergelijke verzamelt, gebruikt en beschermt. Een privacyverklaring wordt doorgaans beschikbaar gesteld op de website van een organisatie en is bedoeld om personen te informeren over hoe een organisatie omgaat met persoonsgegevens. 

Er zijn verschillende redenen waarom een organisatie een privacyverklaring nodig kan hebben: 

 • Om te voldoen aan de AVG ben je als organisatie verplicht om informatie over jouw verwerkingen van persoonsgegevens te verstrekken aan personen wiens persoonsgegevens je verwerkt; 
 • Door aan te tonen dat je als organisatie privacy serieus neemt en door transparant te zijn over jouw verwerkingen bouw je vertrouwen op bij relaties; 

Over het algemeen is een privacyverklaring een van de belangrijkere documenten, omdat het veel zegt over het gevoerde beleid, maar ook de verantwoording die je daarover aflegt. 

 1. Waarom heb ik een privacybeleid nodig?
 2. Waarom heb ik een verwerkingsregister nodig?
 3. Waarom heb ik een datalek-register nodig?
 4. Waarom heb ik draaiboek datalekken nodig?
 5. Waarom heb ik een draaiboek verzoek betrokkenen nodig?
 6. Waar moet ik aan denken bij organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de AVG?
 7. Waarom heb ik een privacy verklaring nodig?
 8. Waarom heb ik een privacy manager nodig?
 9. Wanneer heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?
 10. Wat houdt de Quick Scan Verwerkersovereenkomst in?

Lisanne Jansen